Podstawowe informacje o żurawiach HDS

Dźwignice to urządzenia, które przeznaczone są do załadunku i rozładunku materiałów. Zalicza się do nich między innymi: wciągarki, wciągniki, dźwigi, suwnice i inne urządzenia. Ważną grupą dźwignic są żurawie, do których zalicza się również żurawie typu HDS – hydrauliczne dźwigi samochodowe – żurawie przeładunkowe, do których obsługi potrzebne jest zapisanie się na kurs HDS. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT otrzymuje się uprawnienia HDS.

Czym jest żuraw przeładunkowy?

HDS – żuraw przeładunkowy to żuraw o napędzie mechanicznym, który zbudowany jest z kolumny obracającej się na podstawie oraz z układu wysięgnikowego, który osadzony jest na szczycie kolumny. Żurawie przeładunkowe montowane są na pojazdach lub na naczepach i są przeznaczone do prowadzenia prac załadunkowych i przeładunkowych.

Żurawie przeładunkowe HDS są zaliczane do żurawi przenośnych i podlegają one przepisom Urzędu Dozoru Technicznego.

Podział konstrukcyjnych żurawi przeładunkowych HDS

Żurawie przeładunkowe HDS dzieli się na następujące:

  • żurawie ogólnego przeznaczenia – w ich przypadku konstrukcja zamontowana jest sztywno na podwoziu pojazdu, wysięgnik pracuje w płaszczyźnie poziomej obracając się i zmieniając wysięg, a także pionowej podnosząc i opuszczając ładunki
  • żurawie do załadunku drewna – są wyposażone w specjalne chwytaki zamiast haków, dzięki którym możliwe jest podnoszenie drewna
  • żurawie przeładunkowe montowane na pojeździe za kabiną kierowcy
  • żurawie przeładunkowe montowane na pojeździe z tyłu pojazdu ze skrzynią ładunkową
  • żurawie przeładunkowe montowane w środkowej części pojazdu

Elementy konstrukcje żurawia przeładunkowego HDS
Żurawie przeładunkowe są wytwarzane przez wiele różnych marek, dlatego są odmienne pod kątem zastosowanych w nich elementów konstrukcyjnych. Wszystkie elementy sterowane są z użyciem układu hydraulicznego. Znormalizowane elementy konstrukcji każdego żurawia przeładunkowego to:

  • komplet podpór – stabilizują urządzenie
  • komplet podstawy – znajduje się u podstawy żurawia
  • komplet kolumny – pionowy element żurawia osadzony na podstawie
  • komplet wysięgnika – element regulowany, do którego przyczepia się ładunek

Zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia HDS zapraszamy do naszego ośrodka na kurs HDS!

Zobacz także: