Szkolenie na urządzenia wyładowcze i załadowcze

Do kogo kierowany jest kurs?

Szkoleniowiec przy tablicy tłumaczący ludziom na sali

Aby obsługiwać lub konserwować urządzenia techniczne załadowcze czy wyładowcze potrzeba uprawnień UDT (Urzędu Dozoru technicznego), bądź TDT (Transportowy Dozór Techniczny). Maszyny te bardzo upraszczają prace osobom je eksploatującym. Użytkujemy je w ciągach produkcyjnych, technologicznych oraz w przemyśle. Ośrodek Szkolenia Operatorów prowadzi kursy z zakresu konserwacji oraz obsługi urządzeń wyładowczych, załadowczych oraz maszyn podających ładunki w ciągach technologicznych rozładowczych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń umożliwiających pracę przy tych urządzeniach.  

Kursy dla konserwatorów oraz operatorów urządzeń wyładowczych i załadowczych 

Obsługa urządzeń technicznych wymaga zdobycia rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Maszyny te podlegają dozorowi technicznemu, a więc ich nieumiejętna obsługiwanie stwarza ryzyko spowodowania wielu zagrożeń, które mogą przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu albo nawet śmierci pracowników. Nie tylko obsługa tych maszyn, ale i konserwacja wymusza na pracownikach posiadanie odpowiednich umiejętności i certyfikatów. Konserwacja tych urządzeń musi być bardzo dokładna, a osoba jej dokonująca powinna prowadzić specjalny dziennik, który podlega pod UDT. Dlatego też, tak ważne są dobrze zorganizowane kursy. W naszym Ośrodku, szkolenia przeprowadzane są profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą duże doświadczenie w zakresie organizacji kursów.  

Program szkolenia 

Nasza bogata programowo oferta zawiera: 

 • zaznajomienie się z przepisami BHP; 
 • zaznajomienie się z elementami prawnymi dotyczycącymi dozoru technicznego; 
 • rodzaje urządzeń oraz ich konstrukcję; 
 • weryfikację stanu sprzętu; 
 • obowiązki operatora i konserwatora; 
 • procedury w przypadku uszkodzenia urządzenia; 
 • testy sprawdzające działanie maszyny; 
 • regulację urządzeń zabezpieczających; 
 • regulację części; 
 • rodzaje usterek występujących podczas użytkowania sprzętu; 
 • umiejętność użytkowania maszyny; 
 • część praktyczną kursu. 
wywrotnica wagonowa w porcie

Praktyczna część kursu 

Na naszych kursach przykładamy bardzo dużą wagę do części praktycznej. Chcemy, by uczestnik wiedział dokładnie, w jaki sposób wymienić uszkodzone bądź zużyte części oraz potrafił dokonać konserwacji podzespołów. Naszą tematykę zajęć bardzo chętnie dostosujemy do Państwa potrzeb. W zależności od tego, jakie są oczekiwania, z pewnością ustalimy z Państwem zakres kursu, a tym samym dojdziemy do porozumienia. Gwarantujemy przekazanie najbardziej potrzebnej wiedzy zarówno tej teoretycznej, jak i praktycznej.  

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów 

Popyt na pracowników, którzy posiadają certyfikaty uprawniające do serwisu i obsługi urządzeń wyładowczych, załadowczych czy też podających ładunki w ciągach technologicznych, jest wciąż bardzo duży. Dlatego też oferowane przez nas kursy, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W OSO zdobędą Państwo kompleksową oraz niezbędną wiedzę na temat użytkowania i konserwacji tych maszyn, a także przysposobimy i dobrze wyszkolimy do egzaminu państwowego UDT. Oferujemy gruntowne i bardzo dobre wyszkolenie Państwa, a do egzaminu podejdziecie bez stresu. Okres ważności takiego certyfikatu na wybrane urządzenie to aż 10 lat. 

Wymagania do udziału w kursie 

Aby wziąć udział w naszym szkoleniu, kandydat musi mieć: 

 • ukończone 18 lat, 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • brak przeszkód zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. 
przeciągarka na torach

Rodzaje maszyn załadowczych oraz wyładowczych 

Urządzenia załadowcze oraz wyładowcze (lub podające ładunki w ciągach technologicznych) to maszyny transportu bliskiego, które służą do transportu towarów. Jeżeli chodzi o przeładunek substancji sypkich to są one alternatywą wobec dźwignic. Do tych urządzeń zaliczamy między innymi:  

 • wywrotnice wagonowe – stosowane w elektrowniach, portach; rozładowują one materiały sypkie (np.: zboża, żwir),  
 • zwałowarki – użytkowane w kopalniach, elektrowniach,  
 • przenośniki – poruszają się po wyznaczonym torze, pod kątem lub też w poziomie; transportują ładunki masowe (np. na budowach),  
 • przeciągarki służące do transportowania wagonów po torach – mają zastosowanie w przemieszczeniu wagonów, nie korzystając z lokomotywy – tutaj każda maszyna projektowana jest odrębnie.  

Wszystkie te urządzenia są maszynami dźwignicowymi i specjalistycznymi. Podlegają one więc dozorowi. Transportują ładunki w sposób ciągły po wyznaczonej trasie czy torze. 

Dlaczego warto wybrać OSO? 

Nasz ośrodek szkoleniowy posiada już wiele lat doświadczenia. Wszyscy nasi pracownicy to ludzie z pasją, długoletnią praktyką i ogromną wiedzą, którą przekazują w sposób przystępny i ciekawy. Wszystko to sprawia, że oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie. Prowadzimy kursy opierające się na przepisach między innymi Urzędu Dozoru Technicznego, z którym aktywnie współdziałamy. Nasze sale szkoleniowe oraz zaplecza są nowoczesne i doskonale wyposażone. Przykładamy dużą uwagę do jakości nauczania, aby byli Państwo zadowoleni z naszych usług. Ośrodek Szkolenia Operatorów to cała gama kursów i szkoleń. Zachęcamy do przejrzenia naszej strony internetowej i zorientowania się, jakie mamy możliwości. Oferujemy kursy PPOŻ, wysokościowe i spawalnicze. Posiadamy wiele szkoleń, dzięki którym można zdobyć uprawnienia UDT czy TDT (np. na operatora żurawi). Nasza firma działa w Warszawie oraz wielu innych miastach na terenie Polski. Oprócz szkoleń otwartych, oferujemy również kursy zamknięte. W takim przypadku miejsce zawsze uzgadniamy z naszym klientem. Ceny są u nas rynkowe i zawsze ustalamy je indywidualnie. Dla zorganizowanych grup posiadamy rabaty! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

grafika reklamująca szkolenie

Zobacz także: