Mobilkrankurs - bli operatør eller UDT-vedlikeholdsarbeider

obsługa żurawi budowlanych samochodowych

Om kursene våre

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień UDT oraz TDT, które z sukcesem realizujemy od lat. Prowadzimy kursy z obsługi i konserwacji wszystkich typów żurawi.

Nasz program dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych oraz wzbogacony o wiedzę i doświadczenie ekspertów. 

Realizacja zagadnień odbywa się z podziałem na część teoretyczną, którą można odbyć także całkowicie zdalnie, i praktyczną przy urządzeniach pod okiem szkoleniowca.

Realizujemy także kursy w siedzibie Klienta i na maszynach przygotowanych przez niego lub nas, w zależności od umowy. Pozwala to zaoszczędzić czas kursantów i jeszcze lepiej przygotować ich do pracy. 

Szkolenia w OSO to gwarancja: 

 • realizacji wszystkich zagadnień, które obejmuje egzamin przed komisją UDT; 
 • możliwości uczestnictwa w zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne całkowicie zdalnie;  
 • opieki profesjonalnej, doświadczonej kadry; 
 • szkolenia możliwego do odbycia w siedzibie klienta; 
 • zajęć praktycznych na żurawiach samojezdnych. 

Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych ważne są 5 lat.  

Szkolimy specjalistów z uprawnieniami UDT do obsługi lub konserwacji maszyn marek takich jak: Bonfiglioli, MKG, Palfinger, HMF, Hiab, Fassi, Befard. 

kurs na dźwigi samojezdne

Operator żurawi samojezdnych – program szkolenia: 

Plan kursu obejmuje wytyczne UDT m.in.: 

 • wiedzę podstawową o żurawiach; 
 • typy żurawi; 
 • techniczne parametry żurawi samojezdnych; 
 • podstawowe rodzaje zabezpieczeń; 
 • typy napędów i ich działanie; 
 • dokumentację – wymagania i prowadzenie; 
 • BHP; 
 • praktisk undervisning på manøvreringsområdet. 

Konserwator żurawi samojezdnych – program: 

 • dokumentacja techniczna – wytyczne UDT; 
 • budowa i rodzaje żurawi; 
 • zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy; 
 • obowiązki i uprawnienia konserwatora; 
 • najczęstsze usterki i sposoby ich naprawy; 
 • zasady prawidłowej eksploatacji; 
 • pisanie planu konserwacji; 
 • praktyka przy żurawiach. 

Konserwacja dotyczy wszystkich maszyn przemieszczających się na kołach, żurawi i podestów ruchomych. 

Szkolenie na konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych obejmuje uprawnienia na żurawie stacjonarne i wciągniki, a także wciągarki ogólnego przeznaczenia. 

Wymagania, by przystąpić do kursu:  

 • skończony 18. rok życia,  
 • przychylna opinia lekarza medycyny pracy, 
 • minimum grunnskoleutdanning, 
 • prawo jazdy min. kat. B (operator żurawi) lub kat. C (poruszanie się żurawiem po drogach). 

Specyfikacja żurawi samojezdnych 

mobilkran i arbeid

Są to dźwignice zamieszczone na odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub też na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. Napędzane są przez jeden lub dwa silniki, z czego jeden służy wyłącznie do napędu jazdy. Żurawie samojezdne złożone są z wciągarek i wysięgnika wychylnego, który pozwala podnosić, opuszczać czy też przemieszczać elementy.  

Żuraw samojezdny posiada 2 tryby pracy: 

 • dźwigowy, w którym, aby zapewnić stabilność, podwozie jest zazwyczaj podnoszone na wysuwanych podporach, tzw. łapach;  
 • transportowy. 

Główne zastosowanie żurawi samojezdnych: 

 • prace transportowe, 
 • prace przeładunkowe,  
 • montaż obiektów przemysłowych; 

Miejsca stosowania żurawi: 

 • zakłady pracy, 
 • porty, 
 • składowiska, 
 • bazy transportowe; 

Typy żurawi samojezdnych z uwzględnieniem podwozia: 

 • żurawie samochodowe, 
 • żurawie jezdniowo – terenowe, 
 • żurawie gąsienicowe, 
 • żurawie terenowe kołowe; 

Podział ze względu na typ napędu: 

 • spalinowo – elektryczne, 
 • spalinowo – mechaniczne, 
 • spalinowo – hydrauliczne. 
Panel sterujacy żurawia samojezdnego

Kategorie żurawi według wytycznych UDT: 

 • selvgående, 
 • stasjonær, 
 • flytende, 
 • przewoźne,
 • przenośne, 
 • om bord, 
 • tårn, 
 • Skinne, 
 • szynowe. 

Poznaj pełną ofertę naszych szkoleń 

W OSO prowadzimy kursy z obsługi i konserwacji wielu urządzeń UDT i TDT. Zapraszamy na szkolenia dające uprawnienia do pracy przy: 

 • wciągarkach, 
 • wciągnikach, 
 • wypornicach, 
 • suwnicach, 
 • układnicach torowych, 
 • podnośnikach, 
 • korektorach położenia, 
 • kolejach linowych, 
 • wyciągach towarowych, 
 • wyciągach statków, 
 • urządzeniach dla osób niepełnosprawnych, 
 • zbiornikach przenośnych, 
 • urządzeniach WDT, 
 • wyciągach turystyczno – sportowych, 
 • podestach ruchomych stacjonarnych, przewoźnych, masztowych i wiszących. 

Vi inviterer deg til å melde deg på! 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Jakie uprawnienia można uzyskać po szkoleniu?

W zależności od typu urządzenia, Kursant podchodzi do egzaminu państwowego przed komisją UDT lub TDT. Uprawnienia pozwalają na pracę w zawodzie operatora lub konserwatora maszyn przez 5-10 lat, w zależności od klasyfikacji urządzenia.  

2. Jakich maszyn dotyczą szkolenia?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnianie operatorów lub konserwatorów maszyn. Najczęściej wybierane kursy dotyczą żurawi, wózków widłowych, suwnic, zwyżek i podestów ruchomych. 

3. Co obejmuje szkolenie na żurawie samojezdne?

Program kursu obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu UDT. Wykłady zawierają zakres pojęć tj.: BHP, obowiązki operatora/ konserwatora, zasady prawidłowej eksploatacji czy postępowanie w przypadku awarii.  

4. Jakiego typu dotyczą kursy na żurawie samojezdne?

Szkolimy na różne typy dźwigów samojezdnych. Należą do nich te z napędem: spalinowo – elektrycznym, hydraulicznym oraz mechanicznym, a także: samochodowe, gąsienicowe, jezdniowo – terenowe oraz terenowo – kołowe. 

Se også