ŻURAWIE PRZENOŚNE – KURS UDT NA OPERATORA

Żurawie przenośne czy też przewoźne to rodzaj urządzeń dźwigowych, których największą zaletą jest mobilność. Sprzęt ten spotyka się w wielu różnorodnych branżach. Kursami z ich obsługi zajmujemy się od lat. Posiadamy bogatą ofertę zajęciową. Z nami zdobędziesz uprawnienia UDT. 

Dźwig przenośny definicja 

Dźwig przenośny to urządzenie manipulacyjne zamontowane na podwoziu pojazdu. Wyposażony jest w haki lub inne elementy chwytające i wykorzystuje się go do przemieszczania ładunków. Część nazwy „przenośna” wynika z faktu, że maszyny te można łatwo przenieść z jednego podwozia na drugie. Innymi słowy, dźwigi te nazywane są hydraulicznymi dźwigami samochodowymi lub ciężkimi dźwigami przeładunkowymi. 

Konstrukcja i podział żurawi przenośnych 

Żurawie przenośne posiadają pompę hydrauliczną pobierającą moc z podwozia za pomocą specjalnego elektrycznego wału odbioru mocy. Tego typu sprzęt wyposażony jest w obrotową podstawę żurawia kolumnowego. Ta kolumna jest połączona z ramieniem składającym się z jednego lub dwóch wysięgników. W niektórych wypadkach z takiego wysięgnika można wysunąć dodatkowe części, które zwiększają maksymalny zasięg żurawia. Hak lub inne urządzenie chwytające są zamontowane na końcówce części chwytającej. Rozdzielacz hydrauliczny odpowiada za ruchy pionowe i poziome. Żurawie przenośne dzielimy na:  

 • żurawie ogólne,  
 • żurawie leśne,  
 • małe, średnie i duże (sklasyfikowane według udźwigu), 
 • żurawie załadunkowo-rozładunkowe,  
 • żurawie przemysłowe. 

Urządzenia te różnią się pod względem konstrukcyjnym oraz możliwościami eksploatacyjnymi. 

Wykorzystanie żurawi przenośnych 

Dźwigi przenośne zwłaszcza w branży budowlanej idealnie nadają się do transportu towarów i rozładunku materiałów na palety oraz przenoszenia ich na wyższe kondygnacje czy wreszcie składowania towarów. Dźwig samojezdny służy więc do transportu i podnoszenia ciężkich i dużych ładunków. Wykorzystuje się je również do wznoszenia większych żurawi wieżowych. 

Żurawie przenośne i ich poprawne użytkowanie 

Żurawie przenośne są poddawane tzw. dozorowi technicznemu. Aby można było z nich korzystać, każde urządzenie musi mieć odpowiednią licencję. Dokument ten wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z polskim prawem operatorzy muszą posiadać zezwolenia potwierdzające ich uprawnienia. Aby je zdobyć, trzeba zdać egzamin praktyczny i teoretyczny.  

Maksymalny udźwig to 3,2 tony. Dźwigi przenośne podlegają ograniczonemu nadzorowi z okresową kontrolą co 2 lata. Inne urządzenia należy testować co rok. Z kolei przeglądy konserwacyjne żurawi samojezdnych należy wykonywać co najmniej raz na 60 dni – chyba, że producent określi inny termin. Każdy żuraw samojezdny musi też posiadać dziennik konserwacji z właściwymi wpisami z kontroli technicznych.  

Warto również wspomnieć, że każdy operator żurawia musi przestrzegać instrukcji producenta. Tylko w takim przypadku możliwe jest bezpieczne użytkowanie urządzenia. Każda maszyna jest inna, więc znajomość podstaw jest niezbędna, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń sprzętu.  

Wymagania do kursu  

Wymagania dla przyszłych uczestników kursu to:  

 • pełnoletność,  
 • co najmniej wykształcenie podstawowe,  
 • orzeczenie lekarskie uprawniające do pracy w zawodzie.  

Program szkolenia  

W szkoleniu z obsługi żurawi przenośnych uczestnicy muszą być przygotowani do przyszłej pracy zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Obejmuje to np.:  

 • zapoznanie się z formalnościami organów kontrolnych,  
 • zapoznanie się z rodzajami i specyfikacjami żurawi, 
 • poznanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy,  
 • naukę o podsystemach wykorzystywanych przez różne rodzaje żurawi,  
 • przygotowanie się przed i po pracy,  
 • umiejętności pracy w różnych warunkach.  

Zajęcia praktyczne odbywają się w salach przeznaczonych do tego celu. Zawsze wykonujemy ćwiczenia na najnowocześniejszym sprzęcie.  

Egzamin licencyjny  

Szkolenie uważa się za zakończone dopiero po zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT. Egzamin obejmuje teorię i informacje praktyczne. Ukończenie obu z nich kwalifikuje do nabycia uprawnień niezbędnych do pracy w zawodzie. Wszystkie nasze działania są zgodne z programem opracowanym zgodnie z aktualnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Urzędu Dozoru Technicznego.  

Lokalizacja  

Szkolenia odbywają się na miejscu w naszej siedzibie w Warszawie lub w lokalnych placówkach w większości dużych polskich miast. W niektórych przypadkach realizujemy również kursy z dojazdem do klienta. Kurs może być zarówno zamknięty, jak i otwarty. Cena i terminy zależą od zainteresowania. 

Pytania i odpowiedzi

CZEMU WARTO ZOSTAĆ OPERATOREM ŻURAWI PRZENOŚNYCH? 

Żurawie przenośne doskonale sprawdzają się, gdy potrzebny jest mobilny sprzęt z zakresu transportu bliskiego. Mogą przewozić duże materiały oraz radzić sobie z pracami załadowczymi. Osoby z uprawnieniami operatora powinny bez problemu poradzić sobie ze znalezieniem pracy.  

JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO ŻURAWIA PRZENOŚNEGO? 

Dźwigi samochodowe należą do grupy urządzeń pozostających pod regulacją Urzędu Dozoru Technicznego. Oznacza to, że muszą być zarejestrowane i regularnie przeglądane. Korzystanie z nich wymaga odpowiedniej autoryzacji, dlatego szkolenie musi zakończyć się egzaminem. 

JAKIE JESZCZE MOŻNA WYRÓŻNIĆ RODZAJE ŻURAWI? 

Oprócz żurawi przenośnych dostępne są również żurawie samojezdne, stacjonarne, pływające, szynowe, torowe, pokładowe i wieżowe. 

Zobacz także: