Czynności zabronione przy obsłudze wózka widłowego

Codziennie wykorzystywane w wielu zakładach pracy wózki widłowe wymagają posiadania uprawnień do ich obsługi. Można uzyskać je, wybierając kurs wózka widłowego, podczas którego uczestnicy dowiadują się, jak należy prawidłowo manewrować tego rodzaju urządzeniami. Prowadzone w naszym Ośrodku kursy na wózki widłowe przekazują kompleksową wiedzę oraz umiejętności dotyczące budowy urządzeń i ich eksploatacji. Nacisk kładziemy przede wszystkim na zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ o wypadek przy prowadzeniu wózka widłowego wcale nie jest tak trudno. Dlatego na wózki widłowe kurs jest podstawowy.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą operatora zarówno przed rozpoczęciem pracy z wózkiem, jak i w jego trakcie oraz po zakończeniu. Ważne jest między innymi dokładne sprawdzenie urządzenia, znajomość jego obsługi, parametrów technicznych takich jak udźwig, maksymalna wysokość podnoszonego ładunku czy też optymalny sposób umieszczenia ładunku na widłach wózka. Dodatkowo każdy operator powinien znać listę czynności zabronionych przy obsłudze wózka widłowego. Przedstawiamy ją poniżej.

O czym należy pamiętać:

 • nie wolno obsługiwać urządzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • należy sprawdzać maksymalny udźwig, by nie przeładować urządzenia
 • nie można wykorzystywać wózka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
 • urządzenie może obsługiwać tylko osoba mająca uprawnienia na wózki widłowe
 • zabronione jest przekraczanie dozwolonej prędkości
 • zabronione jest nagłe przyspieszanie i hamowanie
 • nie można pozostawiać urządzenia z włączonym silnikiem
 • należy zachować ostrożność przy pokonywaniu pochyłości
 • nie można wjeżdżać wózkiem w inne obiekty
 • nie można usuwać pokryw bezpieczeństwa
 • podczas kierowania wózkiem nie można stosować otwartego ognia
 • zabronione jest dokonywanie samodzielnych przeróbek urządzenia
 • nie można pozostawiać ładunków umieszczonych na uniesionych widłach
 • zabronione jest stanie i przechodzenie pod poniesionymi widłami urządzenia
 • nie można używać wózka widłowego ze śliskimi butami lub rękoma
 • nie można zjeżdżać z powierzchni pochyłych z wyłączonym napędem lub na biegu jałowym
 • przy zakręcaniu nie można zmieniać pozycji masztu
 • nie wolno poruszać się wózkiem na nawierzchniach, które nie są do tego przystosowane

Przypominamy, że do obsługi urządzeń potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe. Można uzyskać je bez zdawania egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego, ale uzyskanie uprawnień UDT Warszawa czy innych oddziałów jest zawsze przyszłościową decyzją, ponieważ są one cenione przez pracodawców.

Zobacz także: