Kursy dla pracowników inżynieryjno–technicznych

Szkolenie BHP z instruktażu ogólnego

Szkolenia BHP w OSO

Przeszkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zaczynających pracę. Pracownicy inżynieryjno – techniczni mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniu, do tej grupy zaliczyć można kilka grup zawodowych. Są nimi m.in.: 

 • projektanci, 
 • technolodzy, 
 • konstruktorzy, 
 • organizatorzy produkcji. 

Obowiązek przejścia kursu BHP podlega Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP. 

Zapraszamy na szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Prowadzimy szkolenia otwarte – na terenie Warszawy i całego kraju, oraz zamknięte – w miejscu uzgodnionym z klientem. Zapraszamy do kontaktu osoby indywidualne, grupy zorganizowane, firmy i pracodawców, chcących przeszkolić swoich pracowników w zakresie BHP i PPOŻ.

Proponujemy szkolenia BHP dla pracowników m.in.

 • robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych,
 • administracyjno – biurowych,
 • wykonujących zadania niebezpieczne.

Oferujemy kursy dla osób nowo zatrudnionych od podstaw – pierwsza pomoc, zasady ochrony przeciwpożarowej, środki ochrony indywidualnej oraz szkolenia okresowe – kursy dla osób kierujących pracownikami i wyznaczonych grup odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg ewakuacji i pomoc.

Program szkolenia BHP obejmuje:

 • organizację bezpiecznego miejsca pracy,
 • przyczyny wypadków i sposoby zapobiegania im,
 • identyfikację zagrożeń,
 • umiejętności używania sprzętu przeciwpożarowego,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • zasady pierwszej pomocy,
 • instruktaż pomocy osobom, np. ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej,
 • regulacje prawne,
 • zadania grupy wyznaczonej do przeprowadzania ewakuacji i pomocy współpracownikom.

Szkolenie obejmuje teoretyczne przygotowanie oraz zadania praktyczne, takie jak np.: resuscytacja na fantomie.

Kogo zaliczamy jako pracownika inżynieryjno – technicznego? 

Środki Ochrony Indywidualnej

Według programu szkolenia BHP do tego rodzaju grupy pracowników zaliczamy: 

 • pracowników bezpośrednio wykonujących projekty dotyczące pomieszczeń pracy i budynków, 
 • osoby związane z organizowaniem i projektowaniem procesów technologicznych oraz procesu produkcji, 
 • pracowników tworzących projekty urządzeń, maszyn, narzędzi oraz sprzętów obsługiwanych przez pracowników podczas wykonywania pracy, 
 • osoby zajmujące się projektowaniem pomieszczeń sanitarno – higienicznych w zakładach pracy, a także wyposażeniem stanowisk pracy. 

Bezpośrednim wyznacznikiem, jakim kieruje się pracownik BHP podczas szkolenia, jest rodzaj i charakterystyka wykonywanej pracy. O przypisaniu do odpowiednej grupy szkoleń decyduje tylko i wyłącznie charakter pracy. Dzięki takiemu przypisaniu wiadomo, że dojdzie do poprawnego przeszkolenia kursanta. 

Przykładowe stanowiska pracowników inżynieryjno –technicznych 

Do grupy osób wykonujących prace jako pracownik inżynieryjno – techniczny zaliczymy: 

 • organizatorów produkcji, 
 • projektantów mebli do biur,  
 • projektantów technologii linii produkcyjnych, 
 • konstruktorów obrabiarek. 

Do tej grupy nie zaliczamy pracowników takich jak: 

 • projektantów dróg szybkiego ruchu, 
 • administratorów posiadającym tytuł inżyniera. 
Pracownicy inżynieryjno - techniczni

Szkolenia BHP 

Osoby pracujące na stanowiskach inżynieryjno – technicznych muszą przejść szkolenie wstępne w pierwszym dniu pracy. Podczas trwania kursu uczestnik pozna informacje z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. 

Natomiast szkolenie okresowe BHP, które musi przejść pracownik inżynieryjno – techniczny powinno zostać odbyte w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Po ukończeniu kursu należy powtórzyć go, nie rzadziej niż co 5 lat. Taki rodzaj szkolenia BHP nie musi odbyć się w formie stacjonarnej, a to oznacza, że można go zaliczyć online. 

Kursy UDT 

Nasza firma oprócz przeprowadzanych szkoleń BHP organizuje również kursy na uprawnienia UDT takie jak: 

Organizujemy taki rodzaj szkoleń w formie zamkniętej, jak i otwartej, przeprowadzamy kursy składające się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Przygotujemy Cię do zdobycia uprawnień UDT, nasz ośrodek szkoleniowy posiada bardzo wysoką zdawalność egzaminów. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie do tego uprawnienia, jak i wieloletnie doświadczenie w pracy. Sprawdź naszą ofertę kursów. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Co jaki czas pracownicy inżynieryjno – techniczni muszą odbyć ponowne szkolenie okresowe BHP?

Taki rodzaj szkolenia odbyć muszą nie rzadziej niż co 5 lat. 

2. Kogo zalicza się do grupy wykonującej prace jako pracownik inżynieryjno – techniczny?

Do tej grupy wlicza się: organizatorów produkcji, technologów, konstruktorów oraz projektantów i te osoby muszą odbyć szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych.

Zobacz także: