Kurs “Podesty ruchome masztowe” dla operatorów

Podesty ruchome masztowe to urządzenia objęte dozorem technicznym, wymagające posiadania uprawnieńSzkolenie stworzyliśmy z myślą o osobach, które chciałyby zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie eksploatacji, a następnie uzyskać potrzebne do pracy uprawnienia UDT na podesty ruchome stacjonarne. Kurs jest przygotowaniem do egzaminu państwowego, a jednocześnie w praktyczny sposób uczy bezpiecznej, zgodnej z przepisami obsługi urządzeń. Tak przygotowani operatorzy są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy i mogą praktycznie od zaraz podjąć zatrudnienie w zawodzie.

Informacje o kursie na podesty ruchome masztowe

Kurs UDT (zgodny z wymogami tej organizacji) obejmuje odpowiednią dla danej grupy liczbę godzi wykładów oraz zajęcia praktyczne. Czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu wiedzy i umiejętności uczestników, może wynosić od 8-10 do 20-35 godzin. Kursantów informujemy o tym w momencie rejestracji.

Nasi instruktorzy przekazują informacje między innymi na temat:

  • Budowy i mechanizmu działania podestu ruchomego masztowego
  • Zasadach bezpieczeństwa i związanych z tym obowiązkach operatora
  • Przepisach z ustawy o dozorze technicznym
  • Postępowania w nietypowych sytuacjach: awariach, wypadkach

Uczestnicy kursu operatora podestów ruchomych masztowych biorą dodatkowo udział w ćwiczeniach na placu manewrowym. To okazja do praktycznej nauki obsługi oraz lepszego poznania zasad bezpieczeństwa.

Szkolenie jest zakończone egzaminem końcowym przed komisją UDT. Uprawnienia są przyznawane tym osobom, które zaliczą z pozytywnym wynikiem część teoretyczną i praktyczną.

Możliwości pracy po ukończeniu kursu

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkolenia UDT przyznaje uprawnienia na 10 lat. Posiadając zaświadczenie kwalifikacyjne, można wykonywać prace na terenie całej Polski, a także w większości krajów UE.

Podest ruchomy masztowy jest urządzeniem, które umożliwia transport pracowników na wysokość od kilku do kilkunastu metrów na stanowisko pracy. Jego mechanizm działania jest następujący: kosz – platforma robocza do transportu pracowników jest przesuwany po metalowym maszcie za pomocą napędu – dźwignika. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu lub pilota. Całość jest umieszczona na podwoziu wyposażonym w koła umożliwiające holowanie oraz w podpory zapewniające stabilizację.

To praktyczne i łatwe w obsłudze urządzenie ma wiele zastosowań w branży budowlanej i innych. W zależności od modelu, z podestów masztowych można korzystać we wnętrzach budynków i na zewnątrz. Maszt z platformą roboczą umożliwia transport podczas prac budowlanych, montażowych (montaż okien, instalacji, oświetlenia), remontowych (tynkowanie, ocieplanie, malowanie), ułatwia dostęp do wyżej położonych towarów w magazynie.

Informacje praktyczne

Poniżej przedstawiamy szczegóły organizacyjne na temat szkoleń na podesty ruchome (cena, warunki uczestnictwa itp.):

W szkoleniach mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, bez przeciwwskazań zdrowotnych, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe.

Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju: organizujemy szkolenia UDT w Warszawie, Krakowie, na Śląsku i w innych dużych miastach.

Grupy są uruchamiane 1-2 razy w miesiącu. Aktualny harmonogram można znaleźć na stronie www.platformaedukacji.pl. Tam także można dokonać rezerwacji miejsca w wybranym terminie. Przyjmujemy również zgłoszenia telefonicznie i mailowo.

W szkoleniach można uczestniczyć także zdalnie. Webinary odbywają się na żywo na naszej platformie edukacyjnej. Dotyczy to tylko części teoretycznej, część praktyczną należy zaliczyć stacjonarnie.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia dla pracowników swojej firmy, prosimy o kontakt poprzez mail lub telefon. Ustalimy dogodny termin i lokalizację. Organizujemy także kursy na uprawnienia na zwyżki – podnośniki koszowe (podesty ruchome samojezdne), kursy na zwyżki nożycowe i inne urządzenia transportu bliskiego.

W podeście ruchomym masztowym platforma robocza jest przesuwana po maszcie

Zobacz także: