Organizacja stanowiska pracy podestu ruchomego w pobliżu sieci i urządzeń elektrycznych

Wśród jednych z najczęściej występujących powodów wypadków śmiertelnych przy obsłudze podestów ruchomych znajduje się porażenie prądem elektrycznym. Dotyczy to w szczególności pracy w pobliżu linii energetycznych, ale również zagrożeniem są nieodpowiednio eksploatowane i konserwowane instalacje podestów ruchomych. Nasz kurs podnośniki koszowe oraz nożycowe i dla innych rodzajów podestów uczy, jak postępować w przypadku prac w pobliżu sieci i urządzeń elektrycznych.

Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy w pobliżu linii i urządzeń energetycznych są:

 • element podestu lub pracownik znajdujący się w niebezpiecznej bliskości przewodów i urządzeń
 • nieświadomość na temat znajdujących się w pobliżu przewodów lub urządzeń
 • niewłaściwe operowanie podestem ruchomym w pobliżu przewodów lub urządzeń

W celu zmniejszenia ryzyka konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej dla pracowników. Strefa ta powinna być odpowiednio oznakowana i odgrodzona, by osoby postronne nie miały na nią wstępu.

Pracownicy powinni znajdować się w odległości co najmniej:

 • 3 metry dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV
 • 5 metrów dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz do 15 kV
 • 10 metrów dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz do 30 kV
 • 15 metrów dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz do 110 kV
 • 30 metrów dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

 • w miejscach, w których to możliwe, należy odłączyć urządzenia i sieci
 • gdy nie jest to możliwe, należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy przez użycie osłon
 • należy stale kontrolować teren pracy
 • wszyscy pracownicy muszą być poinformowani o procedurach
 • należy wyznaczyć maksymalną odległość wysięgnika

Prawidłowe przeszkolenie pracowników oraz przestrzeganie procedur przy pracy jest kluczowe. Linie i urządzenia energetyczne są sporym zagrożeniem dla pracowników używających podestów ruchomych, dlatego podczas naszych zajęć kładziemy nacisk na właściwe przeszkolenie w kwestiach BHP.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem szkolenia na podnośnik nożycowy, podnośnik koszowy w mieście Warszawa lub w naszych oddziałach na terenie Polski – w Krakowie, Katowicach oraz w Bielsku-Białej, prosimy o skontaktowanie się z nami!

Zobacz także: