Wózki widłowe na placach budowy

Zadania wykonane za pomocą wózka widłowego

Codzienne zadania na budowie bez wykorzystania wózków widłowych mogłyby nieść za sobą trudności. Urządzenia te muszą być sprawne, silne, wytrzymałe i, co najważniejsze, niezawodne. Zadaniem tego typu urządzeń jest sprawdzanie się w nawet najbardziej wymagających warunkach. Oto najważniejsze wskazówki odnośnie do tego, jakie zasady powinien spełniać dobry wózek na budowie. 

Praca wózka widłowego w budownictwie 

wózek widłowy na budowie 

Na placach budowy czy w składach budowlanych wózki widłowe narażone są na trudniejsze warunki. Takie urządzenia charakteryzować się powinny większą siłą, stabilnością i wytrzymałością, które sprawdzą się przy nieforemnych ładunkach. Mniej istotne są cechy takie jak zwrotność czy wielkość, gdyż nie są używane w wąskich korytarzach.  

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze wózka widłowego na budowę?  

 • Udźwig – duży udźwig niezbędny jest do prac wykonywanych na placach budowy lub w składach budowlanych. Warto wybrać urządzenie z udźwigiem „na zapas”. 
 • Wytrzymałość i odpowiednie zabezpieczania – wózki muszą mieć mocną i odporną konstrukcję, która ochroni mechanizm oraz kabinę sterującego. 
 • Możliwość transportowa różnych ładunków – wózki powinny być dostosowane do podnoszonych ładunków – palet, elementów konstrukcyjnych budynku, cegieł czy piasku.  
 • Wysokość podnoszenia ładunku – wysokość, na jaką wózek widłowy podnosi ładunek, może być różna i zależy od potrzeb. Istnieją urządzenia unoszące na wysokość kilku metrów, ale są także takie, które wznoszą ładunki nawet na kilkanaście metrów.  
 • Przystosowanie do pracy na zewnątrz i na trudnym terenie – wózki widłowe na budowie narażone są na różne warunki atmosferyczne. Muszą sprawdzać się zarówno na suchym, jak i mokrym i grząskim terenie.  

Wszystkie wymienione elementy są istotne przy wyborze odpowiedniego wózka widłowego na budowę. Ważne jest, aby praca w nim była bezpieczna dla operatora. 

Charakterystyka wózków widłowych 

Wózki widłowe, czyli wózki jezdniowo podnośnikowe to kołowe pojazdy o napędzie silnikowym. Służy do transportu bliskiego materiałów o wysokiej masie. Używany jest często na placach budowy, w składach budowlanych, ale też w magazynach, portach, marketach czy fabrykach.  

podnoszenie ładunku

Typowe wózki widłowe składają się z: 

 • Podwozia na kołach; 
 • Stalowej ramy; 
 • Silnika napędowego – niskoprężnego (benzynowego lub LPG) lub wysokoprężnego (zasilanego olejem napędowym), elektrycznego; 
 • Pionowego masztu z przodu wózka; 
 • Osprzętu wózka jezdniowego – w tym przypadku stalowych wideł; 
 • Płyty czołowej (karetki); 
 • Przeciwwagi umieszczonej na tyle wózka; 
 • Kraty ochronnej z płaskowników metalowych; 
 • Klatki bezpieczeństwa – zabezpieczającej operatora; 
 • Otwartej kabiny z panelem sterującym – kierownicą, dźwigniami, pedałami. 

Wózki widłowe dzielimy na: 

 • Te ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe); 
 • Terenowe – do prac na trudnym podłożu, np. na placach budowy; 
 • Z wysuwanym masztem; 
 • Z osobą obsługującą unoszoną wraz z ładunkiem; 
 • Boczne (wózki bocznego załadunku) – operator siedzi bokiem do kierunku jazdy; 
 • Podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego. 

Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe 

TYP WÓZKA OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ 
Wózki jezdniowe podnośnikowe z: mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem  oraz  wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  
(również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) 
5 lat 
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia  (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz  wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) 10 lat 

By móc obsługiwać wózki widłowe należy posiadać specjalne uprawnienia. O odpowiednie kwalifikacje mogą ubiegać się osoby pełnoletnie z minimum podstawowym wykształceniem i z brakiem przeciwwskazań do zawodu. Uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu egzaminu przed komisją UDT.  

Do obsługi i egzaminu UDT przygotowują specjalistyczne kursy zawodowe oferowane przez nasz ośrodek szkoleniowy. 

Pytania i odpowiedzi

Jak dzielimy wózki widłowe ze względu na napęd?

Ze względu na napęd wyróżniamy wózki widłowe: spalinowe, elektryczne i gazowe. Spalinowe napędzane są benzyną, gazem LPG lub olejem napędowym, w elektrycznych stosowany jest akumulator, zaś w gazowych gaz. Elektryczne stosowane są w zamkniętych pomieszczeniach, natomiast gazowe na otwartych przestrzeniach. 

Jak długo ważne są uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych?

Ze względu na rodzaj wózka uprawnienia wydawane są na 5 lub 10 lat. Kwalifikacji udziela Urząd Dozoru technicznego wszystkim osobom, które zdały egzamin państwowy z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej obsługi wózków. 

Jakie funkcje pełnią wózki widłowe?

Wózki widłowe najczęściej stosowane są na budowach, w magazynach, halach produkcyjnych, fabrykach czy marketach. Ze względu na pełnione przez nie funkcje dzielimy je na: terenowe, boczne, podnośnikowe sterowane z poziomu lub roboczego podestu, te ze zmiennym wysięgnikiem, z wysuwanym masztem oraz z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.  

Czy wózek widłowy to wózek jezdniowy podnośnikowy?

Tak, są to dwie nazwy dotyczące tych samych urządzeń. Dotyczą mechanicznych maszyn kołowych służących do podnoszenia i transportu ładunków ciężkich na bliskim terenie. Podniesienie ładunku, np. palet umożliwia specjalny osprzęt m.in. widły.