Szkolenia z ochrony PPOŻ w OSO

zdjęcie wykorzystania gaśnicy podczas pożaruNa naszej stronie można znaleźć fachowe szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ. Są to kursy, które zapewniają odpowiednie przygotowanie twoich pracowników do pracy. Przekładamy wszelkie siły, aby zapewnić najlepszą jakoś. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem i salami szkoleniowymi oraz kompetentnymi instruktorami, którzy są dyspozycyjni i świetnie wykwalifikowani. Stawiamy na obszerny i rozwojowy program. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a kursy są przeprowadzane zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. Szkolenia realizujemy w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktyczne. Podczas zajęć uczestnikom przekazywana jest obowiązkowa wiedza i umiejętności, które pozwolą spełnić wszelkie wymogi prawne. Tematyka szkoleń obejmuje głównie zagadnienia związane z:

 • obsługą podręcznych sprzętów gaśniczych
 • oznakowaniem ewakuacyjnym i pożarowym
 • procedurami alarmowymi i ewakuacją
 • rozmieszczeniem sprzętu pożarowego
 • udzielaniem poszkodowanemu pierwszej pomocy
 • zagrożeniami pożarowymi na danym stanowisku pracy
 • pożarową instrukcją danej pracy

Część teoretyczna jest uzupełniana praktycznymi ćwiczeniami. Należy zauważyć, że wymienioną wyżej tematykę zawsze możemy indywidualnie dostosować i dopracować do potrzeb klientów. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma zaświadczenie, że odbył szkolenia PPOŻ.

Jakie typy szkoleń oferujemy?

W naszej ofercie możecie znaleźć dwa typy szkoleń:

Typ: Dla kogo? Cel
Wstępne Przeznaczone jest dla nowych pracowników danej firmy Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami obejmującymi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wyjaśnienie jak postępować w przypadku pożaru
Okresowe Przeznaczone dla pracowników danej firmy Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy

Gdzie można nas znaleźć?

Nasze oddziały zlokalizowane w Krakowie, Warszawie, Bielsko-Białej, i również w Katowicach. W każdym z miast można zapisać się na szkolenia PPOŻ. Harmonogram terminów znajduje się na naszej stronie internetowej. Zajęcia są prowadzone systematycznie w odstępach czasowych. W przypadku kursów zamkniętych dla grup zorganizowanych są dostępne szkolenia przeciwpożarowe w naszych oddziałach, jak i możemy dojechać i przeprowadzić je w dowolnym lokalizacji w Polsce. Cena uzależniona jest od ilości osób i ustalana jest indywidualnie, większe grupy mają możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów. Jesteśmy również skłonni do negocjacji. Dokładną wycenę można otrzymać po przez wysłanie formularza ofertowego dostępnego na stronie. Aby się zapisać lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z nami.

Co to jest ochrona PPOŻ?

Ochrona przeciwpożarowe (inaczej ppoż.) to działania, które podejmowane są, aby ochronić życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt, a także, aby zabezpieczyć mienie przed pożarem, klęską żywiołową i innymi miejscowymi zagrożeniami. Rozumiana jest jako prawnie uregulowane zasady zobowiązujące zarządców i właścicieli budynków, terenów do wykorzystywania stosownie skonstruowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, które mogą zminimalizować ryzyko powstania pożaru i skutecznie eliminować jego skutki.

Ochrona PPOŻ w zakładzie pracy

Każdy, kto korzysta z budynku, obiektu, ze środowiska czy terenu jest zobowiązany zabezpieczyć go przed zagrożeniem pożarowym, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja czy instytucja.

W oparciu o art.4 ust.1 ustawy wymienionej powyżej osoba, która ma w posiadaniu obiekt budowlany, teren lub budynek i jest odpowiedzialna za zapewnienie ich ochronę przeciwpożarową jest zobowiązana:

 • zagwarantować konserwację oraz naprawę gaśnicy i urządzeń przeciwpożarowych tak aby były skutecznie i niezawodne;
 • zapewnić gaśnicę i obowiązkowe urządzenia przeciwpożarowe w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie;
 • postępować zgodnie z technologicznymi, instalacyjnymi i techniczno-budowlanymi wymaganiami przeciwpożarowymi wymagań przeciwpożarowych technologiczne, instalacyjne i techniczno-budowlane;
 • osobom, które przebywają w budynku powinien zapewnić bezpieczeństwo i sprawną ewakuacje;
 • przystosować budynek, obiekt budowlany lub teren do przeprowadzenia akcji ratowniczej;
 • zaznajomić swoich pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;
 • określić możliwe rozwiązania postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego rodzaju zagrożenia.

uczestnicy na szkoleniu PPOŻ

Pracodawca ma obowiązek zapewnić osobom pracującym w jego firmie niezbędne środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wykonanie tych zadań.

Pracodawca jest również zobowiązany, aby zapewnić wszelkie środki, które są potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Ma za zadanie zapewniać kontakt ze służbami zewnętrznymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pracodawca również musi poinformować swoich pracowników o wszelkiego rodzaju sytuacjach zagrażającym życiu i zdrowiu jakie mogą wystąpić w zakładzie pracy oraz przedstawić zasady ochrony w przypadku ich wystąpienia. Zobowiązany jest zawiadomić pracowników o wszelkich podejmowanych krokach, mających na celu ograniczenie powstawania niebezpieczeństwa. Do obowiązków pracowników należy informować pracodawcę o zauważonych zagrożeniach czy wypadkach. Każda nowo zatrudniona osoba ma obowiązek przejść odpowiednie szkolenia bhp jak i z ochrony ppoż. Również niezbędne są szkolenia w trakcie pracy, który przypominają, jak postępować w sytuacji zagrożenia i pożaru. Wskazane jest, aby wszyscy pracownicy w firmie byli odpowiednio przygotowanie na wypadek pożaru czy zagrożenia. Każdy pracownik jest zobowiązany uczestniczyć w szkoleniach oraz przystępować do egzaminów sprawdzających, a także znać i przestrzegać przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na szkolenia w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO, gdzie realizujemy kursy PPOŻ. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w niewygórowanych cenach.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału w naszych szkoleniach!!

Zobacz także: