BHP dla osób wykonujących ryzykowną pracę

O szkoleniu

Nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów organizuje kurs skupiony na tematyce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób wykonujących szczególnie niebezpieczne prace, niezbędną dokumentację w ich zakresie oraz nadzór nad nimi. 

BHP w zakładach prac szczególnie narażonych

Nasze szkolenia z zakresu BHP 

Aby móc wdrążyć do pracy wszelkie procedury BHP, niezwykle przydatne są specjalistyczne szkolenia dla pracowników. W naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów Twoi podopieczni bez problemu poznają wszelkie informacje dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego rozporządzania w pracy szczególnie narażonej na niebezpieczeństwo. Metody wykorzystywane podczas szkolenia to przede wszystkim: wykłady, prezentacje, ćwiczenia praktyczne, konwersacje i testy końcowe. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy umiejętności, aktualizując przy tym wiadomości z zakresu BHP. Oprócz tego na naszym kursie uczestnicy dowiedzą się jak organizować pracę szczególnie ryzykowną, identyfikować zagrożenia oraz umiejętnie posługiwać się sprzętem i środkami przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Każdy kursant pozna pojęcia związane z prawem pracy, aktualnymi przepisami prawnymi, wypadkami i zasadami BHP. 

Do wykazu pozostałych zagadnień naszego programu szkoleniowego należą m.in.: 

 • pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych, 
 • charakterystyka i wykaz prac szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, 
 • prace o zwiększonym zagrożeniu, 
 • dokumentacja prac narażonych na niebezpieczeństwo (rodzaje, formy i treści dokumentów), 
 • zakładowy wykaz prac narażonych na niebezpieczeństwo, 
 • przeszkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, 
 • obowiązki pracodawcy (m.in. instruktarz pracowników, środki bezpieczeństwa, szkolenia okresowe, realizacja obowiązków), 
 • regulacje prawne z zakresu BHP uwzględniając pracę szczególnie niebezpieczną, 
 • zagrożenia spowodowane czynnikami występującymi w pracach szczególnie narażonych, 
 • praca niebezpieczna, a pracownik tymczasowy, 
 • naruszenie przepisów, 
 • zastosowanie środków ochrony indywidualnej, 
 • przykłady okoliczności i przyczyn wypadków oraz zastosowanie środków profilaktycznych, 
 • zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz postępowania w razie wypadków. 

Atuty wzięcia udziału w kursie 

Korzyści, jakie wyniesiesz ze szkolenia to m.in.: 

 • otrzymanie wartościowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 • uświadomienie personelowi zarządzającemu znaczenia odpowiedzialności za pracowników w kontekście pracy w warunkach niebezpiecznych, 
 • otrzymanie wartościowych wzorów dokumentów, pomocnych przy sporządzaniu dokumentacji, 
 • eliminacja źródeł zagrożeń podczas wykonywania prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym, 
 • wiedza o tym, jak należy bezpiecznie skracać czas wykonywania prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym, 
 • wiedza o tym, jak należy zmniejszyć liczbę wypadków (śmiertelnych, zbiorowych oraz ciężkich), 
 • wiedza o tym, jak należy dbać o życie i zdrowie pracowników w czasie wykonywania pracy. 

Wymagania od kursantów 

Aby zapisać się na kurs należy:  

 • być pełnoletnim, 
 • posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • mieć minimum wykształcenie podstawowe. 

Zasady bezpiecznej pracy 

Tworząc zasady mające na celu bezpieczne prowadzenie prac szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, możemy podzielić je na cztery grupy. 

 • Pierwszym etapem jest określenie prac, które mogą stworzyć zagrożenie dla pracowników. 
 • Drugim etapem jest szczegółowe sformułowanie zasad i procedur. 
 • Kolejną i chyba najważniejszą częścią jest przekazanie ustaleń pracownikom 
 • Ostatnim etapem jest kontrolowanie czy zasady weszły w życie i są przestrzegane w miejscu pracy. 

Obowiązki pracodawcy 

Każdy pracodawca zobowiązany jest stale obserwować i likwidować wszelkie niedogodności oraz pilnować przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny w pracy. Powinien regularnie przeszkalać kadry z zasad BHP, dbać o prawa kobiet w ciąży czy pracowników młodocianych. 

Instruktorka rozmawiająca z kursantem

Bezpieczeństwo w pracy – wymagania 

Regulacje prawne warunkują zasady bezpiecznych warunków pracy. Kodeks pracy uwzględnia zarówno zaawansowane działania, jak również z pozoru mało znaczące aspekty. Zapewnienie w pełni optymalnych warunków do pracy składa się na wiele kluczowych czynników, zaczynając od drobnych elementów, na przykład: monitorów przyjaznych dla oczu, zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, zaprojektowania biurka do pracy z komputerem i optymalnego ergonomicznego krzesła, a kończąc na konieczności zapewnienia poważniejszych aspektów, jakimi są: zapewnienie skutecznych rozwiązań przeciwpożarowych, odzieży ochronnej bądź roboczej, sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu i specjalnemu wyposażeniu pomieszczeń, między innymi w apteczki. Wszystkie opisane normy traktowane są na równym poziomie i w takim samym stopniu wdrażane są one w życie. Wynika to z chęci zapewnienia bezpiecznego i higienicznego przebywania w zakładach. 

O nas 

Głównym założeniem naszej firmy jest dostarczenie zleceniodawcom usług szkoleniowych na najwyższym poziomie. Wykwalifikowani metodycy i pozostała część naszej kadry z wieloletnią praktyką szkoleniową, dbają o jakość kształcenia i jak największą satysfakcję we wszystkich naszych placówkach. 

Miejsce i cena kursu 

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju, jednak organizujemy również zajęcia zamknięte dla grup zorganizowanych, z dojazdem do klienta. Prowadzimy kursy w bardzo konkurencyjnych cenach. Aby ustalić wszelkie koszty, należy skontaktować telefonicznie się z naszym działem obsługi klienta. 

Grafika reklamująca szkolenie BHP

Zobacz także: