Farer ved drift av mobile plattformer

Przy obsłudze podestów ruchomych pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia, z których ryzyka powinien zdawać sobie pracownik. W związku z tym każdy nasz kurs na podnośnik koszowy, nożycowy czy inny podest ruchomy przejezdny w tej dziedzinie obejmuje także informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na tym stanowisku.

Przy wykonywaniu prac z użyciem podestów ruchomych należy zachować szczególną ostrożność i nie lekceważyć zagrożeń na swoim stanowisku pracy.

Najczęściej występujące wypadki przy pracy z podestami ruchomymi to w szczególności:

 • upadki z wysokości oraz upadki na płaszczyźnie roboczej
 • uderzenia wywołane przez nieodpowiednią manipulację materiałami
 • porażenia prądem elektrycznym
 • uderzenia o urządzenia i elementy konstrukcyjne
 • pochwycenia przez mechanizmy nieosłonięte i będące w ruchu

W większości przypadków wypadkom przy obsłudze podestów ruchomych można zapobiegać. Najważniejsze jest przestrzeganie przepisów BHP oraz UDT, co powoduje znaczne zmniejszenie ryzyka.

Najczęstszym powodem występowania wypadków są:

 • niestosowanie obowiązkowych środków ochrony indywidualnej – zabezpieczających przed upadkami z wysokości, dotyczy to także sytuacji montażu podestów, w tym konstrukcji wiszących
 • niewłaściwy stan techniczny urządzeń, brak przeglądów i konserwacji prowadzący do ich uszkodzeń
 • niestosowanie osłon i sprzętu zabezpieczającego lub ich niewłaściwe stosowanie, co może powodować pochwycenie pracowników przez mechanizmy będące w ruchu
 • nieodpowiedni stan techniczny dojść do stanowisk pracy
 • nieprzestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń
 • prace z lekceważeniem zasad BHP
 • nieodpowiedni stan instalacji elektrycznych podestów

Znajomość zasad obsługi takich urządzeń jak podesty ruchome samojezdne, podesty ruchome przejezdne oraz podesty ruchome masztowe, podesty ruchome wiszące jest w stanie zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy. Niestety, wiele wypadków związanych jest z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, ale można im w prosty sposób zapobiegać, pamiętając o zasadach BHP.

Jeżeli chcesz bezpiecznie obsługiwać podesty ruchome, kurs w naszym Sentrum to najlepszy wybór!

Se også