Traller med variabel rekkevidde - egenskaper og konstruksjon

Vogner med utskiftbart tilbehør

I et lagermiljø er fleksibilitet og allsidighet nøkkelen til effektiv håndtering av en rekke ulike oppgaver. Variable skyvemasttrucker er spesialiserte maskiner som gjør det mulig å løfte og manipulere last i ulike høyder og på vanskelig tilgjengelige steder.

redskaper til teleskoplastere

Kjennetegn ved vogner med variabel rekkevidde: 

Trucker med variabel rekkevidde, tidligere også kjent som kategori I-WJO-trucker (Single Side Swivel Overhang), er spesielt utviklet for å håndtere oppgaver som krever tilgang til vanskelig tilgjengelige områder og løfting og håndtering av last i ulike høyder. Det viktigste kjennetegnet ved disse truckene er muligheten til å rotere maskinen rundt sin egen akse, noe som øker allsidigheten og manøvrerbarheten. 

Vognkonstruksjon med variabel rekkevidde: 

Chassis: Chassiset på skyvemasttrucker med variabel rekkevidde er solid og stabilt, noe som sikrer trygg drift. De er vanligvis utstyrt med firehjulsdrift, noe som gjør at de kan navigere på en rekke ulike underlag. 
Mast: Mastene på løpekattene med variabel rekkevidde er utstyrt med teleskopseksjoner som gjør det mulig å løfte lasten til større høyder. Dette gir operatøren større rekkevidde og gjør det mulig å manipulere last på ulike nivåer. 
Gaffel: Variable skyvemasttrucker er utstyrt med gafler som brukes til å løfte og flytte last. Disse gaflene er vanligvis justerbare og kan tilpasses ulike laststørrelser og -former. 

I tillegg kan de ha en bøtte, høygaffel eller gripeklo.
Kontrollsystem: De variable skyvemasttruckene er utstyrt med et avansert kontrollsystem som muliggjør presis håndtering av lasten og kontroll over maskinens bevegelse og rotasjon. 
tralle med utskiftbar rekkevidde

Fordeler med vogner med variabel rekkevidde: 

Multifunksjonalitet og allsidighet

Variable skyvemasttrucker er ekstremt allsidige og kan brukes i en rekke ulike bransjer og bruksområder. Med sin evne til å rotere rundt sin egen akse og sitt variable overheng er disse maskinene ideelle for arbeid på trange steder og for håndtering av last på ulike nivåer. 

Økt effektivitet

Takket være at de kan løfte last til større høyder, muliggjør trucker med variabel rekkevidde en mer effektiv utnyttelse av lagerplassen. Dette fører til økt lagerkapasitet og optimaliserte laste- og losseprosesser. 

Presis kontroll

De avanserte kontrollsystemene til truckene med variabel rekkevidde gjør det mulig for operatøren å styre løfting, senking og forflytning av last med stor presisjon. Dette bidrar til sikrere drift og minimerer risikoen for skader på godset. 

Reduserer behovet for ekstra utstyr

Takket være den variable rekkevidden kan trucker med variabel rekkevidde ofte erstatte behovet for annet spesialutstyr, for eksempel lifter eller plattformer. Dette fører til tids- og kostnadsbesparelser, og øker arbeidseffektiviteten. 

Operatørsikkerhet

Variable skyvemasttrucker er utstyrt med sikkerhetssystemer som overbelastningssensorer og stabiliseringssystemer. Dette gir føreren et trygt og stabilt arbeidsmiljø, noe som minimerer risikoen for ulykker og skader. 

Bruk av traller med utskiftbart tilbehør

Variable skyvemasttrucker er spesialiserte maskiner som gir fleksibilitet, effektivitet og sikkerhet ved håndtering av last i ulike høyder og på vanskelig tilgjengelige steder. Den avanserte konstruksjonen og kontrollfunksjonene gjør det mulig for operatørene å utføre presise lageroppgaver. Variabelt skyvemasttrucker er derfor et uunnværlig verktøy for bedrifter som ønsker å optimalisere lagerprosessene sine og øke driftseffektiviteten. 

teleskoplaster med gafler

Ta en titt på tilbudet vårt

Vi inviterer deg til å ta en titt på vårt brede utvalg av produkter. Vi tilbyr deg:

  • UDT/TDT-kurs for utstyrsoperatører og vedlikeholdspersonell;
  • service, reparasjon og vedlikehold av maskiner;
  • revisjon av UDT-maskiner;
  • opplæring i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og brannsikkerhet;
  • Høydekurser og andre.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Trenger jeg UDT-lisens for å bruke utskiftbare skyvemasttrucker?

Ja, både drift og vedlikehold krever en UDT-lisens. Han eller hun kan få dem etter å ha bestått en statlig eksamen, etterfulgt av opplæring ved SPA.

Hvilke redskaper brukes med utskiftbare skyvemasttrucker?

Gafler, skuffer, gripere, krokodillegafler osv. brukes til utskiftbare skyvemasttrucker.