Koparki jako maszyny budowlane

Koparka jest jednym z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w budownictwie. Jest to maszyna niezbędna szczególnie w firmach budowlanych, znajduje tam szerokie zastosowanie. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów koparek o różnych parametrach czy też zastosowaniu. 

Definicja koparki 

Poprzez pojęcie koparki należy rozumieć urządzenie stworzone z myślą o wykonywaniu robót ziemnych. Zastosowanie znajduje głównie w oddzielaniu urobku i załadunku go na maszyny transportowe bądź składowiska. Wyróżnić należy również koparko-ładowarki, które zastosowanie znajdują podczas przeładowywania materiałów sypkich, na przykład węgla, żwiru czy też piasku. 

Budowa koparki 

Budowa każdej koparki jest zróżnicowana, – zależy w głównej mierze od czynników, takich jak rodzaj oraz zastosowanie maszyny. Mimo różnic, każda koparka posiada cechy wspólne takie jak podwozie, które jest elementem nośnym urządzenia oraz nadwozie, na którym umieszczony jest silnik, urządzenia sterujące oraz kabina operatora. 

Podział koparek w oparciu o charakter wykonywanej pracy 

 • Koparki pracujące w cyklu ciągłym, 
 • Koparki pracujące w cyklu przerywanym. 

Podział koparek w oparciu o rodzaj osprzętu roboczego 

 • Koparka przedsiębierna, 
 • Koparka podsiębierna, 
 • Koparka chwytakowa, 
 • Koparka zbierakowa, 
 • Minikoparki. 

Podział koparek w oparciu o rodzaj podwozia 

 • Koparki gąsiennicowe, 
 • Koparki kołowe, 
 • Koparki kroczące, 
 • Koparki umieszczone na innym środku transportu, 
 • Koparki umieszczone na dwukołowej przyczepie bez własnego napędu jazdy i ciągnione przez ciągnik. 

Proces konserwacji koparek 

Operatorzy to osoby mające najlepszy pogląd na monitorowanie stanu maszyny. Przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni oni przeciwdziałać przestojom i maksymalizować wydajność prac. Codzienne kontrole techniczne są uzależnione od typu używanej maszyny. Wyróżniamy urządzenia takie jak: koparki, ładowarki, spycharki, minikoparki, mini ładowarki czy koparko–ładowarki. Obowiązkiem każdego operatora jest zapoznanie się z maszyną, którą obsługuje. Operator jest kluczową osobą w procesie minimalizowania kosztów utrzymania oraz eksploatacji. Do kluczowych czynności w obszarze kontroli należy: 

 • kontrola elementów układu chłodzenia – każdy operator musi dysponować podstawową wiedzą na temat przepływu powietrza wokół komory silnika; perator musi zwracać uwagę na to w jaki sposób przepływa powietrze; jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że wszelkie zanieczyszczenia mogą utrudniać przepływ powietrza wokół tylnej części otworów wentylacyjnych maszyny. 
 • badanie poziomu płynów- należy zwracać szczególną uwagę na poziomy płynów w szczególności płynu chłodzącego. 
 • badanie stanu filtrów – każdy operator powinien zwrócić uwagę na wymienianie filtrów; podczas wymiany warto jest zaznaczyć datę i godzinę ostatniej wymiany, aby wiedzieć jaka jest jego żywotność.  
 • sprawdzanie stanu pasków klinowych – każdy operator raz na jakiś czas powinien przejrzeć paski klinowe, aby upewnić się, że nie doszło do ich zanieczyszczenia oraz czy osłony nie stykają się z paskiem, a także czy nie powstały żadne pęknięcia 
 • sprawdzanie gąsienic i opon – ładowarki kompaktowe i minikoparki często narażone są na pęknięcia oraz uszkodzenia; należy zwrócić uwagę, czy nie utknął gruz w elementach podwozia; ważne jest, aby odpowiednio zadbać o rolki i koła napinające, 

obsługa punktów smarowania – smar jest niezbędną substancją służącą do ochrony: przeciwdziała zużyciu oraz zapobiega niektórym uszkodzeniom (w szczególności powstałym pomiędzy ruchomymi elementami); każdy operator powinien zapoznać się z instrukcją obsługi w celu zidentyfikowania punktów smarowania oraz zadbania o nie z właściwą częstotliwością.