Czynności podczas pracy z suwnicą

Znajomość zasad obsługi suwnic oraz zasad BHP jest niezbędna na stanowisku operatora. Wybierając nasz kurs na suwnice, otrzymasz niezbędne informacje o tym, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i jak zmniejszyć ryzyko zagrożeń i wypadków przy pracy.

Oto najważniejsze obowiązki operatora podczas pracy:

 • przez cały czas pracy operator powinien sprawdzać prawidłowość działania mechanizmów urządzenia
 • pracę należy wykonywać z użyciem środków ochrony indywidualnej, jeżeli takie jest zalecenie pracodawcy, na przykład w hełmie ochronnym
 • ładunek należy zawsze prowadzić w taki sposób, aby widać było całą jego trasę – w przypadku ładunków ponadgabarytowych konieczne jest skorzystanie z pomocy hakowego sygnalisty
 • operator musi zwracać uwagę na sygnały przekazywane mu przez hakowego sygnalistę
 • zawsze należy reagować na sygnał stopu i zatrzymać urządzenie
 • w trakcie transportu ładunków należy zwracać uwagę na trasę i zachować bezpieczną odległość ładunków od innych obiektów lub osób
 • przy transporcie ładunku pod nim lub w jego bezpośredniej bliskości nie mogą znajdować się ludzie
 • przy manipulowaniu ładunkiem – hamowaniu, ruszaniu czy wznoszeniu i opuszczaniu go należy zachować płynność ruchów
 • nie należy przekraczać dopuszczalnej prędkości dla danego urządzenia i w razie potrzeby dostosować je go sytuacji w zakładzie pracy
 • przed ruszeniem ładunku z miejsca należy dać sygnał innym współpracownikom, a także powtórzyć go w przypadku, gdy na drodze znajdują się osoby
 • należy sprawdzać masę ładunku i udźwig nominalny urządzenia
 • ładunki należy mocować zawsze poprawnie i zgodnie z przepisami
 • ładunki muszą być zamocowane jako zrównoważone
 • ładunki muszą być przenoszone w pozycji pionowej
 • przy przenoszeniu ładunków odległość między nimi a przeszkodami powinna wynosić do najmniej 0,5 metra
 • ładunki muszą być składowane w miejscu do tego wyznaczonym i zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania
 • jeżeli urządzenie znajduje się na zewnątrz, operator musi zwracać uwagę na warunki atmosferyczne i przerwać pracę, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu

Czynności zabronione przy pracy z suwnicami:

 • urządzenia nie może obsługiwać osoba niemająca uprawnienia na suwnice
 • urządzenia nie może obsługiwać osoba po spożyciu alkoholu lub zażyciu substancji odurzających
 • nie można używać niedopasowanych lub uszkodzonych zawiesi
 • nie można prowadzić prac konserwacyjnych i naprawczych przy włączonym urządzeniu
 • nie można pozostawiać ładunków na urządzeniu bez ich bezpiecznego opuszczenia
 • nie można podnosić ładunków zamocowanych do powierzchni i poza zasięgiem urządzenia

Zobacz także: