Linotor kraner

Linotype-kraner er klassifisert som kranutstyr. Disse kranene ligner taubaner når det gjelder konstruksjon. De består av vogner eller traller som er hengt opp i opphengskabler mellom tårnene. De gjør det enkelt å flytte ulike typer last, inkludert bulkmaterialer, for eksempel på byggeplasser. Alle linkage-kraner er underlagt teknisk tilsyn.

Kraner, når det gjelder design, er delt inn i:

  • utstyr med faste tårn
  • utstyr med skyvetårn
  • utstyr med faste og roterende tårn

Ved å velge vårt linjekrankurs får du den nødvendige teoretiske kunnskapen og kan øve deg på de praktiske ferdighetene knyttet til betjening av utstyret. På slutten av kurset må du avlegge en eksamen for å få UDT-lisens. Bestått eksamen gir deg et sertifikat for linjekraner. Vi inviterer deg til å lære hos Operator Training Centre!

Se også