Szkolenia dla konserwatorów dźwigów: osobowych, towarowo – osobowych i towarowych

Dźwigi towarowo – osobowe, potocznie zwane windami służą do przewozu ludzi oraz towarów. Osoby i/lub towary znajdujące się w windzie, są w kabinie, która porusza się wzdłuż pionowych prowadnic. Obsługuje przystanki, potocznie zwane piętrami. Windy o największym maksymalnym udźwigu są przystosowane do przewożenia towarów za pomocą wózków widłowych.

winda osobowa z ludźmi

Ze względu na zastosowanie dźwigów, możemy je podzielić na kilka rodzajów, a są to:

 • szpitalne – używany do przewozu łóżek czy sprzętu medycznego,
 • osobowe -do przewozu osób w pionie,
 • towarowe – bez wstępu do kabiny,
 • towarowo – osobowe – używane do transportu osób wraz z towarem,
 • budowlano – towarowe – tutaj transport może się odbywać w kabinie lub na platformie.

Same dźwigi natomiast ze względu na najistotniejsze elementy konstrukcji, dzielimy na:

 • szyb,
 • kabinę,
 • maszynownię,
 • instalacje elektryczną,
 • przeciwwagę oraz urządzenia zabezpieczające.

Każe urządzenie wymaga kontroli stanu technicznego oraz dbania o jego sprawność i bezpieczeństwo, co należy do zadań konserwatora. Kontrole techniczne możemy podzielić na:

 • okresowe – regularne, celem sprawdzenia sprawności i bezpieczeństwa,
 • kontrolne – mające sprawdzić przestrzeganie przepisów,
 • eksploatacyjne – wynikające z potrzeb związanych użytkowaniem,
 • poawaryjne lub powypadkowe – odbywające się w przypadku awarii lub po wypadku i mające zapobiec takowym w przyszłości.

Aby jednak móc pracować z tymi maszynami, podobnie jak wszelkimi innymi, niezbędne jest odbycie szkolenia, a następnie zdanie egzaminu.

konserwacja dźwigu towarowego

Jakie wymogi musi spełnić kandydat, aby móc podejść do naszego kursu?

 • ukończone minimum 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca zdanie egzaminu (w przypadku obcokrajowca bez znajomości języka, wymagana obecność tłumacza przysięgłego),
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań.

Ponadto należy rozpatrzyć pewne cechy psychiczne uczestnika szkolenia, które również są ważne na tym stanowisku. Szczególnej uwagi wymagają:

 • równowaga psychiczna,
 • odporność na stres oraz poczucie odpowiedzialności.

Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia.

Poznasz z nami zagadnienia w temacie:

 • podziały, budowy i klasyfikacji dźwigów (potocznie wind),
 • obowiązków operatora i konserwatora,
 • eksploatacji,
 • uprawnień na dźwigi,
 • przepisów BHP,
 • praktycznych zajęć z obsługi.

Po ukończonym szkoleniu, uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie uprawnień konserwatorskich. Kursanci mogą zdecydować wcześniej o kategorii maszyn:

 • na dźwigi budowlane – dające możliwość obsługi dźwigów budowlanych, towarowo – osobowych oraz samych towarowych,
 • dźwigi towarowo – osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz szpitalne.

konserwacja dźwigu towarowego

Ważność uprawnień

Należy pamiętać, że jak wszystkie nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnienia, te również mają swój okres ważności. Zezwolenie na dźwigi jest wydawane na czas 10 lat od daty zdania egzaminu. W przypadku chęci przedłużenia uprawnień, wniosek musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem poprzednich oraz musi zawierać oświadczenie, że przez ostatnie 5 lat, przez co najmniej 3 zawód był wykonywany bez przerwy.

Czy warto wziąć udział w szkoleniu i dlaczego?

Nasz ośrodek zatrudnia najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany w prawie. Przystępując do naszego szkolenia masz pewność, że zdobędziesz najbardziej aktualną, wiedzę teoretyczną a Twoje ćwiczenia praktyczne odbędą się na sprawnych maszynach. Ponadto pomożemy Ci z wszelkimi formalnościami potrzebnymi do podejścia do egzaminu.

Nadal masz pytania albo nie jesteś czegoś pewny? Napisz lub zadzwoń, a z chęcią pomożemy!

Pytania i odpowiedzi

Czym są dźwigi osobowe i towarowe?

To maszyny służące do transportu ludzi i/lub towarów w pozycji pionowej lub poziomej, w poruszającej się wzdłuż pionowych prowadnic kabinie.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Każdy, chcący przystąpić do szkolenia musi mieć ukończone 18 lat, mieć minimum podstawowe wykształcenie i brak zdrowotnych przeciwwskazań. 

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie zawiera w sobie zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na tym pierwszym poznasz m.in. budowę i funkcję dźwigów, dowiesz się o eksploatacji, obowiązkach operatora i konserwatora, poznasz przepisy BHP, a na praktycznym odbędziesz ćwiczenia z tymi maszynami. 

Zobacz także: