Szkolenia – G1, G2, G3 – formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na szkolenie G1, G2, G3 online.


  G1G2G3

  eksploatacjadozór
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO z siedzibą ul. Królów Polskich 8. Odwołanie zgody należy kierować na adres znajdujący się na stroniekontakt.   

  Kurs G1, G2, G3

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub odnowić uprawnienia G1, G2, G3. Uczestnicy nie tylko zdobywają aktualną wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci przesyłających energię elektryczną, ale mają również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego ich kwalifikacje.
  W szkoleniu uczestniczyć może każdy, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej podstawowe.
  W czasie zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak przepisy związane z dozorem urządzeń, instalacji i sieci, budową urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo podczas eksploatacji, instrukcje postępowania w razie awarii i wypadków.
  Szkolenie trwa 1 dzień, a po jego zakończeniu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją wybraną przez kursanta np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS. Po zaliczeniu egzaminu komisja przyznaje uprawnienia ważne przez 5 lat.

  Wymagania

  Szkolenie G1,G2,G3 skierowane jest do osób spełniających poniższe wymagania:

  • co najmniej 18 lat
  • minimum wykształcenie podstawowe

  Cena

  • kursy realizowane są codziennie
  • koszt samego szkolenia – prośbą o kontakt z infolinią 
  • koszt szkolenia z egzaminu – prośbą o kontakt z infolinią 

  Miejsce prowadzenia zajęć

  Szkolenia realizowane są on-line

  Zobacz także: