OSOBA NARAŻONA

Osoba znajdującą się w strefie niebezpiecznej.