Podnośniki koszowe – kurs dla konserwatorów UDT

Konserwator UDT wykonuje naprawy podnośnika koszowego, przestrzegając zasad BHP i przepisów dozoru technicznegoPodnośniki koszowe, zwane zwyżkami, wykorzystuje się w pracach budowlanych, remontowych, a także w przemyśle, energetyce czy pielęgnacji zieleni. W stosunku do tych popularnych urządzeń obowiązują szczególne wymagania, jeśli chodzi o ich naprawę i konserwację. Mogą się tym zajmować wyłącznie osoby posiadające uprawnienia wydane przez UDT, a jedyną drogą do zdobycia tych uprawnień jest egzamin zdawany przed komisją tego urzędu. Przygotowanie się do tego egzaminu na własną rękę jest praktycznie niemożliwe, między innymi z uwagi na brak dostępu do urządzeń i możliwości zapoznania się z ich budową. Osobom, którym zależy na szybkim i skutecznym przygotowaniu się do zdobycia uprawnień UDT, proponujemy uczestnictwo w naszym kursie konserwacji. Udział w szkoleniu daje wiele korzyści: naukę zagadnień teoretycznych, możliwość przećwiczenia umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy i skorzystania z doświadczenia instruktorów. Nasi kursanci cenią sobie także możliwość podejścia do egzaminu państwowego organizowanego w naszym ośrodku bezpośrednio po kursie.

Przebieg kursu konserwacji podnośników koszowych

Podnośnik koszowy jest urządzeniem objętym dozorem technicznym UDT, dlatego przebieg kursu konserwacji tego urządzenia jest uwarunkowany wymogami egzaminacyjnymi Urzędu. Program kursu został zaprojektowany tak, by spełniać te wymogi. Dzięki temu kursanci mogą mieć pewność, że poruszane podczas zajęć zagadnienia pojawią się na egzaminie.

Program zajęć teoretycznych z zakresu konserwacji zwyżek obejmuje:

  1. Najważniejsze informacje o dozorze technicznym.
  2. Normy i inne przepisy związane z pracą na stanowisku konserwatora.
  3. Omówienie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej podnośników koszowych.
  4. Budowa, rodzaje, działanie podestów ruchomych.
  5. Obowiązki konserwatora związane z przeglądami i naprawami.
  6. Zasady BHP obowiązujące przy konserwacji.
  7. Metody radzenia sobie z często występującymi usterkami.
  8. Część elektryczna.
  9. Część mechaniczna, w tym hydrauliczna.
  10. Utrzymywanie zwyżek w dobrym stanie technicznym.

Część teoretyczna jest uzupełniona zajęciami praktycznymi. Czas ich trwania jest uzależniony od tego, jakie są potrzeby kursanta i jakie robi postępy w nauce. Łączny czas szkolenia wynosi około 38-96 godzin.

Po szkoleniu odbywa się egzamin państwowy. Organizujemy go w naszym ośrodku, a za przeprowadzenie odpowiada wybrany oddział UDT: Warszawa lub inny, jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście.

Uprawnienia UDT po szkoleniu

Osoba, która ukończy kurs i zaliczy egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty. Takie zaświadczenie obowiązuje w przypadku podnośników przez 5 lat. Jest wymagane do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora niezależnie od branży czy lokalizacji.

Terminy i miejsce szkoleń dla konserwatorów zwyżek

Kursy konserwacji UDT odbywają się regularnie, w miarę zapotrzebowania. Organizujemy je zarówno w Warszawie, jak i w pozostałych oddziałach naszego ośrodka. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania kursu zamkniętego dla firmy – osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Aktualne terminy znajdą Państwo na naszej stronie https://platformaedukacji.pl/. Można tam dokonać rezerwacji miejsca na wybranym szkoleniu oraz zapłacić za udział za pośrednictwem systemu szybkich płatności online.

Naprawa podnośników koszowych wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji

Zobacz także: