Szkolenia SEP – G1, G2, G3 – formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na szkolenie SEP online. Promocyjna cena 90zł!


G1G2G3

eksploatacjadozór
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO z siedzibą ul. Królów Polskich 8. Odwołanie zgody należy kierować na adres znajdujący się na stroniekontakt.


Kurs SEP

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP. Uczestnicy nie tylko zdobywają aktualną wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci przesyłających energię elektryczną, ale mają również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego ich kwalifikacje.
W szkoleniu uczestniczyć może każdy, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej podstawowe.
W czasie zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak przepisy związane z dozorem urządzeń, instalacji i sieci, budową urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo podczas eksploatacji, instrukcje postępowania w razie awarii i wypadków.
Szkolenie trwa 1 dzień, a po jego zakończeniu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją SEP. Po zaliczeniu egzaminu SEP przyznaje uprawnienia ważne przez 5 lat.

Wymagania

Szkolenie SEP G1,G2,G3 skierowane jest do osób spełniających poniższe wymagania:

  • co najmniej 18 lat
  • minimum wykształcenie podstawowe

Cena

  • kursy realizowane są codziennie
  • koszt samego szkolenia 90zł,
  • koszt szkolenia z egzaminu 303zł

Miejsce prowadzenia zajęć

Szkolenia realizowane są on-line

Zobacz także: