Kategorier av rettigheter

På denne siden finner du en detaljert liste over utstyr som krever UDT-lisens. Dette er utstyr som er underlagt teknisk tilsyn, og som krever opplæring for å kunne betjenes og bestå en eksamen foran en nemnd i Office of Technical Inspection. Ved å velge vårt personellutviklingssenter kan du få UDT-autorisasjoner i det området du ønsker. Vi tilbyr omfattende opplæring til rimelige priser, og undervisningsmetodene våre gjør at praktisk talt alle kursdeltakerne består eksamen på første forsøk. Vi tilbyr rimelige kurspriser, og fordi vi samarbeider med kontoret, arrangeres eksamenene på tidspunkter som passer kundene våre.For mer informasjon om UDT-rettigheter og tekniske innretninger som er underlagt teknisk tilsyn, kan du besøke nettstedet vårt på http://www.udt.gov.pl. Når du har spørsmål om våre tjenester opplæring eller ønsker å bestille et kurs, kan du gå til Kontakt oss - vi svarer så snart som mulig!

SERVICE
Typer teknisk utstyr som det kreves kvalifikasjonsbevis for å betjene Kvalifikasjonsbevisenes gyldighetsperiode (i år)
Vinsjer og taljer Allsidige taljer og vinsjer 10
Taljer og vinsjer for generelle og spesielle formål 5
Traverskraner Kraner, taljer og vinsjer til generelle formål 10
Kraner, taljer og vinsjer til generelle og spesielle formål 5
Kraner Stasjonære kraner 10
Mobile og bærbare kraner
(gir rett til å føre mobile og bærbare kraner og stasjonære kraner)
10
Mobilkraner
(gir tillatelse til bruk av mobile, mobile og bærbare kraner og stasjonære kraner)
5
Skinnemonterte kraner 5
Tårn- og høyhastighetskraner
(Autorisert til å operere tårn- og høyhastighetskraner og skinnemonterte kraner)
5
Jernbane- og ombordkraner 5
Dekkskraner 5
Flytekraner
(gir rett til å operere flytekraner og dekkskraner)
5
Stablerkraner Stablerkraner 10
Godsheiser Godsheiser 10
Skipsheiser Skipsheiser 10
Mobile plattformer Stasjonære mobile plattformer 10
Opphengte mobile plattformer
(tillatelse til å drive opphengte og faste plattformer)
10
Mastmonterte mobile plattformer
(gir rett til å drive master og faste plattformer)
10
Mobile løfteplattformer 5
Plattformer på jernbanekjøretøy 10
Løftetrucker Motordrevne stablere med bom og motordrevne stablere med fører løftet med last
(gir deg også rett til å betjene alle andre gaffeltrucker motordrevet løfteutstyr)
5
Motordrevne stablere, unntatt skyvemasttrucker og grenseløftere 10
Kraner Bygge kraner
(gir tillatelse til bruk av bygningsheiser og vare- og personheiser)
10
Kraner og personløftere til bruk på sykehus og i huset
(gir tillatelse til drift av vare- og personheiser med intern kontroll og sykehusheiser uten kabinlastkontroll)
10
Linotor kraner Linotor kraner 10
Utstyr for håndtering av containere Teknisk utstyr for flytting av containere under omlastingsoperasjoner 10
Stabler Sporleggingsmaskiner 10
Taubaner Taubaner for godstransport 10
Passasjertog med enkelttau over bakken med useleede stoler 5
Luftseilbaner med enkelttau og stolheiser eller gondoler med sammenkoblede kjøretøyer 5
Taubaner for passasjerer taubaner med flere tau, gondolbaner med trekkvogner 5
Enkelt- eller dobbeltkablet taubane 5
Taubaner for passasjerer 5
Heiser for forflytning av mennesker i forbindelse med turisme og idrett For skiløpere som beveger seg på snø eller fast underlag med høy eller lav kabelføring, støttet eller ustøttet, kontrollert fra plattformen eller fra maskinrommet 5
Multitau for vannbårne skiløpere med høy tauføring med sirkulær bevegelse 5
Dobbel støtte for vannbårne skiløpere med høy eller lav tauføring med reversibel eller sirkulær bevegelse 5
Tyngdekraftsrutsjebaner, kjelkeheiser, inkludert infrastruktur for nedoverbakke 5
Plattformer og mobile plattformer med kraftenheter i fergehavner Mobile plattformer med fremdriftsenheter i maritime fergehavner 10
Flyttbare plattformer med fremdriftsenheter i innlandsfergehavner 10
Bærbare tanker Fylling av bærbare trykkbeholdere over 350 cm3 10
Utstyr for fylling og tømming av tanker transport av farlige materialer Utstyr for fylling og tømming av transporttanker for farlige stoffer i klasse ....... i henhold til ADR / RID / ADN 5
Utstyr for fylling og tømming av transporttanker for farlige stoffer i klasser ........ i henhold til ADR / RID / ADN
IMDG-armer for lasting av farlig gods i havn 5
Utstyr for fylling og tømming av transporttanker for ikke-farlige materialer Utstyr for fylling og tømming av transporttanker for ikke-farlige materialer som fylles, tømmes eller transporteres under trykk 10
Lastearmer i havn for ufarlig gods 10
Tanker med flytende eller komprimert gass for forsyning av forbrenningsmotorer i kjøretøyer Påfylling av LPG-tanker som er installert i drivstoffsystemet til kjøretøy og fartøyer på innlands vannveier 10
Påfylling av CNG-tanker installert i forsyningssystemer for kjøretøy og fartøy på indre vannveier 10
Påfylling av LNG-tanker som er montert for å drive kjøretøy og fartøy på innlands vannveier 10
Påfylling av hydrogenbeholdere som er installert i strømforsyningen til kjøretøy og fartøy på indre vannveier 10
Dampkjeler med et volum på mer enn 2 dm3 som er konstruert for å generere damp fra væsker ved hjelp av varmen fra brenselet ved en eksoterm reaksjon Dampkjeler 5
Vinsjer for flytting av vogner på spor Vinsjer for flytting av vogner på spor 10
Lasting, lossing eller forflytning av utstyr i håndteringslinjer Vognlossere 10
Lossing av skip 10
Tippere for jernbanevogner 10
Lastere, inkludert skipslastere 10
Heavers 10
Heap-lastere 10
Opphengte transportbånd 10
Matere 10
Transportører 10
Skiheiser 10
Pneumatisk transportutstyr for bulkmaterialer 10
Dynelastere og matere 10
Spesialutstyr underlagt militærteknisk tilsyn Bærbare trykkbeholdere på luftfartøyer og fartøyer og kampkjøretøyer som tilhører Republikken Polens væpnede styrker - med hensyn til fylling av dem 10
Påfyllingsutstyr for våpen og militært utstyr 10
Feltrørledninger for transport av flytende drivstoff 10
Lasting og lossing av utstyr for militære broer 10
Mekaniske laste- og utskytningsanordninger for raketter 10
Mekaniske lasteinnretninger for torpedoer 10
Treningsutstyr for fallskjermhopp 10
Vinsjer som brukes til å flytte personer eller farlig last på fly, fartøyer, kampkjøretøyer og kjøretøyer som tilhører Republikken Polens væpnede styrker 10

Se også