Kurs na uprawnienia TDT

uprawnienia TDT – legitymacja

Aby porty, przystanie morskie, koleje linowe czy wyciągi narciarskie sprawnie działały, niezbędny jest sprawowany nad nimi dozór techniczny. Są również zawody niezbędne w sprawowaniu prawidłowej opieki nad maszynami i urządzeniami technicznymi, które jednocześnie wymagają uprawnień, m.in. Transportowego Dozoru Technicznego.  

Uprawnienia TDT 

Dzięki operatorom suwnic możemy przenosić bardzo ciężkie materiały w halach produkcyjnych, na placach budowy czy w stoczniach. Natomiast osoby pracujące na podestach ruchomych masztowych mogą wykonywać prace przy elewacji budynków lub malowaniu ścian. Aby wykonywać zawód operatora potrzebne są stosowne uprawnienia. W związku z niemalejącym zapotrzebowaniem na zawody związane z obsługiwaniem wyżej wymienionych maszyn i wielu innych, nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów (OSO) oferuje dla Państwa szkolenia zawodowe, po których kursanci zdobędą stosowną wiedzę i umiejętności w wybranym zawodzie. Po zakończonych szkoleniach mogą Państwo przystąpić do egzaminu i zdobyć niezbędny certyfikat TDT. 

Czym zajmuje się TDT i jakie są jego uprawnienia? 

cysterna z paliwem

TDT oznacza Transportowy Dozór Techniczny – jest to krajowa jednostka prawna, której podłożem jest ustawa z 21 grudnia 2000 roku mówiąca o dozorze technicznym. To komórka DT (Dozoru Technicznego), która podporządkowana jest pod ministra właściwego, zajmującego się sprawami transportu. Sprawuje ona pieczęć nad urządzeniami technicznymi, które zostały zainstalowane na obszarze kolejowym, bocznicach kolejowych i transportach szynowych, a także nad zbiornikami (między innymi cysterny, które wykorzystujemy w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). TDT podlega ustawie o dozorze technicznym. Należą do nich, np.: przewóz towarów niebezpiecznych, wystawia świadectwa dopuszczenia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych. Zakłady, które wytwarzają, naprawiają, modernizują i montują urządzania techniczne mają wymóg posiadania stosowne do tego uprawnienia. Takie uprawnienia wydaje również Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ta nadaje także uprawnienia pracownikom wykonującym zawody, dla których niezbędne są uprawnienia TDT, na przykład osobom wykonującym połączenia spajane. Natomiast większość operatorów, którzy posiadają uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) może obsługiwać urządzenia zarejestrowane w TDT. 

Szkolenia TDT 

Aby zdobyć uprawnienia TDT, trzeba odbyć odpowiednie szkolenie i uzyskać potrzebną wiedzę. Nasze kompleksowe kursy w Ośrodku Szkolenia Operatorów (OSO) przeprowadzane są na najwyższym poziomie przez profesjonalnych fachowców, będących zawsze do Państwa dyspozycji. W swojej bogatej ofercie szkoleniowej mamy, np. kursy z obsługi i montażu zbiorników ciśnieniowych, czy też kurs na napełnianie i opróżnianie cystern ciśnieniowych. Mając ukończone szkolenia na te urządzenia, można z łatwością znaleźć zatrudnienie.  

osoba stojąca w porcie

Nasze szkolenia 

Nasze programy szkoleń złożone są z części praktycznej oraz teoretycznej. Kursy prowadzone są w przystępny sposób i tak, aby bez problemu zdali Państwo egzamin państwowy TDT oraz zdobyli potrzebne uprawnienia zawodowe. Zapraszamy do kontaktu, a z miłą chęcią udzielimy każdych, nieodzownych informacji. Zapewniamy przystępne ceny, które zawsze ustalamy z Państwem indywidualnie. Dla większych, zorganizowanych grup oferujemy rabaty. Nasz Ośrodek OSO prowadzi kursy zarówno otwarte, jak i zamknięte. Centralna siedziba naszego przedsiębiorstwa znajduje się w Warszawie, jednak szkolimy na terenie całej Polski W momencie, gdy kurs jest szkoleniem zamkniętym przeznaczonym dla większej grupy zorganizowanej, po uprzednim ustaleniu, dojedziemy bez problemu do siedziby zleceniodawcy zajęć. Zapraszamy także do zaznajomienia się z obszerną ofertą kursów, które oferujemy na swojej stronie. Mamy dostępne kursy wstępne i okresowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PPOŻ, dla operatorów żurawi HDS, kursy wysokościowe i mnóstwo innych. 

grafika reklamująca szkolenie

Zobacz także: