Kurs UDT na operatora podestów ruchomych, w tym podestów na pojazdach kolejowych

Operator kieruje zwyżką na pojeździe kolejowym

Kursy OSO

Firma OSO organizuje szkolenia na operatorów, zakończone państwowym egzaminem UDT i wydaniem uprawnień do obsługi podestów ruchomych. Na prowadzonych przez nas kursach dowiesz się, jak poprawnie je obsługiwać, by nie doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Nasza oferta szkoleniowa jest kompletna, dlatego zawiera kursy z zakresu kierowania jednymi z najpopularniejszych podestów ruchomych, czyli podnośnikami koszowymi i nożycowymi, jak i również podestami umieszczonymi na pojazdach kolejowych czy wiszących. 

Nasze szkolenia na podesty ruchome 

Wykaz szkoleń na obsługę podestów ruchomych i okres ważności uprawnień. 

Kurs na podesty ruchome przejezdne – w tym podnośniki koszowe i nożycowe 5 lat 
Kurs na podesty ruchome stacjonarne 10 lat  
Kurs na podesty ruchome wiszące (po jego ukończeniu można obsługiwać także podesty ruchome stacjonarne) 10 lat 
Kurs na podesty ruchome masztowe (po jego ukończeniu można obsługiwać także podesty ruchome stacjonarne) 10 lat 
Kurs na podesty ruchome montowane na pojazdach kolejowych 10 lat 

Program szkolenia 

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych, na których poruszane są m.in. takie zagadnienia: 

 • wymagania i obowiązki operatora, 
 • normy bezpieczeństwa, 
 • budowa podestu ruchomego, 
 • kwalifikacje operatora, 
 • dokumentacja techniczna, 
 • zagrożenia podczas pracy, 
 • konserwacja urządzenia, 
 • wydajne i efektywne techniki operacyjne, 
 • metody komunikacji ze współpracownikami, 
 • zasady BHP i Ppoż., 
 • rodzaje podestów ruchomych, 
 • charakterystyka udźwigu, 
 • obszar roboczy, 
 • prędkość podnoszenia i opuszczania platformy roboczej. 
Operator stoi przy podnośniku koszowym

Miejsce 

Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski. Na zlecenie klienta, jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w jego firmie. 

Wymogi wobec kandydata 

 • skończony 18. rok życia, 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne, 
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

Podesty ruchome przejezdne 

Wykorzystuje się je do prac na wysokości wewnątrz i na zewnątrz budynków, przede wszystkim na terenach budowy, w halach, kościołach i galeriach handlowych. 

Zbudowane są z podwozia, platformy roboczej, elementów zapewniających wysięg boczny i pionowy oraz panelu sterowania. 

Urządzenie podczas konserwacji

Podesty ruchome na pojazdach kolejowych 

Stosowane są do prac budowlanych, naprawczych i konserwatorskich związanych z infrastrukturą tramwajową i kolejową. 

Jak sama nazwa wskazuje, montowane są na pojazdach kolejowych, ułatwiając prace przy trakcji elektrycznej. 

Podnośnik koszowy  

To jeden z najpopularniejszych podestów ruchomych przejezdnych. Jest to urządzenie pozwalające na dotarcie do miejsc o ograniczonym dostępie. Zwyżki koszowe są wykorzystywane w pracach budowlanych, konserwacyjnych czy montażowych. 

Podnośnik koszowy, jak sama nazwa wskazuje posiada w swojej konstrukcji kosz, który unosi operatora na wybraną wysokość. Zbudowany jest również z podwozia z kołami, panelu sterowania i długiego wysięgnika, dzięki któremu można w łatwy sposób dotrzeć do trudno dostępnego miejsca. Można nim manewrować w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 

Podnośnik nożycowy 

Mężczyzna pracuje na podnośniku nożycowym

Wykorzystywany jest m.in. do prowadzenia prac montażowych, porządkowych, konserwacyjnych, budowlanych. Może pracować poruszając się z góry na dół. Charakteryzują się dużym udźwigiem i możliwością pomieszczenia większej ilości pracowników. 

Zbudowany jest z platformy roboczej, podwozia z kołami, panelu sterowania i wysięgnika nożycowego. 

Podesty ruchome stacjonarne 

Są to urządzenia sprawdzające się do prowadzenia prac remontowych, budowlanych, w magazynach czy halach fabrycznych. Ustawiane są na stałe lub na dłuższy czas w jednym miejscu, ponieważ nie są wyposażone w podwozia z kołami. Operator steruje urządzeniem za pomocą automatycznego układu sterowania.  

Podesty ruchome stacjonarne zbudowane są z: platformy do przemieszczania pracowników lub materiałów, podwozia i wysięgnika teleskopowego lub nożycowego. 

Podesty ruchome wiszące 

Pozwalają na bezpieczny i wygodny dostęp do trudniej dostępnych miejsc. Wykorzystywane są do wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych m.in. na kominach, wysokich budynkach, mostach, wiaduktach, platformach wiertniczych, elektrowniach wiatrowych.  

Podesty ruchome wiszące składają się z liny bezpieczeństwa, liny nośnej, konstrukcji nośnej, platformy roboczej, wciągarki linowej, urządzeń zabezpieczających i sterujących. 

Podesty ruchome masztowe 

Są to wszechstronne urządzenia, przeznaczone do prowadzenia napraw, instalowania systemów elektrycznych, hydraulicznych, przeciwpożarowych, montowania oświetlenia, prac magazynowych czy malowania budynków. Można z nich korzystać zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. 

Konstrukcja podestów ruchomych masztowych składa się z platformy roboczej, jednego lub dwóch masztów, podwozia i mechanizmu napędowego. 

Nasze kursy 

Organizujemy również szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji m.in.: 

 • wszystkich rodzajów żurawi, 
 • suwnic, 
 • wózków widłowych, 
 • układnic magazynowych, 
 • koparek, 
 • koparko ładowarek.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy oferujecie kursy na operatora podnośników na pojazdach kolejowych?

Tak, prowadzimy szkolenia na operatora podnośników umieszczonych na pojazdach kolejowych. W swojej ofercie posiadamy również kursy dotyczące obsługi i konserwacji innych podestów ruchomych oraz maszyn UDT i TDT.  

2. Do jakiej kategorii należą podnośniki koszowe i nożycowe?

Podnośniki koszowe i nożycowe to podesty ruchome przejezdne. Do ich obsługi należy posiadać uprawnienia wydawane przez UDT.  

3. Ile lat ważne są uprawnienia UDT na podesty ruchome?

Uprawnienia UDT na podesty ruchome przejezdne (czyli również podnośniki koszowe i nożycowe) ważne są 5 lat. Uprawnienia na pozostałe rodzaje podestów ruchomych, w tym na pojazdach kolejowych, ważne są 10 lat. 

4. Gdzie organizujecie szkolenia?

Przeprowadzamy kursy na terenie całej Polski i nie tylko. Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte.

Zobacz także: