Kursy UDT dla konserwatorów: zajęcia + egzamin państwowy

Konserwator z uprawnieniami może zajmować się naprawą dźwigów, żurawi, podnośników i innych urządzeń objętych dozorem technicznymEgzamin państwowy organizowany przez UDT jest jedyną drogą do zdobycia uprawnień potrzebnych w zawodzie konserwatora urządzeń objętych dozorem technicznym. Uprawnienia są niezbędne do pracy z takimi urządzeniami, jak podesty ruchome, ładowarki, wózki widłowe, suwnice, żurawie, dźwigi i inne, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle czy rolnictwie. Zajęcia, które Państwu proponujemy, prowadzimy według autorskiego programu, w którym skupiamy się na jak najlepszym przygotowaniu kursantów do egzaminu. Uczymy wymaganej na egzaminie teorii, a w trakcie zajęć z wykorzystaniem sprzętu pokazujemy, jak przekuć tę wiedzę na umiejętności praktyczne. Egzamin jest wliczony w cenę kursu konserwacji i odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego

W naszym ośrodku prowadzimy kursy konserwacji UDT dla najpopularniejszych rodzajów urządzeń objętych dozorem technicznym. Regularnie organizujemy szkolenia konserwacji podnośników koszowych, wózków widłowych, suwnic, dźwigów samochodowych, żurawi wieżowych. Każdy kurs jest poświęcony jednemu rodzajowi urządzeń. Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do konserwacji kilku urządzeń, mogą połączyć zdobywanie uprawnień w ramach dwóch lub więcej kursów – w takich przypadkach prosimy o kontakt.

Zadania na stanowisku konserwatora UDT

Po zdobyciu uprawnień UDT konserwator urządzeń transportu bliskiego może podjąć pracę na etacie lub prowadzić własną działalność. Do jego podstawowych zadań należy:

 • Usuwanie bieżących usterek
 • Dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń
 • Przeprowadzanie przeglądów przed dopuszczeniem urządzenia do użytku
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych
 • Wymiana olejów, smarów i innych elementów eksploatacyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dla urządzenia

Kurs: konserwacja urządzeń transportu bliskiego – szczegółowe informacje

Program szkolenia UDT dla konserwatorów

Zajęcia podzielone są na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. Po ich zaliczeniu kursanci mają możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Dozór techniczny urządzeń: przepisy, regulacje prawne
 • Wiadomości ogólne na temat budowy urządzeń transportu bliskiego
 • Przeglądy i naprawy – obowiązki konserwatora
 • Usterki typowe dla urządzeń, których dotyczy szkolenie i metody ich usuwania
 • Eksploatacja i konserwacja – obowiązujące zasady BHP
 • Część mechaniczną, elektryczną i hydrauliczną
 • Sposoby na zapewnienie sprawności technicznej urządzeń

Każdy z uczestników ma możliwość przygotowania się do egzaminu także od strony praktycznej, korzystając z udostępnionego przez nas sprzętu.

Całkowity czas szkolenia może wynosić od około 32 do 96 godzin. Czas ten dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Egzamin UDT na uprawnienia konserwatora

Każdy, kto ukończy kurs dla konserwatorów w naszym ośrodku, może podejść do egzaminu państwowego. Egzamin, składający się z testu i części praktycznej, zdaje się przed komisją UDT. Nie ma konieczności zapisywania się dodatkowo na egzamin – zajmujemy się wszystkimi związanymi z tym formalnościami.

Osoba, która zaliczy egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku konserwatora wybranych urządzeń. Uprawnienia te obowiązują przez 5 lat.

Zapisy na szkolenia z zakresu konserwacji

Rejestracja na szkolenia odbywa się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie https://platformaedukacji.pl/sklep/. Organizujemy szkolenia konserwacji w Warszawie i innych dużych miastach. Na szkolenie można się zapisać, dodając wybrany termin do koszyka i dokonując płatności. Na życzenie firm organizujemy także szkolenia zamknięte dla pracowników – w przypadku zainteresowania takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W kursach dla konserwatorów UDT mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe. Od uczestników wymagamy oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Przy niektórych kursach potrzebna jest również wiedza z dziedziny elektrotechniki i innych (szczegółowe informacje znajdują się w opisie danego kursu).

Naprawa, konserwacja i przeglądy urządzeń objętych dozorem UDT wymaga posiadania uprawnień

Zobacz także: