Dźwignice linotorowe

Dźwignice linotorowe zaliczane są do urządzeń dźwignicowych. Dźwignice te pod kątem swojej budowy przypominają kolejki linowe. Są skonstruowane z wodzaków, czyli wózków bądź też z wózków podwieszonych na linach nośnych między wieżami. Dzięki nim można łatwo przemieszczać ładunki różnych typów, także materiały sypkie, na przykład na placach budów. Wszystkie dźwignice linotorowe podlegają dozorowi technicznemu.

Dźwignice pod kątem swojej konstrukcji dzielone są na:

  • urządzenia z wieżami stałymi
  • urządzenia z wieżami przesuwnymi
  • urządzenia z wieżami stałymi i obrotowymi

Wybierając nasz kurs na dźwignice linotorowe, otrzymujesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz możesz wyćwiczyć swoje umiejętności praktyczne związane z obsługą urządzeń. Po zakończeniu kursu w celu uzyskania uprawnień UDT należy podejść do egzaminu. Jego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia na dźwignice linotorowe. Zapraszamy do kształcenia się z Ośrodkiem Szkolenia Operatorów!

Zobacz także: