Kursy na żurawie samojezdne – zostań operatorem lub konserwatorem UDT

obsługa żurawi budowlanych samochodowych

O naszych kursach

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień UDT oraz TDT, które z sukcesem realizujemy od lat. Prowadzimy kursy z obsługi i konserwacji wszystkich typów żurawi.

Nasz program dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych oraz wzbogacony o wiedzę i doświadczenie ekspertów. 

Realizacja zagadnień odbywa się z podziałem na część teoretyczną, którą można odbyć także całkowicie zdalnie, i praktyczną przy urządzeniach pod okiem szkoleniowca.

Realizujemy także kursy w siedzibie Klienta i na maszynach przygotowanych przez niego lub nas, w zależności od umowy. Pozwala to zaoszczędzić czas kursantów i jeszcze lepiej przygotować ich do pracy. 

Szkolenia w OSO to gwarancja: 

 • realizacji wszystkich zagadnień, które obejmuje egzamin przed komisją UDT; 
 • możliwości uczestnictwa w zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne całkowicie zdalnie;  
 • opieki profesjonalnej, doświadczonej kadry; 
 • szkolenia możliwego do odbycia w siedzibie klienta; 
 • zajęć praktycznych na żurawiach samojezdnych. 

Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych ważne są 5 lat.  

Szkolimy specjalistów z uprawnieniami UDT do obsługi lub konserwacji maszyn marek takich jak: Bonfiglioli, MKG, Palfinger, HMF, Hiab, Fassi, Befard. 

kurs na dźwigi samojezdne

Operator żurawi samojezdnych – program szkolenia: 

Plan kursu obejmuje wytyczne UDT m.in.: 

 • wiedzę podstawową o żurawiach; 
 • typy żurawi; 
 • techniczne parametry żurawi samojezdnych; 
 • podstawowe rodzaje zabezpieczeń; 
 • typy napędów i ich działanie; 
 • dokumentację – wymagania i prowadzenie; 
 • BHP; 
 • zajęcia praktyczne na placu manewrowym. 

Konserwator żurawi samojezdnych – program: 

 • dokumentacja techniczna – wytyczne UDT; 
 • budowa i rodzaje żurawi; 
 • zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy; 
 • obowiązki i uprawnienia konserwatora; 
 • najczęstsze usterki i sposoby ich naprawy; 
 • zasady prawidłowej eksploatacji; 
 • pisanie planu konserwacji; 
 • praktyka przy żurawiach. 

Konserwacja dotyczy wszystkich maszyn przemieszczających się na kołach, żurawi i podestów ruchomych. 

Szkolenie na konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych obejmuje uprawnienia na żurawie stacjonarne i wciągniki, a także wciągarki ogólnego przeznaczenia. 

Wymagania, by przystąpić do kursu:  

 • skończony 18. rok życia,  
 • przychylna opinia lekarza medycyny pracy, 
 • minimum wykształcenie podstawowe, 
 • prawo jazdy min. kat. B (operator żurawi) lub kat. C (poruszanie się żurawiem po drogach). 

Specyfikacja żurawi samojezdnych 

żuraw samojezdny podczas pracy

Są to dźwignice zamieszczone na odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub też na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. Napędzane są przez jeden lub dwa silniki, z czego jeden służy wyłącznie do napędu jazdy. Żurawie samojezdne złożone są z wciągarek i wysięgnika wychylnego, który pozwala podnosić, opuszczać czy też przemieszczać elementy.  

Żuraw samojezdny posiada 2 tryby pracy: 

 • dźwigowy, w którym, aby zapewnić stabilność, podwozie jest zazwyczaj podnoszone na wysuwanych podporach, tzw. łapach;  
 • transportowy. 

Główne zastosowanie żurawi samojezdnych: 

 • prace transportowe, 
 • prace przeładunkowe,  
 • montaż obiektów przemysłowych; 

Miejsca stosowania żurawi: 

 • zakłady pracy, 
 • porty, 
 • składowiska, 
 • bazy transportowe; 

Typy żurawi samojezdnych z uwzględnieniem podwozia: 

 • żurawie samochodowe, 
 • żurawie jezdniowo – terenowe, 
 • żurawie gąsienicowe, 
 • żurawie terenowe kołowe; 

Podział ze względu na typ napędu: 

 • spalinowo – elektryczne, 
 • spalinowo – mechaniczne, 
 • spalinowo – hydrauliczne. 
Panel sterujacy żurawia samojezdnego

Kategorie żurawi według wytycznych UDT: 

 • samojezdne, 
 • stacjonarne, 
 • pływające, 
 • przewoźne,
 • przenośne, 
 • pokładowe, 
 • wieżowe, 
 • kolejowe, 
 • szynowe. 

Poznaj pełną ofertę naszych szkoleń 

W OSO prowadzimy kursy z obsługi i konserwacji wielu urządzeń UDT i TDT. Zapraszamy na szkolenia dające uprawnienia do pracy przy: 

 • wciągarkach, 
 • wciągnikach, 
 • wypornicach, 
 • suwnicach, 
 • układnicach torowych, 
 • podnośnikach, 
 • korektorach położenia, 
 • kolejach linowych, 
 • wyciągach towarowych, 
 • wyciągach statków, 
 • urządzeniach dla osób niepełnosprawnych, 
 • zbiornikach przenośnych, 
 • urządzeniach WDT, 
 • wyciągach turystyczno – sportowych, 
 • podestach ruchomych stacjonarnych, przewoźnych, masztowych i wiszących. 

Zapraszamy do zapisów! 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie uprawnienia można uzyskać po szkoleniu?

W zależności od typu urządzenia, Kursant podchodzi do egzaminu państwowego przed komisją UDT lub TDT. Uprawnienia pozwalają na pracę w zawodzie operatora lub konserwatora maszyn przez 5-10 lat, w zależności od klasyfikacji urządzenia.  

2. Jakich maszyn dotyczą szkolenia?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnianie operatorów lub konserwatorów maszyn. Najczęściej wybierane kursy dotyczą żurawi, wózków widłowych, suwnic, zwyżek i podestów ruchomych. 

3. Co obejmuje szkolenie na żurawie samojezdne?

Program kursu obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu UDT. Wykłady zawierają zakres pojęć tj.: BHP, obowiązki operatora/ konserwatora, zasady prawidłowej eksploatacji czy postępowanie w przypadku awarii.  

4. Jakiego typu dotyczą kursy na żurawie samojezdne?

Szkolimy na różne typy dźwigów samojezdnych. Należą do nich te z napędem: spalinowo – elektrycznym, hydraulicznym oraz mechanicznym, a także: samochodowe, gąsienicowe, jezdniowo – terenowe oraz terenowo – kołowe. 

Zobacz także: