TDT uprawnienia

uprawnienia TDTMiejsca takie jak porty, przystanie morskie, koleje linowe czy też wyciągi narciarskie są z nami od dawien dawna. Ale żeby wszystko sprawnie działało potrzebny jest nad nimi stały dozór techniczny. Są również zawody które są niezbędne w obecnym świecie i jednocześnie wymagają uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego. Dzięki operatorom suwnic możemy przenosić bardzo ciężkie materiały w halach produkcyjnych, na placach budowy czy w stoczniach. Natomiast osoby pracujące na podestach ruchomych – masztowych mogą wykonywać prace przy elewacji budynków lub malowaniu ścian.  Aby takie zawody wykonywać potrzebne są stosowne uprawnienia.

W związku z niemalejącym zapotrzebowaniem na zwody związane z obsługiwaniem wyżej wymienionych maszyn i wielu innych, nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów (OSO) oferuje dla Państwa szkolenia zawodowe, po których zdobędą Państwo stosowną wiedzę i umiejętności w wybranym zawodzie. Po zakończonych szkoleniach mogą Państwo przystąpić do egzaminu i zdobyć niezbędny certyfikat TDT – Transportowego Dozoru Technicznego.

Czym zajmuje się TDT i jakie są jego uprawnienia?

TDT oznacza Transportowy Dozór Techniczny – jest to krajowa jednostka prawna, której podłożem jest ustawa z 2000 roku, 21 grudnia, mówiąca o dozorze technicznym. To komórka DT (Dozór techniczny), a podporządkowana jest pod ministra właściwego, zajmującego się sprawami transportu. Sprawuje ona pieczęć nad urządzeniami technicznymi, które zostały zainstalowane na obszarze kolejowym, bocznicach kolejowych i transportach szynowych, a także nad zbiornikami (między innymi cysterny, które wykorzystujemy w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). TDT podlega ustawie o dozorze technicznym, wykonuje więc zadania tam zawarte. Należą do nich na przykład: przewóz towarów niebezpiecznych np. wystawia świadectwa dopuszczenia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych.

Zakłady które wytwarzają, naprawiają, modernizują i montują urządzania techniczne mają wymóg posiadania stosowne do tego uprawnienia. Takie uprawnienia wydaje również Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ta nadaje także uprawnienia pracownikom wykonującym zawody, dla których niezbędne są uprawnienia TDT, na przykład osobom wykonującym połączenia spajane.  Natomiast większość operatorów którzy maja uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) może obsługiwać urządzenia zarejestrowane w TDT.

cysterna z paliwem

Szkolenia TDT

Aby zdobyć uprawnienia TDT trzeba odbyć odpowiednie szkolenie i uzyskać potrzebną wiedzę. Nasze kompleksowe kursy w Ośrodku Szkolenia Operatorów (OSO) przeprowadzane są na najwyższym poziomie przez profesjonalnych fachowców, będących zawsze do Państwa dyspozycji. W swojej bogatej ofercie szkoleniowej mamy na przykład kursy z obsługi i konserwacji podestów ruchomych, czy też kurs na operatora wózków widłowych.

Mając ukończone kursy na podesty ruchome lub podnośniki można z łatwością znaleźć zatrudnienie w transporcie czy firmach budowlanych.

Na naszym szkoleniu z obsługi podestów ruchomych zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą:

 • Użytkowania podestów
 • Wytrzymałości i stateczności podestów
 • Urządzeń zabezpieczających
 • Podwozi maszyn
 • Badań i prób podestów ruchomych
 • Platform roboczych i jakie mają mechanizmy napędowe
 • Jak posługiwać się instrukcją do obsługi podestów
 • Zasady eksploatacji podestów
 • Dokonywania dozoru technicznego

Jeżeli chodzi o szkolenie z konserwacji podestów ruchomych, to składa się ono z części praktycznej i teoretycznej. Z części teoretycznej, dowiedzą się Państwo między innymi:

 • badaniach technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego, czynności jakie należy wykonać podczas badań
 • Obowiązujące zasady BHP
 • Zagadnienia mechaniczne oraz elektryczne dotyczące elementów konserwacji podestów ruchomych
 • Jak postępować w przypadku objęcia dozorem urządzeń technicznych

Część praktyczna obejmuje:

 • Kryteria wykorzystywane podczas sprawdzania stopnia zużycia mechanizmów oraz poprawność ich działania
 • Wymianę zużytych lub uszkodzonych części na nowe
 • Tryb postępowania w stanach awaryjnych
 • Weryfikacja w jakim stanie technicznym są podesty

osoba stojąca w porcie

Nasza oferta szkoleniowa to część praktyczna oraz teoretyczna. Kursy prowadzone są w przystępny sposób i tak aby bez problemu zdali Państwo egzamin Państwowy TDT oraz zdobyli potrzebne uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do kontaktu a z miłą chęcią udzielimy każdych, nieodzownych informacji. Zapewniamy przystępne ceny, które zawsze ustalamy z Państwem indywidualnie. Dla większych, zorganizowanych grup oferujemy rabaty. Nasz Ośrodek prowadzi kursy zarówno otwarte jak i zamknięte. Centralna siedziba naszego przedsiębiorstwa znajduje się w Warszawie. Jednak operujemy także w: Bielsku-Białej, Katowicach czy Krakowie. W momencie, gdy kurs jest szkoleniem zamkniętym, dojedziemy bez problemu wszędzie.

Zapraszamy także do zaznajomienia się z obszerną ofertą kursów, które oferuje na swojej stronie Ośrodek Szkolenia Operatorów. Mamy kursy wstępne i okresowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PPOŻ, dla operatorów żurawi HDS, kursy wysokościowe i mnóstwo innych.

Zobacz także: