Szkolenia z ochrony PPOŻ w OSO

Szkolenia w OSO 

gaśnice w pomieszczeniu szkoleniowym

Na naszej stronie można znaleźć fachowe szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ. Są to kursy, które zapewniają odpowiednie przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Przekładamy wszelkie siły, aby zapewnić jak najlepszą jakość naszych zajęć. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem i salami szkoleniowymi oraz kompetentnymi instruktorami, którzy są dyspozycyjni i świetnie wykwalifikowani. Oprócz tego stawiamy na obszerny i rozwojowy program. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie, a nasze kursy są przeprowadzane zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.  

Jak szkolimy?

Szkolenia realizujemy w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas zajęć uczestnikom przekazywana jest obowiązkowa wiedza i umiejętności, które pozwolą spełnić wszelkie wymogi prawne i sytuacyjne.  

Tematyka szkoleń obejmuje głównie zagadnienia związane z: 

 • obsługą podręcznych sprzętów gaśniczych, 
 • oznakowaniem ewakuacyjnym i pożarowym, 
 • procedurami alarmowymi i ewakuacją, 
 • rozmieszczeniem sprzętu pożarowego, 
 • zasadami prawidłowego kontaktu z odpowiednimi służbami, 
 • udzielaniem poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
 • zagrożeniami pożarowymi na danym stanowisku pracy, 
 • pożarową instrukcją danej pracy. 

Część teoretyczna jest uzupełniana praktycznymi ćwiczeniami. Należy zauważyć, że wymienioną wyżej tematykę możemy dostosować i dopracować indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Każdy, kto ukończy kurs, otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia PPOŻ. 

Jakie typy szkoleń oferujemy? 

W naszej ofercie możecie znaleźć dwa typy szkoleń: 

Typ: Dla kogo? Cel 
Wstępne Przeznaczone dla nowych pracowników danej firmy. Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami obejmującymi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wyjaśnienie zasad postępowania w przypadku pożaru. 
Okresowe Przeznaczone dla pracowników danej firmy. Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy. 

Gdzie można nas znaleźć? 

uczestnicy na szkoleniu PPOŻ

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, lecz szkolimy w całym kraju oraz za granicą. Zgodnie z aktualnym harmonogramem można zapisać się na szkolenia PPOŻ w wybranym przez siebie miejscu. W celu zapoznania się ze szczegółową rozpiską terminów kursów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą placówką. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu podanym na naszej stronie internetowej. 

Oferta dojazdu do klienta 

W przypadku kursów zamkniętych, kierowanych do grup zorganizowanych, oferujemy dojazd i przeprowadzenie kursu w dowolnej lokalizacji w Polsce. Cena uzależniona jest od ilości osób, dlatego ustalana jest indywidualnie. Większe grupy mają możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów. Aby zapisać się na kurs lub poznać odpowiedzi na jakichkolwiek inne trapiące kwestie, prosimy o skontaktowanie się z nami

Co to jest ochrona PPOŻ? 

Ochrona przeciwpożarowa to działania, które podejmowane są, aby ochronić życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt, a także, aby zabezpieczyć mienie przed pożarem, klęską żywiołową i innymi miejscowymi zagrożeniami. Rozumiana jest jako prawnie uregulowane zasady zobowiązujące zarządców i właścicieli budynków, a także terenów do wykorzystywania stosownie skonstruowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, które mogą zminimalizować ryzyko powstania pożaru i skutecznie eliminować jego skutki. 

Ochrona PPOŻ w zakładzie pracy 

Każdy, kto korzysta z budynku, obiektu, środowiska czy terenu jest zobowiązany zabezpieczyć go przed zagrożeniem pożarowym, bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja czy instytucja. Według prawa każda osoba, która ma w posiadaniu obiekt budowlany, teren lub budynek, jest odpowiedzialna za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.  Jest zatem zobowiązana: 

zdjęcie wykorzystania gaśnicy podczas pożaru
 • zagwarantować konserwację oraz naprawę gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych tak, aby były skuteczne i niezawodne; 
 • zapewnić gaśnicę oraz pozostałe obowiązkowe urządzenia przeciwpożarowe i ratunkowe w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie; 
 • wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji pozostałych pracowników, kontakt ze służbami i pierwsze kroki ratunkowe; 
 • postępować zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi: technologicznymi, instalacyjnymi i techniczno-budowlanymi; 
 • osobom, które przebywają w budynku, powinna zapewnić bezpieczeństwo i sprawną ewakuację; 
 • przystosować budynek, obiekt budowlany lub teren do przeprowadzenia akcji ratowniczej; 
 • zaznajomić swoich pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi; 
 • określić możliwe rozwiązania postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego rodzaju zagrożenia. 

Obowiązki pracownika 

Do obowiązków pracowników należy: 

 •  poinformowanie pracodawcy o zauważonych zagrożeniach czy wypadkach; 
 •  ukończenie wstępnego szkolenia BHP i PPOŻ (w przypadku nowych pracowników);  
 • ukończenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ (w przypadku pracowników stałych); 
 •  zaznajomienie się i przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.  

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów, gdzie realizujemy kursy PPOŻ. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w niewygórowanych cenach. Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału w naszych szkoleniach!

Zobacz także: