Deckkräne - Wartung

Über uns

Jesteśmy firmą, która od lat prowadzi profesjonalne kursy, przygotowujące m.in. do konserwacji żurawi pokładowych. Prowadzimy zajęcia zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi UDT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i gwarantujemy kompleksowe przygotowanie do zawodu konserwatora.  

Zbliżenie na żuraw pływający

Zawód konserwatora 

Szkolenie na konserwatora żurawi pokładowych przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pracą przy konserwacji i naprawie urządzeń przeładunkowych w magazynach portowych, bądź też stoczniach.  

Anforderungen

Aby przystąpić do kursu, należy: 

  • mindestens 18 Jahre alt sein, 
  • posiadać zaświadczenie od lekarza, 
  • mieć ukończone co najmniej wykształcenie podstawowe. 

UDT – konserwacja żurawi 

Konserwacja żurawi pokładowych, jak i większość pozostałych urządzeń przemysłowych, ujęta jest w wymogach Urzędu Dozoru Technicznego. Maszyny, których dotyczy kontrola UDT, znajdują zastosowanie głównie w miejscach takich jak zakłady przemysłowe i budowlane. W przypadku żurawi pokładowych są to najczęściej porty i stocznie.  

Prüfung 

Do ukończenia kursu konieczne jest zdanie egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Nasze zajęcia uwzględniają aktualne wymagania egzaminacyjne, wyznaczone przez UDT. 

Żuraw pływający w porcie

Kursprogramm 

Tematy omawiane na kursach to, m.in.: 

  • wykrywanie i usuwanie usterek, 
  • Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, 
  • zapoznanie się ze specyfikacjami technicznymi danych modeli, 
  • konstrukcja żurawi podestowych, 
  • właściwa eksploatacja urządzeń, 
  • spawalnictwo,
  • Pflege der technischen Unterlagen. 

Zuständigkeiten des Konservators 

Według aktualnych przepisów prawnych właściciele wszystkich urządzeń podległych UDT, muszą regularnie dokonywać rutynowych przeglądów technicznych. W odpowiednim terminie każdy zakład powinien poddać swój sprzęt odpowiednim czynnościom konserwacyjnym. UDT, w przypadku niespełnienia tego wymogu, może nałożyć karę administracyjną. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na osoby zajmujące się konserwacją takich urządzeń. Czynności konserwacyjne przekładają się na bezpieczeństwo i sprawność zakładów.

Zapraszamy na kursy

Wir laden Sie ein zu unsere Ausbildungskurse z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń, m.in. żurawi pływających, wieżowych, HDS czy kolejowych, suwnic, wózków widłowych, podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych i innych maszyn.

Szkolimy w Warszawie i na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.

Q&A:

1. Jak uzyskać kwalifikacje konserwatora żurawi pokładowych?

Aby móc wykonywać prace konserwacyjne przy urządzeniach takich, jak żurawie pokładowe, trzeba ukończyć odpowiedni kurs. Warunki przystąpienia do szkolenia to pełnoletniość oraz posiadanie właściwego zaświadczenia lekarskiego i co najmniej podstawowego wykształcenia.

2. Co ma na celu konserwacja żurawi pokładowych?

Żurawie pokładowe, jak i inne podobne im sprzęty przemysłowe, rejestrowane są w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jednym z podstawowych wymagań UDT jest rutynowa kontrola w wyznaczonym terminie. Konserwatorzy, oprócz tego, dbają o utrzymanie urządzeń jak najdłużej w jak najlepszej kondycji oraz zapewniają bezpieczeństwo ich obsługi. 

Siehe auch: