Kurs na uprawnienia dla konserwatora i operatora przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

przenośnik w trakcie konserwacji 

Przenośniki o ruchu ciągłym, służące do transportu narciarzy i turystów

Nasza firma organizuje kursy na uprawnienia dla konserwatora przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym.  

Przenośniki o ruchu ciągłym to środki transportu popularne zwłaszcza na stokach narciarskich oraz wszędzie, gdzie mamy do czynienia z przemieszczaniem ludzi lub sprzętów sportowych/turystycznych. Przenośniki to niezwykle pomocne urządzenia, dzięki którym możemy bez problemu przenosić ludzi, jak i rzeczy w wybrane, często trudnodostępne miejsce. 

Każde urządzenie tego typu podlega oczywiście obowiązkowej kontroli technicznej, a także regularnej konserwacji. Wszystko po to, aby urządzenie było sprawne i wykonywało swoją prace bez zarzutu.    

Przenośniki o ruchu ciągłym, jak każda maszyna wymagają wykwalifikowanego personelu do ich obsługi. 

Operator przenośnika o ruchu ciągłym używanym do transportu ludzi

Zalicza się do nich:  

 • konserwator urządzenia transportu linowego,  
 • kierownik ruchu urządzenia transportu linowego,  
 • operator peronowy,  
 • przenośniki o ruchu ciągłym,  
 • maszynista urządzenia transportu linowego.  

Na każde z powyższych stanowisk wymagane jest specjalistyczne szkolenie. Pozwala ono zdobyć niezbędne uprawnienia do pracy w tym zawodzie. 

Program szkolenia  

Szkolenie dzieli się na dwa etapy, część teoretyczną i część praktyczną, a kończy się egzaminem państwowym.  

Program szkoleniowy części teoretycznej obejmuje: 

 • eksploatację urządzeń,  
 • zasady i sposoby konserwacji urządzenia,  
 • poznanie przepisów BHP, 
 • zapoznanie się z dokumentacją techniczną, 
 • wiedzę ogólną dotyczącą przenośników, ich budowy i zasad funkcjonowania,  
 • zapobieganie usterkom w przyszłości.  

Po części teoretycznej odbywają się zajęcia praktyczne. Na nich ćwiczy się głównie obsługę maszyn.

Praktyka ta obejmuje: 

 • omówienie pracy z maszynami, 
 • możliwe badania i kontrolę ruchu,  
 • omówienie i wykonywanie procedury kontroli pojazdu, 
 • omówienie bezpiecznego użytkowania pojazdu, 
 • wykonywanie i omówienie obsługi technicznej urządzenia. 

Na koniec odbywa się egzamin, podczas którego kursant musi wykazać się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi zdobyty mi na kursie, wykonując zlecone przez egzaminatora zadania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, zdający otrzymuje uprawnienia niezbędne do objęcia stanowiska konserwatora.  

Oprócz kursów na konserwatorów oferujemy także Państwu kursy na operatorów. Zachęcamy do zdobycia uprawnień na oba stanowiska. 

przenośnik używany do transportu ludzi

Zgłaszając się na kurs kandydaci, niezależnie od tego czy są zatrudnieni, prowadzą własną działalność lub są bezrobotni, muszą: 

 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, 
 • przestrzegać kodeksu etycznego opublikowanego przez jednostkę szkoleniową,  
 • na podstawie innych przepisów posiadać odpowiednie do pracy uprawnienia,  
 • mieć ukończone 18 lat,  
 • posiadać min. wykształcenie podstawowe. 

Oferujemy pomoc w rejestracji na egzamin, wykonamy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności.  

Dodatkowo, każdy kursant otrzymuje pomocnicze materiały dydaktyczne, które jeszcze lepiej pozwolą przygotować się do egzaminu.   

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Przegląd techniczny wyciągu narciarskiego

Obowiązki operatora przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym:

 • Obsługa urządzenia, kontrola działania, przestrzeganie instrukcji producenta;
 • Dbanie o regularne przeglądy techniczne i konserwacje;
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów – upewnianie się, że osoby transportowane są odpowiednio przygotowane i zabezpieczone przed wypadnięciem;
 • Dozór nad przewożonymi dziećmi – zapięcie fotelika/ specjalnego pasa;
 • Udzielanie pomocy osobom wsiadającym i wysiadającym;
 • Ciągły nadzór nad przenośnikiem – czy wszystko działa sprawnie i bezpiecznie, monitorowanie prędkości i przepustowości przenośnika, reakcja na problemy;
 • Ciągły kontakt z zespołem pracowników – kontrolerami, operatorami, ratownikami medycznymi i obsługą techniczną;
 • Znajomość przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa i procedur awaryjnych – w razie potrzeby, decydowanie o zatrzymaniu pracy urządzenia;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i raportowanie o awariach, problemach i wypadkach związanych z przenośnikiem;
 • Uczestniczenie w regularnych szkoleniach w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności.

Zadania konserwatora przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

 • Konserwacje i naprawy – regularne przeglądy techniczne, naprawy urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i poprawy wydajności urządzenia.
 • Przestrzeganie przepisów dot. transportu ludzi i sprzętu narciarskiego/ turystycznego, w tym: BHP i standardów branżowych.
 • Współpraca z zespołem pracowników – operatorami, kontrolerami, ratownikami czy technikami.
 • Diagnozowanie problemów, naprawianie ich szybko i skutecznie.
 • Planowanie konserwacji tak, aby zminimalizować ryzyko zakłócenia pracy urządzenia.
 • Monitorowanie zużycia części i planowanie ich wymiany.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. konserwacji i napraw przenośnika – odnotowanie dat, podjętych czynności i innych niezbędnych informacji, przydatnych w przyszłości.

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie obowiązki ma operator przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym?

Operator urządzenia musi dbać o prawidłowe działanie maszyny oraz o bezpieczeństwo przewożonych osób. Do jego zadań należy także m.in. znajomość przepisów, ciągły nadzór nad przenośnikiem czy raportowanie wszelkich działań podejmowanych w pracach technicznych związanych z urządzeniem.

2. Jakie są zadania konserwatora przenośników o ruchu ciągłym, używanym do transportu ludzi ze sprzętem narciarskim lub turystycznym?

Konserwator musi mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo osób transportowanych oraz szybkie i skuteczne naprawy w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń pracy urządzenia. Do jego zadań należy także kontakt ze współpracownikami, przeglądy techniczne, prowadzenie dokumentacji technicznej i odpowiednie planowanie konserwacji.

3. Jakie wymagania musi spełniać kandydat na kursanta?

Osoby zainteresowane naszym kursem muszą m.in.: być pełnoletnie, posiadać podstawowe wykształcenie (minimum) i brak przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu.

Zobacz także: