Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym – serwis i kursy

Winda towarowa

Przeglądy techniczne konserwatorów OSO

W prawidłowym eksploatowaniu urządzeniami ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych. Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą m.in. usług konserwacji dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym. 

Charakterystyka dźwigów z napędem elektrycznym 

  • Bez maszynowni 

Dźwigi elektryczne bez maszynowni używane są w średnich i wysokich budynkach mieszkalnych, biurowych, szpitalnych, handlowych itd. Urządzenie to posiada napęd elektryczny, przez co nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie przeznaczone na maszynownię.  

Specyfika dźwigów elektrycznych bez maszynowni: 
Nie potrzeba dodatkowego pomieszczenia na maszynownię 
Podnoszenie do ponad 45 metrów 
Wysoka wydajność (nawet do 180 startów na godzinę) 
Łagodny start i zatrzymanie 
Przeznaczony do średniego i wysokiego natężenia ruchu 
  • Z maszynownią górną 

Wykorzystywane są również w średnich i wysokich budynkach mieszkalnych, handlowych, biurowych, szpitalnych i innych. W przypadku ich montażu wymagane jest dodatkowe pomieszczenie nad szybem dźwigu.  

Specyfika dźwigów elektrycznych z maszynownią górną: 
Wysoka wydajność – nawet do 180 startów na godzinę 
Łatwiejszy serwis 
Niższy koszt serwisu 
Szeroki zakres prędkości nominalnej (0,62÷2,5 m/s i więcej) 
Łatwy start i zatrzymanie 
Korzystna cena 
  • Windy towarowe z napędem elektrycznym 

Służą do transportu dużych elementów. Pomieszczą nawet wózek widłowy z paletą. Takie windy wykorzystywane są w magazynach, sklepach, fabrykach, piekarniach, składach, itd.  

Wyróżniamy także dźwigi towarowe małe, służące do transportu dokumentów, książek, produktów spożywczych, czyli mają zastosowanie w bankach, biurach, bibliotekach czy restauracjach.  

Specyfika dźwigów towarowych elektrycznych 
Usprawnienie pracy i oszczędność czasu 
Prosta konstrukcja 
Szeroki zakres wymiarowy wind 
Nie wymaga pomieszczenia na maszynownię 
Płytkie podszybie lub brak podszybia 
Własna stalowa konstrukcja szybu 

Budowa dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym 

Praca wind polega na poruszaniu się kabiny zawieszonej na linach, które poruszane są za pomocą silnika. Konstrukcja wind może się nieco różnić, jednak schemat ich funkcjonowania się nie zmienia. Kabina porusza się pionowo w specjalnym szybie, po specjalnych prowadnicach stabilizujących. Przymocowane są do niej stalowe liny. Na końcu lin znajduje się przeciwwaga, również przemieszczająca się w szybie windy. Liny oplatają koło cierne umożliwiające przesuwanie lin. Cała konstrukcja działa dzięki napędowi elektrycznemu.  

Napęd elektryczny do dźwigów osobowych

W budowie dźwigów osobowych i towarowych znaczące są zabezpieczenia. Ograniczniki regulują prędkość, chwytacze kabinowe i przeciwwagi działają podobnie jak hamulce cierne, zaciskając się na prowadnicach. W szybie windy znajdują się także zderzaki kabiny i przeciwwagi odpowiadające za wyhamowanie ich w odpowiednich momentach.  

W niektórych rodzajach wind instalowane są specjalne elastyczne pasy z kordami z lin stalowych lub urządzenia bębnowe, działające jak wciągarki.  

Usługi konserwacyjne 

Świadczymy usługi z zakresu konserwacji wszelkiego rodzaju dźwigów również wind osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i nie tylko.

Pracujemy ze sprzętem producentów takich jak, np. Schindler, Otis, Microlift, IGV, GMV Polska czy AUTIVOX. 

Przeglądy wykonujemy zgodnie z instrukcją konserwacji urządzeń i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Zajmują się tym nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy.  

Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym polega na: 

Konserwator dźwigu osobowo-towarowego
  • ocenie stanu technicznego urządzenia, 
  • sprawdzeniu zużycia poszczególnych części, 
  • sprawdzeniu stanu: lin, siłowników, pracy luzownika, szczęk hamulcowych, zawieszenia lin w maszynowni, na kabinie i przeciwwadze, kół linowych, koła ciernego, oleju w łożyskach, prowadników, aparatu chwytnego, 
  • sprawdzeniu działania kasety jazd kontrolnych, przycisków kaset wezwań i dyspozycji, 
  • sprawdzeniu zderzaków w podszybiu, 
  • sprawdzeniu stanu wyposażenia kabiny transportowej.

Zapraszamy na szkolenia

Oferujemy szkolenia uprawniające na stanowisko konserwatorów dźwigów osobowych i towarowych. program szkolenia zawiera teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu i certyfikującego egzaminu państwowego UDT. Kursanci uczą się wszystkich obowiązków konserwatora, poznają dokumentację techniczną i obowiązujące zasady prawne.

Szkolimy na terenie całej Polski. Kursy prowadzimy w trybie otwartym i zamkniętym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak długo ważny jest przegląd wind?

Według przepisów każda winda, czyli dźwig osobowy lub towarowy, powinna być poddawana przeglądom technicznym przynajmniej raz w miesiącu. Przy takim przeglądzie należy przeprowadzić podstawowe prace należące do obowiązków konserwatora. Należą do nich np. użycie smarów czy regulacja elementów. Przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona generalna rewizja urządzenia. 

2. Na czym polega konserwacja dźwigów osobowych?

Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych polega na m.in.: ocenie stanu technicznego, sprawdzenie sprawności części i płynów, tj. lin, hamulców, kół, olejów w łożyskach, działania kaset jazd kontrolnych, sprawdzeniu zderzaków w podszybiu i wyposażenia kabiny.

Zobacz także: