Instandhalter von Skiliften auf Schnee oder festem Untergrund - UDT-Ausbildung

Konserwator sprawdza działanie lin

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje kwalifikacje i znaleźć ciekawszą pracę, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy Cię na kurs zawodowy, dzięki któremu możesz zostać konserwatorem wyciągów przeznaczonych dla osób przemieszczających się po śniegu lub gruncie stałym. 

Coraz większa popularność takiej formy spędzania wolnego czasu sprawia, że powstają nowe wyciągi narciarskie w Polsce i na całym świecie. Dlatego wykwalifikowane osoby, potrafiące odpowiednio zadbać o wyciąg, są dzisiaj poszukiwane na rynku pracy. Pomożemy Ci zdać egzamin UDT i zdobyć potrzebne uprawnienia. 

Zweck der Ausbildung 

Uczestnik szkolenia zdobędzie wszelką wiedzę potrzebną, by wykonywać zawód konserwatora wyciągu narciarskiego oraz pomyślnie zaliczy egzamin UDT, dzięki czemu otrzyma niezbędne uprawnienia. 

Tematyka kursu 

Wyciąg narciarski dla osób przemieszczających się po śniegu lub gruncie stałym, to urządzenie transportu linowego (UTL). Zakres tematyczny zajęć przygotowujących do egzaminu UDT obejmuje takie tematy jak: 

Wyciągi narciarskie w górach
 • urządzenia transportu linowego podlegające dozorowi technicznemu, 
 • transport linowy w Polsce i na świecie, 
 • zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub nieszczęśliwego wypadku, 
 • warunki bezpiecznej pracy, 
 • typy i budowa wyciągów narciarskich, 
 • rodzaje lin stalowych, 
 • eksploatacja lin stalowych, 
 • najczęściej spotykane usterki i sposoby ich usuwania, 
 • wyciągi narciarskie o niskim prowadzeniu liny, 
 • wyciągi narciarskie o wysokim prowadzeniu liny, 
 • sprawdzanie i regulowanie elementów bezpieczeństwa, 
 • aparaty i urządzenia zabezpieczające, 
 • stacja zwrotna, przewojowa i napędowa, 
 • trasa i urządzenia trasowe, 
 • urządzenia holujące, 
 • hamulce i napędy, 
 • wsiadanie i wysiadanie pasażerów, 
 • urządzenia sterujące, 
 • konserwacja urządzeń bezpieczeństwa, 
 • rodzaje silników elektrycznych, 
 • zabezpieczenia silników, 
 • regulacja prędkością obrotową silników, 
 • ochrona przeciwporażeniowa, 
 • obowiązki konserwatora wyciągów narciarskich, 
 • Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, 
 • zasady bezpiecznej ewakuacji pasażerów, 
 • metody transportu lin na miejsce montażu, 
 • nadzór nad procesem docierania urządzeń kolei linowych, 
 • okresowe przeglądy układów napędowych, lin i hamulców bezpieczeństwa. 

Kursverlauf 

Szkolenie składa się z dwóch etapów: wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne mogą zostać przeprowadzone w formie online. 

Po ukończonym kursie kandydat podchodzi do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Ludzie korzystają z wyciągu narciarskiego

Berechtigungen  

Gdy uczestnik szkolenia otrzyma wynik pozytywny na egzaminie UDT, to otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające go do wykonywania zawodu konserwatora tych urządzeń. Ważność uprawnień wynosi 5 lat. 

Jest możliwość przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, poprzez złożenie pisemnego podania do jednostki UDT, która wydała nam zaświadczenie. 

Wymogi formalne wobec kandydata 

 • mindestens 18 Jahre alt sein, 
 • Mindestgrundschulbildung, 
 • stan zdrowia pozwalający na pracę jako konserwator (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim). 

Wo führen wir Schulungen durch? 

Można znaleźć nasze ośrodki szkoleniowe w większych miastach na terenie Polski. Oferujemy naszym klientom dojazd pod wskazany adres, na ternie całej Polski a nawet poza jej granicami.  

Unsere Kurse 

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi prowadzonymi przez nas kursami zawodowymi. Nasza firma organizuje także szkolenia dla operatorów i konserwatorów, m.in.: 

 • wyciągów dla narciarzy przemieszczających się po wodzie, 
 • Hubarbeitsbühnen und Scherenbühnen, 
 • Gabelstapler, 
 • HDS-Kräne, 
 • Turmdrehkräne,  
 • Lager-Regalbediengeräte, 
 • Kräne, 
 • Bagger, 
 • koparko-ładowarek. 

Fragen und Antworten

Czy po tym kursie mogę też pracować przy wyciągach nart wodnych?

Nie. Jest to inna kategoria uprawnień. Nasza firma ma w swojej ofercie również kurs na konserwatora wyciągów dla narciarzy przemieszczających się po wodzie. 

Jak długo ważne są uprawnienia wykonywanie zawodu konserwatora wyciągów narciarskich?

Uprawnienia są ważne przez 5 lat. Jednak można przedłużyć ich ważność, składając wniosek do najbliższego Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wer kann an dem Kurs teilnehmen?

Do szkolenia może przystąpić każda pełnoletnia osoba, która ukończyła szkołę podstawową i jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie takiej pracy. 

Jakie kursy jeszcze posiadacie?

Unser Angebot szkoleniowa obejmuje kursy na konserwacje i obsługę m.in.: koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, różnych rodzajów żurawi. 

Siehe auch: