Kurs for gravemaskinførere

Opplæring i traktorgraver 

Opplæringen vi tilbyr, har som mål å gi en grundig forberedelse til yrket som gravemaskinfører. Kursprogrammet er i tråd med gjeldende standarder, forskrifter og teknisk kunnskap. Opplæringen er basert på retningslinjene til Institute of Mechanised Construction and Rock Mining og er tilrettelagt på en slik måte at den best mulig forbereder eleven til å bestå den statlige eksamenen. 

Traktorgraver i arbeid på en byggeplass  

Hva lærer du i løpet av kurset? 

I løpet av kurset vil vi gi deg den nødvendige teoretiske kunnskapen og lære deg praktiske ferdigheter for å betjene en traktorgraver. Du lærer hva som kjennetegner operatørens arbeid og prinsippene for betjening av en traktorgraver. Vi gjør deg kjent med teknisk dokumentasjon og kunnskap om helse, miljø og sikkerhet, elektroteknikk, forbrenningsmotorer, hydraulikk og konstruksjon av traktorgravere. 

Hvorfor oss? 

Et passende forberedelsesnivå på kursene våre kommer alltid først. Vi utarbeider programmet nøye for å forberede deltakerne best mulig til å bestå den statlige eksamenen og til å fortsette å jobbe i yrket. Kursprogrammet er basert på retningslinjene til Institute of Mechanised Construction and Rock Mining og er strukturert i henhold til gjeldende standarder, forskrifter og teknisk kunnskap. Kursene ledes av erfarne instruktører og operatører som alltid er der for å hjelpe. 

Opplæringsprogram 

Kursprogrammet består av følgende tematiske emner: 

 • Helse og sikkerhet for arbeidsmaskiner, 
 • bruk og betjening av traktorgravere, 
 • generell konstruksjon og drift av traktorgravere, 
 • drift, 
 • teknisk dokumentasjon, 
 • grunnleggende elektroteknikk, 
 • forbrenningsmotorer, 
 • hydrauliske komponenter.

Etter å ha bestått den statlige eksamenen for grøftegraveroperatør, vil eleven motta et hefte for arbeidsmaskinoperatører med et rettighetsbevis. Mottak av dette dokumentet gir deg rett til å kjøre maskinen: 

gravemaskinfører i arbeid
 • Gravere av alle typer, uansett størrelse og skuffekapasitet, 
 • gravemaskiner med ett hode og en driftsvekt på opptil 4 tonn (inkludert minigravemaskiner), 
 • gravemaskiner, 
 • enkeltenhetslastere opp til 8 t. driftsvekt. 

Krav til kandidaten 

En kandidat til å bli traktorgraveroperatør må ha: 

 • minst 18 år gammel, 
 • et minimum av grunnutdanning, 
 • ingen medisinske kontraindikasjoner mot yrket (vi henviser kandidaten til en bedriftslege for undersøkelse før kurset). 

Våre andre kurs 

Vi holder også kurs for operatører og vedlikeholdspersonell:  

 • gravemaskiner,  
 • gaffeltrucker,  
 • HDS-kraner,  
 • kraner,  
 • arbeidsplattformer og sakselifter,  
 • teleskoplastere,  
 • Kraner, 
 • tårnkraner. 

I tillegg til opplæringssenteret tilbyr vi også stasjonære og mobile tjenester for blant annet gaffeltrucker, HDS-kraner, traverskraner, arbeidsplattformer, sakselifter og teleskoptrucker, samt salg av nytt og brukt UDT-utstyr. 

Hvis du er interessert i tilbudet vårt, kan du bruke søknadsskjemaet eller kontakte oss. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss. 

Spørsmål og svar

Hvilke krav må en kandidat til å bli traktorgraveroperatør oppfylle?

En kandidat til å bli traktorgraveroperatør må være minst 18 år gammel, ikke ha noen medisinske kontraindikasjoner og ha minst grunnskoleutdanning. 

Hvilket utstyr vil jeg kunne betjene når jeg er sertifisert som gravemaskinfører?

Traktorgraveroperatøren kan betjene alle typer traktorgravere, enarmede gravemaskiner på opptil 4 tonn, enarmede lastere på opptil 8 tonn og traktorgravere. 

Hvor lenge gjelder lisensene for traktorgravere?

De oppnådde kvalifikasjonene er gyldige på ubestemt tid.