BHP dla osób wykonujących ryzykowną pracę.

BHP w zakładach prac szczególnie narażonych.Nasz ośrodek szkolenia operatorów przedstawia kurs na wiadomości z bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wykonujących szczególnie niebezpieczne prace, niezbędną dokumentację ich zakresie oraz nadzoru nad tymi pracami.

Regulacje prawne warunkują zasady  bezpiecznych warunków pracy. Kodeks w pracy uwzględnia zaawansowane działania, jak również z pozoru mało znaczące aspekty. Zgodnie z nim wszystkie są na równym poziomie i w takim samym stopniu wdrażane są w życie. Wynika to z zapewnienia bezpiecznego i higienicznego przebywania w zakładach. Zaczynając od drobnych elementów na przykład monitorów przyjaznych dla oczu, zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, zaprojektowania biurka do pracy z komputerem i optymalnego ergonomicznego krzesła. Kończąc na konieczności zapewnienia poważniejszych aspektów jakimi są zapewnienie skutecznych rozwiązań przeciwpożarowych, odzieży ochronnej bądź roboczej, sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu i specjalnemu wyposażeniu pomieszczeń między innymi w apteczki.

Każdy pracodawca zobowiązany jest również stale obserwować i likwidować wszelkie niedogodności oraz pilnować przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny w pracy. Powinien regularnie przeszkalać kadry z zasad BH, dbać o prawa kobiet w ciąży czy pracowników młodocianych. Bardzo dobrym pomysłem jest tworzenie zasad mających na celu bezpieczne prowadzenie prac szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, dzieląc je na cztery grupy.

 • Pierwszym etapem jest określenie prac, które mogą stworzyć zagrożenie dla pracowników.
 • Drugim etapem jest szczegółowe sformułowanie zasad i procedur.
 • Kolejną i chyba najważniejszą częścią jest przekazanie ustaleń pracownikom.
 • Ostatnim etapem jest kontrolowanie czy zasady weszły w życie i są przestrzegane w miejscu pracy.

Aby móc wdrążyć wszelkie te procedury przydatne są specjalistyczne szkolenia dla pracowników. w naszym ośrodku szkoleniowym operatorów bez problemu Twoi podopieczni poznają wszelkie informacje dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego rozporządzania w pracy szczególnie narażonej na niebezpieczeństwo.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzupełnianie wiedzy umiejętności i aktualizacji wiadomości. Zapoznanie uczestników kursu na obowiązkach pracodawcy kadry zarządzającej oraz pracownikach w związku z wykonywanym zajęciem. Również na naszym kursie dowiecie się jak organizować pracę szczególnie ryzykowną, identyfikować zagrożenia oraz umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Każdy kursant pozna pojęcia związane z prawem pracy, aktualnymi przepisami prawnymi, wypadkami i zasadami BHP.kurs BHP dla osób wykonujących szczególnie niebezpieczne prace.

Program szkoleniowy:

 • Pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Charakterystyka i wykaz prac szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo.
 • Prace o zwiększonym zagrożeniu.
 • Dokumentacja prac narażonych na niebezpieczeństwo:
 • rodzaje, formy i treści dokumentów,
 • zakładowy wykaz prac narażonych na niebezpieczeństwo.
 • Przeszkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Obowiązki pracodawcy:
 • instruktarz pracowników,
 • środki bezpieczeństwa,
 • szkolenia okresowe,
 • realizacja obowiązków.
 • Regulacje prawne z zakresu BHP uwzględniając pracę szczególnie niebezpieczną.
 • Zagrożenia spowodowane czynnikami występującymi w pracach szczególnie narażonych.
 • Praca niebezpieczna, a pracownik tymczasowy.
 • Naruszenie przepisów.
 • Zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
 • Przykłady okoliczności i przyczyn wypadków oraz zastosowanie środków profilaktycznych.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz postępowania w razie wypadków.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

Wykłady, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, konwersacje i testy końcowe.

Korzyści jakie wyniesiesz ze szkolenia:

 • Otrzymanie wartościowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Uświadomienie personelowi zarządzającemu znaczenia odpowiedzialności za pracowników w kontekście pracy w warunkach niebezpiecznych.
 • Otrzymanie wartościowych wzorów dokumentów, pomocnych przy sporządzaniu dokumentacji .
 • Eliminacja źródeł zagrożeń podczas wykonywania prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym.
 • Wiedza, jak bezpiecznie skracać czas wykonywania prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym.
 • Wiedza, jak zmniejszyć liczbę wypadków (śmiertelnych; zbiorowych oraz ciężkich).
 • Wiedza, jak dbać o życie i zdrowie pracowników w czasie wykonywania pracy.

Wymagania:

Aby zapisać się na kurs należy być pełnoletnim i mieć minimalnie wykształcenie podstawowe.

Cena:

Prowadzimy kursy w bardzo konkurencyjnych cenach. Aby poznać wszelkie koszty należy sprawdzić zakładkę CENNIK na stronie lub skontaktować się z naszym działem obsługi.

Miejsce kursu:

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju, jednak organizujemy również otwarte zajęcia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Kursy odbywają się zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie. Głównym założeniem naszej firmy jest dostarczenie klientom usług szkoleniowych na pierwszorzędnym poziomie. Wykwalifikowani metodycy i inne osoby z wieloletnią praktyką dbają o jakość kształcenia i jak najlepszą satysfakcję we wszystkich naszych placówkach, które znajduje się w Warszawie i innych regionach polski. Jednak dla was sięgamy po więcej, jesteśmy mobilni i również organizujemy szkolenia zamknięte.

Zobacz także: