TDT-godkjenning for rangering av rullende materiell

maskiner for brotsjing av jernbanevogner

Om opplæringen

I mange år har vi gjennomført kurs basert på erfaringene til våre bransjespesialister. Kvalifikasjoner for maskinvedlikehold utstedes av en kommisjon oppnevnt av Office of Technical Inspection eller Transport Technical Inspection.

Vi tilbyr også opplæring i drift og vedlikehold av andre maskiner som omfattes av UDT- og TDT-tilsyn. Vi tilbyr både åpne opplæringskurs som finner sted i våre egne sentrumsamt lukkede, som også kan utføres i kundens lokaler. 

Beskrivelse av aktiviteter 

I løpet av utdanningen får du den kunnskapen du trenger for å praktisere som naturverner. 

Undervisningen er delt inn i en teoridel (det er mulig å gjøre dette på avstand) og en praktisk del med øvelser på en manøvreringsbane med maskiner.

Anlegget vårt har spesialutstyr som studentene får tilgang til som en del av undervisningen. 

Vi tilbyr full ekspertstøtte og spesialutviklet materiale som hjelper deg med å tilegne deg de emnene som kreves til eksamen.  

rangering av vogner på spor

Rammeverk for opplæring 

Opplæringen vi organiserer dekker emner som f.eks: 

 • grunnleggende informasjon om teknisk tilsyn, 
 • konstruksjon, typer og utførelser av brotsjingsmaskiner for flytting av vogner, 
 • sikkerhetsanordninger som brukes i brotsjemaskiner, 
 • prinsipper for sikker arbeidspraksis, 
 • øve på praktiske ferdigheter. 

Gyldigheten av kvalifikasjonene til vedlikeholdsansvarlige for TDT-utstyr 

Etter bestått eksamen får eleven et kvalifikasjonsbevis utstedt av TDT. Gyldighetsperioden for kvalifikasjonsbeviset for en vognforskyvningskonstruktør er 5 år. 

Hva er jobben til en vedlikeholder av trekkmaskiner? 

Den som er ansvarlig for tegningsvedlikehold, er blant annet ansvarlig for følgende: 

 • utarbeidelse og vedlikehold av teknisk dokumentasjon, 
 • løpende vedlikehold, 
 • utbedring av feil, 
 • utskifting av forbrukskomponenter. 
Skiftetralle

Hva er brotsjingsmaskiner for flytting av vogner på skinner? 

Draggere for flytting av vogner på skinner er maskiner som finnes i alle bedrifter der biltransport har blitt erstattet av vogner. De brukes til å flytte jernbanevogner uten bruk av lokomotiv. 

Konstruksjon av brotsjemaskiner 

Vinsjen består av følgende enheter: 

 • friksjonsvinsj, 
 • montering av strekkhjul, 
 • trekkvogn, 
 • tausystem. 

Hvor brukes rangertraller til rangering av rullende materiell? 

De brukes først og fremst på steder som f.eks: 

 • kulldepoter, 
 • betongblandingsanlegg, 
 • deponier, 
 • renseanlegg for avløpsvann. 
praktikanter under praktisk undervisning

Ved å velge et kurs hos Operator Training Centre får du følgende fordeler: 

 • støtte fra erfarne opplæringsmedarbeidere,  
 • gjennomføring av saker som skal behandles i TDT/UDT, 
 • øvelse med maskiner. 

Vi gir opplæring for å få autorisasjon til å betjene og vedlikeholde brotsjemaskiner fra selskaper som PANDA, HAK, HPH, Zbud og UNITOR.

Annet spesialisert håndteringsutstyr underlagt TDT-tilsyn: 

 • kraner (jernbane, skinnegående kjøretøy, flytekraner og dekkskraner); 
 • kraner for løfting av jernbanekjøretøy; 
 • sporstablere; 
 • landingsplasser og mobile plattformer; 
 • forskyvninger og posisjonskorrektorer; 
 • heiser for funksjonshemmede på jernbanevogner. 

Våre andre opplæringskurs 

Vi tilbyr også opplæring for å autorisere drift og vedlikehold av diverse UDT-utstyr, blant annet: 

 • kraner, 
 • kraner, 
 • arbeidsplattformer og sakselifter, 
 • mobile plattformer, 
 • teleskoplastere.  

Vi inviterer deg til å melde deg på! 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvor brukes det ryddemaskiner til å flytte vogner langs sporet?

Utstyret brukes i betongfabrikker, kullagre, deponier og renseanlegg. 

2. Hvilke kvalifikasjoner trenger du for å bli vedlikeholdsarbeider på en vogn?

Vognvinsjer tilhører spesialisert håndteringsutstyr og er underlagt transportteknisk tilsyn. For å kunne utføre vedlikehold er det derfor nødvendig å innhente sertifisering før en TDT-kommisjon. 

3. Hva innebærer jobben som maskinvedlikeholder?

Vedlikeholdsteknikeren har hovedansvaret for det daglige vedlikeholdet og reparasjonen av utstyret. Han eller hun må ha nødvendig teknisk kunnskap og retningslinjer for vedlikeholdsfrekvens og journalføring.  

4. Gir opplæringen TDT-sertifisering?

Opplæringsprogrammet er utformet med tanke på den statlige eksamenen. Etter bestått eksamen får eleven et sertifikat utstedt av TDT. 

5. Kan undervisningen foregå på avstand?

Ja, vi tilbyr muligheten til å gjennomføre den teoretiske delen av opplæringen eksternt.

Se også