Ładowarki teleskopowe

Kursy na ładowarki teleskopowe – Warszawa i cała Polska

Kurs na ładowarkę teleskopową odbywający się w Ośrodku Szkolenia Operatorów to oferta skierowana do każdego, kto chciałby uzyskać niezbędne uprawnienia do pracy na stanowisku operatora urządzeń tego typu. Jako firma szkoleniowa z doświadczeniem gwarantujemy, że nasz kurs na ładowarkę będzie dobrą inwestycją!

Zastosowanie sprzętu

Ładowarka ze zmiennym wysięgiem – teleskopowa to wózek widłowy specjalizowany przeznaczony przede wszystkim do prac transportowych na placach budów oraz w rolnictwie. Dzięki swojej konstrukcji i mocy jest w stanie przewozić większe obiekty niż standardowe wózki widłowe. Znajduje on zastosowanie między innymi przy manipulacji takimi obiektami jak konstrukcje stalowe, elementy betonowe, kruszywa, drewno, słoma i inne. Wśród najpopularniejszych producentów urządzeń tego rodzaju znajdują się: Manitou, JCB, Merlo, New Holland, Dieci czy Case. Aby obsługiwać urządzenie, operator musi posiadać poświadczające jego kompetencje zaświadczenie.

Cel przeszkolenia

Kursy na ładowarkę teleskopową mają na celu przekazać uczestnikowi kompleksową wiedzę. Dzięki zajęciom uzyskuje się teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi urządzeń w kategorii I WJO – wózek specjalizowany, w tym również na ładowarki ze zmiennym wysięgiem, czyli teleskopowe.

Dzięki nam można uzyskać uprawnienia w korzystnej cenie oraz z pewnością przeszkolenia przez kompetentnych pracowników. Jakość kształcenia od lat jest dla nas priorytetem, co widoczne jest także w poziomie zadowolenia naszych klientów.

Program

Realizowane w naszym Ośrodku kursy na ładowarki teleskopowe mają za cel przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy dotyczącej obsługi urządzenia. Naszym celem nie jest tylko nauczanie w celu zdania egzaminu, ale również przekazanie pomocnych porad przydatnych w codziennej pracy, aby była ona bezpieczna i przebiegała sprawnie. Dlatego też każde szkolenie, które organizujemy, jest prowadzone przez osobę posiadającą wysokie kompetencje i doświadczenie w zakresie kształcenia i w ramach swojego zawodu. Programy opracowywane są na podstawie wytycznych UDT i najnowszych przepisów prawa.

Kursy na ładowarki teleskopowe – ze zmiennym wysięgiem bazują na następujących informacjach:

  • typy urządzeń i ich budowy
  • dozór techniczny
  • czynności operatora urządzenia przed, w trakcie i po zakończeniu zadania
  • podstawy ładunkoznawstwa
  • dodatkowy osprzęt urządzenia
  • budowa i eksploatacja butli gazowych
  • BHP na stanowisku pracy

Szkolenie włącza także ćwiczenia praktyczne na urządzeniach. W przypadku zajęć prowadzonych w formie zamkniętej istnieje możliwość dołączenia do nich tematyki związanej ze specyfiką zajmowanego przez pracowników stanowiska pracy.

Uprawnienia

Aby uzyskać uprawnienia, uczestnik zajęć musi początkowo odbyć kurs na ładowarki teleskopowe, a następnie podejść do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje stosowne zaświadczenie i uprawnienia do pracy na stawisku operatora urządzenia. Są one ważne 5 lat na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Istnieje możliwość wystawienia dokumentów w innych językach.

Warunki przyjęcia

Kursy na ładowarkę dostępne są dla osób, które:

  • mają co najmniej 18 lat
  • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe
  • nie mają przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora sprzętu

Kurs na ładowarki organizowany jest w formie otwartej i zamkniętej. Harmonogram najbliższych zajęć otwartych, dostępnych dla każdego zainteresowanego, można znaleźć w naszym harmonogramie. W przypadku zajęć w formie zamkniętej organizujemy je w dogodnym dla klienta terminie, także w jego siedzibie.

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie zależnie od liczby uczestników. Nasz cennik wymienia najwyższą i najniższą możliwą kwotę za skorzystanie z usługi. W zajęciach może wziąć maksymalnie do 15 osób.

Zajęcia prowadzone są w naszych oddziałach w miastach: Warszawa, Kraków, Katowice oraz Bielsko-Biała. Możemy także zorganizować je w dowolnie wskazanym przez klienta punkcie na terenie Polski.

W razie pytań zawsze jesteśmy do dyspozycji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami przez e-mail, telefonicznie lub osobiście w jednym z naszych oddziałów. Nasi pracownicy przygotują indywidualną ofertę specjalnie dla Państwa i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Zobacz także: