Kurs operatora podestów ruchomych wiszących

Podest ruchomy wiszący służy do transportu osób, narzędzi, materiałów na odpowiednią wysokość/stanowisko pracyTo zajęcia przeznaczone dla osób, które planują pracę w zawodzie operatora podestów wiszących i chcą zdobyć niezbędne uprawnienia UDT. Na kurs zapraszamy zarówno osoby nieposiadające doświadczenia, jak i takie, które pracowały już na podestach. Organizujemy zajęcia dla początkujących, od podstaw, oraz dla zaawansowanych. Na koniec każdego kursu organizowany jest egzamin państwowy, którego zaliczenie oznacza otrzymanie wymaganych do pracy w zawodzie uprawnień.

Zagadnienia poruszane na kursie na podesty ruchome wiszące

Podczas zajęć teoretycznych uczestnikom przekazywane są informacje na temat:

  • Rodzajów podestów wiszących
  • Budowy urządzenia i jego poszczególnych części
  • Stateczności urządzeń
  • Czynności przed, w czasie i po pracy
  • Zabezpieczeń linki mechanicznej, hydraulicznej oraz elektrycznej
  • Zasad BHP obowiązujących przy pracy na wysokości
  • Przygotowywaniu urządzenia do pracy z uwzględnieniem otoczenia i aktualnych warunków
  • Przeprowadzania badań i prób wytrzymałości i stabilności
  • Przepisów dozoru technicznego

Osoby, które ukończą część teoretyczną, mogą wziąć udział w zajęciach praktycznych. Do dyspozycji mają wówczas sprzęt z bazy Ośrodka. Instruktorzy w czasie zajęć uczą, jak obsługiwać podesty w sposób bezpieczny i niezagrażający pracownikom i osobom z otoczenia.

Dla kogo przeznaczony jest kurs

Podstawowe wymagania stawiane uczestnikom to: wiek – co najmniej 18 lat, wykształcenie – minimum podstawowe, oraz stan zdrowia – brak przeciwwskazań zdrowotnych (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie).

Udział w szkoleniu nie wymaga posiadania doświadczenia ani wiedzy na temat obsługi podestów. Kurs na podesty ruchome wiszące został stworzony z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wydawane przez UDT uprawnienia w nowym zawodzie. W miarę zapotrzebowania, tworzymy również grupy dla osób z doświadczeniem, które chcą tylko uzupełnić lub zaktualizować wiedzę. W takich grupach czas potrzebny na naukę jest krótszy, gdyż nie porusza się wszystkich wymaganych na egzaminie zagadnień.

Kurs – podesty ruchome: cena, terminy, miejsce zajęć

Terminy najbliższych szkoleń publikujemy na naszej stronie internetowej. Zajęcia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie lub w oddziałach: Kraków, Katowice. Organizujemy również szkolenia z podestów wiszących dla firm, w siedzibie klienta.

Dokładny koszt udziału w szkoleniu podajemy klientom na etapie rejestracji, ponieważ cena nie jest stała i może zależeć od kilku czynników.

Uprawnienia na podesty ruchome wiszące

Ten typ podestów jest zaliczany przez UDT do kategorii II P. Uprawnienia w tej kategorii są wydawane na 10 lat.

Podstawą do ich wydania jest zaliczony egzamin państwowy, organizowany na zakończenie szkolenia. UDT wyznacza inspektorów do jego przeprowadzenia, a w organizacji procesu sprawdzenia kwalifikacji pośredniczy Ośrodek. Kursanci nie muszą robić tego osobiście. Za przeprowadzenie egzaminu dla osób biorących udział w szkoleniu w siedzibie Ośrodka odpowiada UDT Warszawa, w innych lokalizacjach – oddziały Urzędu.

Egzamin składa się z części teoretycznej (testu) oraz praktycznej (sprawdzenie umiejętności obsługi urządzenia).

Z wykorzystaniem podestu ruchomego wiszącego można łatwo przeprowadzić takie prace, jak malowanie, czyszczenie, piaskowanie elewacji

Zobacz także: