Pierwsza pomoc w praktyce. Co należy wiedzieć?

Dlaczego jest to takie ważne? 

apteczka pierwszej pomocy

Musimy pamiętać, że nasze życie to najcenniejszy dar. W związku z tym ochrona zdrowia to podstawa. Spotykamy różne sytuacje na co dzień, dlatego warto dowiedzieć się jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to nasz prawny obowiązek zgodnie z art. 162 § 1. Kodeksu karnego.  

Na czym polega?  

Jest to zespół czynności ratunkowych przeprowadzanych przez osoby będące na miejscu zdarzenia. Może być wykonana przez wykwalifikowany zespół ratowników posiadających odpowiedni sprzęt medyczny w czasie pracy lub innej sytuacji. Pomocy udzielają również lekarze i pielęgniarki w szpitalach oraz karetkach pogotowia. 

Program kursu pierwszej pomocy: 

Wprowadzenie – podstawowe informacje; 
Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia w bezpieczny sposób; 
Regulacje prawne; 
Łańcuch przeżycia; 
Ocena przytomności; 
Udrażnianie dróg oddechowych; 
Sprawdzanie czynności życiowych;  
Wezwanie specjalistycznej pomocy (+numery alarmowe);  
Badanie urazowe;  
Wywiad;  
Obrażenia poszczególnych części ciała;  
Krwotok z nosa;  
Zawał mięśnia sercowego;  
Nagłe stany w cukrzycy;  
Oparzenia, odmrożenia;  
Postępowanie z ranami;  
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO);  
Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED);  
Porażenie prądem;  
Zatrucia;  
Zadławienia;  
Atak padaczki;  
Odpowiednie ułożenie poszkodowanych. 

Jak wygląda łańcuch ratunkowy?  

Łańcuch ratunkowy składa się z pierwszej pomocy, udzielanej najczęściej przez świadków zdarzenia oraz pomocy kwalifikowanej (służb medycznych). 

Program szkolenia z pierwszej pomocy zawiera zagadnienia takie jak: 

szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Prewencja – nauka teorii, ćwiczenia praktycznie; 
 • Wezwanie pomocy – jak najwcześniej rozpoznać rodzaj zagrożenia. Opisać stan poszkodowanego i co się z nim dzieje; 
 • RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) – w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które jest spowodowane najczęściej poprzez mechanizm migotania komór; 
 • Defibrylacja – W celu przywrócenia prawidłowego bicia serca. ERC (Europejska Rada Resuscytacji) zajmuje się programem pomocy z użyciem AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny, znajdujący się w wyznaczonych miejscach takich jak np. Metro; 
 • Przyjazd zespołu karetki pogotowia: 
  • P – podstawowego, 
  • S – specjalistycznego z lekarzem, 
 • Opieka po resuscytacji – powrót poszkodowanego do sprawności i normalnego funkcjonowania; 
 • Przebieg akcji ratunkowej powinien łagodnie przejść do kolejnego etapu. 

Jak udzielić pomocy osobie nieoddychającej (nagłe zatrzymanie krążenia)?  

W zależności od stopnia zaawansowania oddechy ratownicze wykonujemy tylko posiadając zabezpieczenie w postaci maseczki ratowniczej do prowadzenia wentylacji i, jeśli umiemy to zrobić, w innej sytuacji uciskamy tylko klatkę piersiową. Przy braku oddechu i wezwaniu służb pogotowia przechodzimy do ucisków klatki w taki o to sposób: 

 1. Kładziemy poszkodowanego na plecach i twardym podłożu, takim jak ziemia; następnie odsłaniamy klatkę piersiową odwijając ubranie – w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, należy rozciąć materiał.  
 2. Klękamy w bocznej części leżącego.  
 3. Znajdujemy środkowy punkt w klatce piersiowej na mostku, na wysokości linii sutków lub po przekątnej krawędzi obojczyków.  
 4. Kładziemy nadgarstek jednej dłoni na mostku, dokładamy drugą na górę, zaplatając palce. 
 5. Pochylamy się, mając wyprostowane łokcie. Ustawiamy ręce pod kątem prostym względem klatki piersiowej osoby ratowanej, należy trzymać proste plecy. 
 6. Uciskamy mostek na głębokość min. 5 cm, nie głębiej niż 6 cm. Wykonujemy 100 – 120 naciśnięć na minutę, zwalniając ucisk w tym samym tempie. 
 7. Po każdym ucisku klatka powinna powrócić do wcześniejszego położenia. 

    W jakich sytuacjach można przerwać uciskanie klatki piersiowej? 

    szkolenie praktyczne z pierwszej połowy
    • Przyjazd ratowników medycznych; 
    • niebezpieczeństwo; 
    • dostarczenie na miejsce automatycznego defibrylatora zewnętrznego i usłyszeniu komendy od urządzenia „nie dotykaj poszkodowanego”; 
    • oznaki spontanicznego krążenia, kaszel, reakcja na ból – wtedy udrożnij drogi oddechowe i ponownie oceń oddech; 
    • opadnięcia z sił – wskazane jest tutaj udzielać pomocy w dwie lub więcej osób. Należy zmieniać się z inna osobą średnio co 2 minuty. Przerwy w uciskaniu powinny być jak najkrótsze; 
    • oddech ratowniczy.  

    Jak prawidłowo wykonać oddech ratowniczy? 

    1. Udrożnić drogi oddechowe odchylając brodę i czoło. 
    2. Zatkać nos. 
    3. Otworzyć usta leżącego (w przypadku ciał obcych wyrzucić). 
    4. Przytrzymując udrożnienie dróg oddechowych, stykamy usta z poszkodowanym i wdmuchujemy dwa razy powietrze. 
    5. Zrobić wdech przez około 1 sekundę, później drugi w tym czasie patrząc na ruch klatki piersiowej. Powinna się ona unieść, a po chwili opaść. 
    6. Czas trwania tych oddechów nie powinien być dłuższy niż 10 sekund. Następnie należy powrócić do uciśnięć. 
    7. Jeżeli po jakimś oddechu klatka się nie podniesie, nie próbujemy ponownie. 
    8. Pamiętajmy, że metoda usta–usta z pierwszej pomocy nie jest obowiązkowa. Jeżeli nie mamy specjalnej maseczki do prowadzenia sztucznej wentylacji, wystarczy koncentrować się na uciskach klatki piersiowej! 

       Pamiętać należy jednak o tym, że istotne jest odpowiednie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. 

       Wybierając nasz kurs uzyskasz kompleksową wiedzę oraz stosowne zaświadczenie. Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zapewnia najwyższą jakość usług. Dzięki nam nauczysz się ratować życie ludzi w wymaganym zakresie.  

       Zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, którą przećwiczysz w praktyce, co przełoży się na większą pewność siebie.