Zostań konserwatorem urządzeń transportu bliskiego, w tym osobowych kolei linowo – terenowych

Osobowa kolej linowo - terenowa z kołami dwuobrzeżowymi

O nas

OSO to ośrodek szkoleniowy działający w branży od ponad 15 lat w całej Polsce. Naszym kursantom zapewniamy: 

 • profesjonalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu UDT, TDT lub IMBiGS; 
 • przygotowanie do wykonywania zawodu operatora lub konserwatora urządzeń; 
 • doświadczoną kadrę instruktorów; 
 • programy szkoleń (na bieżąco aktualizowane i zgodne z wymogami prawnymi); 
 • pakiet materiałów szkoleniowych do nauki; 
 • atrakcyjne ceny kursów; 
 • szkolenia otwarte i zamknięte; 
 • wsparcie w wypełnieniu dokumentacji związanej z zapisem na egzamin; 
 • dwujęzyczny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Zadania konserwatora

Po zdobyciu uprawnień UDT konserwator wykonuje niniejsze obowiązki: 

 • przeprowadzanie przeglądów wstępnych, czyli dopuszczających do użytku; 
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych, czyli terminowych badań technicznych; 
 • usuwanie usterek i awarii; 
 • wymiana części i płynów; 
 • dbanie o stan techniczny urządzeń; 
 • prowadzenie dokumentacji technicznej. 
Kolej linowo-terenowa "Żar"

Szkolenia na konserwatora UTB 

Szkolenie zaczyna szereg wykładów, gdzie prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami i zapoznają kursantów m.in. z: 

 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 • wymogami prawnymi dot. urządzeń i zawodu konserwatora; 
 • budową urządzeń; 
 • zasadami przeprowadzania przeglądów i napraw; 
 • typami usterek i sposobami im zapobiegania; 
 • częściami: elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną; 
 • sposobami na wydłużenie żywotności urządzeń. 

Po części teoretycznej przechodzimy do części praktycznej. Pod okiem instruktorów kursanci uczą się pracy bezpośrednio na urządzeniach.  

Po kursie uczestnik zdaje egzamin UDT. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej zaliczanej przed komisją UDT. 

Zaliczenie egzaminu upoważni kursanta do otrzymania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania zawodu konserwatora UDT urządzeń transportu bliskiego. Uprawnienia ważne są przez 5 lat.  

Ze swojej strony zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim. 

Osobowe koleje linowo-terenowe

Osobowe koleje linowo –terenowe

Kolej linowo – terenowa to zarazem kolej szynowa, jak i linowa. Ruch pojazdu w takiej kolei wywoływany jest przez linę napędową wzdłuż toru ułożonego na ziemi lub na trwałej konstrukcji. 

Stosowane są najczęściej w terenach górskich i w komunikacji miejskiej.  

Ich działanie polega na tym, że dwa wagony poruszają się po pochyłym torze. Ich napęd tworzy lina napędowa, łącząca wagony. (Każdy wagon może posiadać oddzielną linę). 

Koleje linowo – terenowe dzielimy na: 

 • te, które posiadają jeden tor z tzw. mijanką 

Wagony poruszające się po torach z mijanką wyposażone są w koła o specjalnej budowie. Te poruszające się po prawej, od kierunku jazdy, szynie są dwuobrzeżowe, ponieważ obejmują szynę. Koła po lewej są szerokie i bez obrzeży, co zapobiega kolizjom z liną napędową zapewniającą podparcie i stabilizację wagonika. 

 • te, które posiadają dwa niezależne, równoległe tory 

Koła tych wagonów to typowe kolejowe zestawy kół. Zespół napędowy (elektryczny) znajduje się w stacji górnej kolei.  

kolejka górska

Sprawdź ofertę kursów OSO

Prowadzimy szereg kursów na uprawnienia UDT, m.in. na: 

 • operatora lub konserwatora suwnic; 
 • operatora lub konserwatora żurawi (wieżowych, HDS, pływających, szynowych i innych); 
 • operatorów wózków widłowych; 
 • operatorów ładowarek teleskopowych; 
 • operatorów podestów ruchomych; 
 • operatorów podnośników koszowych i nożycowych; 

Inne kursy:  

 • kurs na palacza pieców i kotłów CO; 
 • kurs na odladzarki; 
 • kursy na spawaczy; 
 • szkolenia BHP i PPOŻ; 
 • kursy na montażystów rusztowań; 

Inne usługi: 

 • konserwacja urządzeń; 
 • doradztwo; 
 • audyt; 

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły! 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak długo ważne są uprawnienia UDT na konserwację urządzeń?

Uprawnienia UDT konserwatorów urządzeń ważne są przez 5 lat. Po ich upływie należy ponownie przejść szkolenie w celu odświeżenia wiedzy z zakresu konserwacji i modernizacji urządzeń. 

2. Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Nasze szkolenia skierowane są do osób pełnoletnich z co najmniej podstawowym wykształceniem. Przyszły kursant musi dostarczyć nam również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu na danym stanowisku. 

3. Jak poruszają się koleje linowo – terenowe?

Koleje linowo – terenowe napędzane są przez specjalną linę. Wagony poruszają się ruchem wahadłowym o torze z tzw. mijanką lub po dwóch niezależnych torach. 

4. Gdzie w Polsce można skorzystać z kolei linowo – terenowej?

W Polsce najbardziej znane koleje linowo – terenowe znajdują się m.in. w Zakopanem, Gdyni, Krynicy Zdrój i Międzybrodziu Żywieckim. 

Zobacz także: