Szkolenie na urządzenia wyładowcze i załadowcze

Szkoleniowiec przy tablicy tłumaczący ludziom na Sali

Ośrodek Szkolenia Operatorów prowadzi kursy z zakresu konserwacji oraz obsługi urządzeń wyładowczych, załadowczych oraz maszyn podających ładunki w ciągach technologicznych rozładowczych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń, które umożliwiają pracę przy tych urządzeniach. Aby obsługiwać urządzenia techniczne załadowcze czy wyładowcze potrzeba uprawnień UDT (Urzędu Dozoru technicznego) bądź TDT (Transportowy Dozór Techniczny)

Maszyny te bardzo upraszczają prace osobom je obsługującym i dzięki temu mogą oni wykonywać bardzo wiele skomplikowanych zadań. Użytkujemy je w ciągach produkcyjnych, technologicznych oraz w przemyśle.

Kursy dla konserwatorów oraz z obsługi osoby urządzeń wyładowczych i załadowczych

Obsługa urządzeń technicznych wymaga zdobycia rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Maszyny te podlegają Dozorowi Technicznemu a więc nieumiejętne ich obsługiwanie może spowodować wiele zagrożeń, które mogą przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu albo śmierci pracowników. Nie tylko obsługa tych maszyn, ale i konserwacja wymusza na pracownikach posiadanie odpowiednich umiejętności i certyfikatów. Konserwacja tych urządzeń musi być bardzo dokładna, a osoba jej dokonująca powinna prowadzić specjalny dziennik, który podlega pod UDT.

Dlatego też, tak ważne są dobrze zorganizowane kursy. W naszym Ośrodku, szkolenia przeprowadzane są profesjonalnie przez wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem kadrę. Nasza bogata programowo oferta zawiera:

 • zaznajomienie się z Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • zaznajomienie się z elementami prawnymi dotyczycącymi Dozoru Technicznego
 • rodzaje urządzeń oraz ich konstrukcja
 • weryfikacja stanu sprzętu
 • obowiązki konserwatora
 • procedury w przypadku uszkodzenia urządzenia
 • testy sprawdzające działanie maszyny
 • regulacja urządzeń zabezpieczających
 • regulacja części
 • rodzaje usterek występujących podczas użytkowania sprzętu
 • umiejętność użytkowania maszyny
 • część praktyczna kursu

Na naszych kursach przykładamy bardzo duża wagę do części praktycznej . Chcemy by uczestnik wiedział dokładnie w jaki sposób wymienić uszkodzone bądź zużyte części, oraz umiał dokonać konserwacji podzespołów.

Naszą tematykę zajęć bardzo chętne dostosujemy do Państwa potrzeb. W zależności od tego jakie są oczekiwania z pewnością ustalimy z Państwem zakres kursu a tym samym dojdziemy do porozumienia. Gwarantujemy przekazanie najbardziej potrzebnej wiedzy zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej. 

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów

wywrotnica wagonowa w porcie

Popyt na pracowników, którzy posiadają certyfikaty uprawniające do serwisu i obsługi urządzeń wyładowczych, załadowczych czy tez podających ładunki w ciągach technologicznych, jest wciąż bardzo duży. Dlatego też kursy takie jak my oferujemy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W OSO zdobędą Państwo kompleksową oraz niezbędną wiedzę na temat użytkowania i konserwacji tych maszyn, a także przysposobimy i dobrze wyszkolimy do egzaminu państwowego UDT. Oferujemy gruntowne i bardzo dobre wyszkolenie Państwa, a do egzaminu podejdziecie „na luzie”. Okres ważności takiego certyfikatu na wybrane urządzenie to aż 10 lat.

Urządzenia załadowcze i wyładowcze
Przygotowania do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego Zdobyta wiedza, która dotyczy wielu marek urządzeń
 • Musisz mieć: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeszkód zdrowotnych do pracy w tym zawodzie
Możliwość pracy przy obsłudze lub konserwacji maszyn

Jakie mamy maszyny załadowcze oraz wyładowcze

przeciągarka na torach

Urządzenia załadowcze oraz wyładowcze (lub podające ładunki w ciągach technologicznych) to maszyny transportu bliskiego, które służą do transportu towarów. Jeżeli chodzi o przeładunek substancji sypkich to są one alternatywą wobec dźwignic. Do tych urządzeń zaliczamy między innymi:

wywrotnice wagonową (stosowana w elektrowniach, portach. Rozładowuje ona materiały sypkie np.:  zboża, żwir), zwałowarkę (użytkowana w kopalniach, elektrowniach), przenośnik (porusza się po wyznaczonym torze, pod kątem lub też w poziomie. Transportuje ładunki masowe np. na budowach), przeciągarkę służącą do transportowania wagonów po torach (ma zastosowanie w przemieszczeniu wagonów, nie korzystając z lokomotywy. Tutaj każda maszyna projektowana jest odrębnie.)

Wszystkie te urządzenia są maszynami dźwignicowymi i specjalistycznymi. Podlegają one więc dozorowi. Transportują ładunki w sposób ciągły po wyznaczonej trasie czy torze.

Dlaczego my?

Nasz Ośrodek szkoleniowy posiada już ponad 20letnie doświadczanie. Wszyscy nasi pracownicy to ludzie z pasją, długoletnią praktyką i ogromną wiedzą, którą przekazują w sposób przystępny i ciekawy. Wszystko to sprawia, że oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie. Prowadzimy kursy opierające się na przepisach między innymi Urzędu Dozoru Technicznego, z którym aktywnie współdziałamy.

Nasze sale szkoleniowe oraz zaplecza są niebyle jakie, a nowoczesne i doskonale wyposażone. Przykładamy dużą uwagę do jakości nauczania, aby byli Państwo zadowoleni z naszych usług.

Ośrodek Szkolenia Operatorów to cała gama kursów i szkoleń. Zachęcamy do przejrzenia naszej strony internetowej i obejrzenia jakie mamy możliwości. Oferujemy kursy PPOŻ, wysokościowe i spawalnicze. Posiadamy wiele szkoleń dzięki którym można zdobyć uprawnienia UDT czy TDT (np. na operatora żurawi).

Nasza Firma działa w wielu miastach Polski. Warszawa, Bielsko-Biała, Kraków, wybierz dla siebie dogodną lokalizacje. Oprócz szkoleń otwartych, oferujemy również kursy zamknięte. W takim przypadku miejsce zawsze uzgadniamy z naszym klientem.

Ceny są u nas rynkowe i zawsze ustalamy je indywidualnie. Dla zorganizowanych grup posiadamy rabaty!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także: