Wszystko, co musisz wiedzieć o suwnicach

Suwnica bramowa pomostowa na tle dachu magazynu
Czym są suwnice?  Suwnice nie są tak dobrze znane jak chociażby podobne im dźwigi, nie oznacza to jednak, że są mniej użyteczne. Poniżej opisujemy ich funkcjonowanie.    Suwnice zbliżone są do dźwigów, to znaczy służą głownie podnoszeniu i przenoszeniu rzeczy. Najczęściej składają się z tak zwanego pomostu poruszającego się po specjalnych torach oraz wciągnika, który z kolei przemieszcza się wzdłuż podpory. Spełnia on najważniejszą funkcję, gdyż to do niego przymocowuje się transportowane materiały. Suwnice używane są głównie w przemyśle produkcyjnym, transportowym ja...
Więcej

Czym jest ładowarka teleskopowa?

maszyna podczas prac budowlanych
Ładowarka teleskopowa to urządzenie transportu bliskiego, inaczej wózek podnośnikowy posiadający zamontowany wymienny wysięg. Funkcjonalność maszyny polega na tym, że możemy wymienić osprzęt i całkowicie zmienić jej zastosowanie. Dzięki uniwersalności swoje zastosowanie znajduje w wielu branżach i to nie tylko budowlanych. Głównym zastosowaniem tego typu urządzenia jest podnoszenie i przenoszenie ładunków bądź ludzi. Rodzaje ładowarek teleskopowych Wyróżniamy dwa rodzaje ładowarek teleskopowych: Ładowarki czołowe – posiadające wysięgnik po prawej stronie, a także nieruchomą kabinę operatora, ...
Więcej

Definicja BHP

Obraz z napisem kurs.
Bezpieczeństwo i higiena pracy - jest to zbiór ogólnych przepisów, wytyczających ogólne zasady wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Centralny Instytut Ochrony Pracy definiuje bezpieczeństwo i higienę pracy jako zbiór norm prawnych oraz środków o charakterze badawczym, organizacyjnym oraz technicznym, których celem jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, aby wykonywanie jej było jak najbardziej produktywne. Głównym celem BHP jest również stworzenie pracownikowi takich warunków, które wykluczać będą wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa bądź nadmierne obciążenie...
Więcej

Bezpieczna eksploatacja – konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

sylwetka konserwatora gaśnicy
Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. W trosce o bezpieczeństwo osób w każdym budynku, w jakim znajduje się urządzenie przeciwpożarowe i gaśnica, należy pamiętać o przeglądach tych urządzeń. Wszystkie informacje dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji zostały określone w Polskich Normach dot. urządzeń przeciwpożarowych. Należy zawsze pamiętać o dokonywaniu prac konserwacyjnych i dbać o terminy, w których te czynności powinny zostać wykonane, a zwykle jest to co najmniej raz na rok. Czym jest konserwacja? Konserwacja polega na wymianie proszku i uszczelek, a koń...
Więcej

Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

wyciąg towarowy
Wyciągiem towarowym jest platforma przesuwana po maszcie. Swoją konstrukcją przypomina drabinę. Wyciąg mocowany jest do przewoźnego podwozia i opuszczany na dach budynku. Platforma służy do transportowania materiałów budowlanych na wyższe poziomy. Przemieszczanie ładunków odbywa się za pomocą cięgników linowych lub łańcuchowych. Możemy więc wyróżnić wyciągi towarowe liniowe oraz łańcuchowe. Warunki eksploatacji wyciągów towarowych Niektóre urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250 kg, wyłączając urządzenia służące do przemieszczania osób mają ustaloną formę dozoru u...
Więcej

Dlaczego warto robić regularne przeglądy podestów ruchomych

konserwacja podestów ruchomych
Podesty ruchome to maszyny pozwalające na dotarcie do wysokich miejsc w głównej mierze w lokalizacjach, gdzie postawienie klasycznego rusztowania nie jest możliwe. Zbudowane są z trzech elementów: nadwozia, dźwigu podnoszącego oraz platformy roboczej. Dźwig, który zamontowany jest na nadwoziu, podnosi platformę roboczą na pożądaną wysokość. Pozwala to na dotarcie do ciężko dostępnych miejsc. Dzięki temu możemy również zaoszczędzić czas oraz środki. Podesty ruchome sprawdzą się w miejscach, gdzie postawienie rusztowania zajmowałoby zbyt dużo czasu. Są one objęte dozorem technicznym. Do obsłu...
Więcej

Wciągniki i wciągarki – ich naprawa i konserwacja

Konserwacja wciągników i wciągarek
Aby przedłużyć żywotność wciągników i wciągarek należy prowadzić ich regularną konserwację. Czym jest wciągarka? Wciągarka umożliwia przesuwanie przedmiotów zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym a także naciągać linę czy drut. Występuje w wielu rodzajach. Wciągarki są stosowane nie tylko w budownictwie ale także w energetyce, przemyśle motoryzacyjnym czy w kolejnictwie. Czym jest wciągnik? Wciągniki w odróżnieniu od wciągarek umożliwiają transportowanie ładunków jedynie w kierunku pionowym przy użyciu łańcucha bądź liny. Wciągniki stosowane są głównie podczas prac związanych z utrzy...
Więcej

Co nazywamy prawną ochroną pracy

ochrona pracy
Prawną ochroną pracy nazywamy ogół norm prawnych, ekonomicznych, technicznych oraz organizacyjnych. Służą one do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia podczas pracy. Termin prawnej ochrony pracy jest wieloznaczny. Powinno być ono konkretyzowane w zależności od potrzeb. Nawiązując do warunków gospodarki rynkowej definicję ochrony prawa pracy można wyjaśnić jako całokształt norm prawnych, środków badawczych, technicznych oraz organizacyjnych. Mają one na celu ochronę praw pracownika, ochronę jego życia oraz zdrowia, ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi, które są w śr...
Więcej

Co nazywamy lutowaniem i jakie możemy wyróżnić jego rodzaje.

Lutowanie twarde, lutowanie miękkie
Co to jest lutowanie Lutowanie to jedna z możliwości, dzięki którym możemy połączyć ze sobą metalowe elementy. Do ich połączenia wykorzystywane jest tak zwane spoiwo, zwane również lutoiwem lub też lutem. Lutowanie to proces stosunkowo prosty. Wystarczy lutownica oraz informacje na temat jej zastosowania oraz z zakresu obróbki metali. Materiał, który wykorzystywany jest do spojenia ma fizykochemiczne właściwości takie jak pierwiastki z grupy metali. Dzięki temu po zakończeniu lutowania, spoina wygląda jednorodnie. Jednak możemy ją dostrzec gołym okiem. Przypomina ona zgrubienie, które ...
Więcej

Kurs UNO

Czym jest UNO?
Urządzenia UNO to najprościej mówiąc nalewaki. Od klasycznych nalewaków różnią się tym, że są przeznaczone do substancji niebezpiecznych, w tym również paliwa. W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas pracy. Dogłębnie zostaną również omówione procedury bezpiec...
Więcej