Erste Hilfe in der Praxis. Was müssen Sie wissen?

Warum ist das so wichtig? 

apteczka pierwszej pomocy

Musimy pamiętać, że nasze życie to najcenniejszy dar. W związku z tym ochrona zdrowia to podstawa. Spotykamy różne sytuacje na co dzień, dlatego warto dowiedzieć się jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to nasz prawny obowiązek zgodnie z art. 162 § 1. Kodeksu karnego.  

Woraus besteht sie?  

Es handelt sich um eine Reihe von lebensrettenden Maßnahmen, die von Personen vor Ort durchgeführt werden. Sie kann von einem qualifizierten Rettungsteam mit der entsprechenden medizinischen Ausrüstung am Arbeitsplatz oder in einer anderen Situation durchgeführt werden. Hilfe wird auch von Ärzten und Krankenschwestern in Krankenhäusern und Ambulanzen geleistet. 

Programm für Erste-Hilfe-Kurse: 

Wprowadzenie – podstawowe informacje; 
Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia w bezpieczny sposób; 
Regulacje prawne; 
Łańcuch przeżycia; 
Ocena przytomności; 
Udrażnianie dróg oddechowych; 
Sprawdzanie czynności życiowych;  
Wezwanie specjalistycznej pomocy (+numery alarmowe);  
Badanie urazowe;  
Wywiad;  
Obrażenia poszczególnych części ciała;  
Krwotok z nosa;  
Zawał mięśnia sercowego;  
Nagłe stany w cukrzycy;  
Oparzenia, odmrożenia;  
Postępowanie z ranami;  
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO);  
Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED);  
Porażenie prądem;  
Zatrucia;  
Zadławienia;  
Atak padaczki;  
Odpowiednie ułożenie poszkodowanych. 

Jak wygląda łańcuch ratunkowy?  

Łańcuch ratunkowy składa się z pierwszej pomocy, udzielanej najczęściej przez świadków zdarzenia oraz pomocy kwalifikowanej (służb medycznych). 

Program szkolenia z pierwszej pomocy zawiera zagadnienia takie jak: 

szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Prewencja – nauka teorii, ćwiczenia praktycznie; 
 • Wezwanie pomocy – jak najwcześniej rozpoznać rodzaj zagrożenia. Opisać stan poszkodowanego i co się z nim dzieje; 
 • RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) – w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które jest spowodowane najczęściej poprzez mechanizm migotania komór; 
 • Defibrylacja – W celu przywrócenia prawidłowego bicia serca. ERC (Europejska Rada Resuscytacji) zajmuje się programem pomocy z użyciem AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny, znajdujący się w wyznaczonych miejscach takich jak np. Metro; 
 • Ankunft des Rettungsdienstes: 
  • P – podstawowego, 
  • S – specjalistycznego z lekarzem, 
 • Opieka po resuscytacji – powrót poszkodowanego do sprawności i normalnego funkcjonowania; 
 • Przebieg akcji ratunkowej powinien łagodnie przejść do kolejnego etapu. 

Wie hilft man einer Person, die nicht mehr atmet (plötzlicher Herzstillstand)?  

W zależności od stopnia zaawansowania oddechy ratownicze wykonujemy tylko posiadając zabezpieczenie w postaci maseczki ratowniczej do prowadzenia wentylacji i, jeśli umiemy to zrobić, w innej sytuacji uciskamy tylko klatkę piersiową. Przy braku oddechu i wezwaniu służb pogotowia przechodzimy do ucisków klatki w taki o to sposób: 

 1. Kładziemy poszkodowanego na plecach i twardym podłożu, takim jak ziemia; następnie odsłaniamy klatkę piersiową odwijając ubranie – w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, należy rozciąć materiał.  
 2. Klękamy w bocznej części leżącego.  
 3. Den Mittelpunkt der Brust finden wir am Brustbein, auf Höhe der Brustwarzenlinie oder diagonal über die Kante der Schlüsselbeine.  
 4. Legen Sie das Handgelenk der einen Hand auf das Brustbein, legen Sie die andere Hand darüber und verschränken Sie die Finger. 
 5. Beugen Sie sich mit gestreckten Ellbogen nach vorn. Positionieren Sie die Arme im rechten Winkel zur Brust der geretteten Person, halten Sie den Rücken gerade. 
 6. Komprimieren Sie das Brustbein bis zu einer Tiefe von min. 5 cm, nicht tiefer als 6 cm. Führen Sie 100 bis 120 Kompressionen pro Minute durch und lassen Sie den Druck im gleichen Rhythmus ab. 
 7. Po każdym ucisku klatka powinna powrócić do wcześniejszego położenia. 

    In welchen Situationen kann die Herzdruckmassage unterbrochen werden? 

    szkolenie praktyczne z pierwszej połowy
    • Przyjazd ratowników medycznych; 
    • niebezpieczeństwo; 
    • dostarczenie na miejsce automatycznego defibrylatora zewnętrznego i usłyszeniu komendy od urządzenia „nie dotykaj poszkodowanego”; 
    • oznaki spontanicznego krążenia, kaszel, reakcja na ból – wtedy udrożnij drogi oddechowe i ponownie oceń oddech; 
    • opadnięcia z sił – wskazane jest tutaj udzielać pomocy w dwie lub więcej osób. Należy zmieniać się z inna osobą średnio co 2 minuty. Przerwy w uciskaniu powinny być jak najkrótsze; 
    • oddech ratowniczy.  

    Wie führt man die Beatmung richtig durch? 

    1. Machen Sie die Atemwege frei, indem Sie das Kinn und die Stirn kippen. 
    2. Die Nase zustopfen. 
    3. Öffnen Sie den Mund der liegenden Person (bei Fremdkörpern verwerfen). 
    4. Halten Sie die Atemwege offen, bringen Sie den Mund in Kontakt mit dem Unfallopfer und blasen Sie zweimal Luft ein. 
    5. Atmen Sie etwa 1 Sekunde lang ein, dann atmen Sie ein zweites Mal ein und beobachten Sie dabei die Bewegung des Brustkorbs. Es sollte steigen und nach einem Moment wieder fallen. 
    6. Die Dauer dieser Atemzüge sollte 10 Sekunden nicht überschreiten. Anschließend sollten die Kompressionen wieder aufgenommen werden. 
    7. Wenn sich der Käfig nach einiger Zeit des Atmens nicht hebt, versuchen wir es nicht noch einmal. 
    8. Pamiętajmy, że metoda usta–usta z pierwszej pomocy nie jest obowiązkowa. Jeżeli nie mamy specjalnej maseczki do prowadzenia sztucznej wentylacji, wystarczy koncentrować się na uciskach klatki piersiowej! 

       Pamiętać należy jednak o tym, że istotne jest odpowiednie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. 

       Wenn Sie sich für unseren Kurs entscheiden, erwerben Sie umfassende Kenntnisse und das entsprechende Zertifikat. Schulungszentrum für OSO-Bediener zapewnia najwyższą jakość usług. Dzięki nam nauczysz się ratować życie ludzi w wymaganym zakresie.  

       Zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, którą przećwiczysz w praktyce, co przełoży się na większą pewność siebie.