Uprawnienia UDT

Urząd Dozoru Technicznego i jego zakres działania 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest działającą od ponad stu lat instytucją państwową, która funkcjonuje w obszarze bezpieczeństwa maszyn technicznych, m. in. na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. oraz innych aktów prawnych. W Polsce znajduje się ponad dziewięć oddziałów UDT i więcej niż dwadzieścia biur. 

wózek widłowy na magazynie

Obowiązkami, które należą do Urzędu Dozoru Technicznego są: 

 1. Kontrola przestrzegania aktualnych przepisów o dozorze technicznym, 
 2. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, na podstawie przepisów (przykładem są urządzenia, dzięki którym można odzyskiwać pary paliwa), 
 3. Decydowanie na podstawie wniosków o dozorze technicznym, 
 4. Przeprowadzanie ewidencji technicznych, 
 5. Stosowanie działań motywujących do poprawiania kompetencji i kwalifikacji do pracy z maszynami, 
 6. Układanie harmonogramów zajęciowych na kursy Urzędu Dozoru Technicznego,  
 7. Certyfikowanie systemów jakości urządzeń technicznych. 

O uprawnieniach 

Osoby chcące bezproblemowo zarządzać urządzeniami technicznymi w swoim zakładzie, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, będące oficjalnie wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dzięki nim mają pełnoprawną możliwość korzystania z urządzeń technicznych, uwzględniając: 

 • czynności spawające; 
 • czynności zgrzewające; 
 • czynności lutujące; 
 • przeróbkę plastyczną; 
 • obróbkę cieplną; 
 • modernizację i naprawę niektórych urządzeń oraz wytwarzanie elementów do tego służących; 
 • wytwarzanie, montowanie, naprawę i modernizację urządzeń technicznych. 
żuraw hds podnosi ładunek

Aby osoba ubiegająca się o uprawnienia UDT je posiadała, powinna być zapoznana z warunkami technicznymi dozoru technicznego, przepisami i normami prawnymi z tego zakresu oraz posiadać umiejętność wykonywania praktycznego tych czynności. W przypadku ich braku pracodawca narażony jest na karę grzywny, ale też pozbawienia wolności. 

Istotność szkolenia 

Profesjonalne i kompleksowe szkolenia UDT wypełniają obowiązek nabycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności i rzetelnie przygotowują do solidnej i bezpiecznej pracy przy urządzeniach technicznych.  

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. 
 • Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) 

Dzięki szkoleniom pracodawca i pozostali pracownicy zyskują uprawnienia i kompleksową wiedzę, opartą na ścisłej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, na temat operowania urządzeniami, takimi jak: 

 • wózek widłowy, 
 • podnośnik nożycowy, 
 • podnośnik koszowy, 
 • ruchome schody, 
 • żuraw przenośny, 
 • wózek jezdniowy podnośnikowy, 
 • wyciąg towarowy, 
 • układnica magazynowa, 
 • żuraw HDS, 
 • dźwignik o ruchu prostoliniowym, 
 • dźwignik o ruchu nieprostoliniowym, 
 • dźwignice, 
 • suwnice, 
 • wciągniki, 
 • wciągarki, 
 • urządzenie do przewozu osób z niepełnosprawnością, 
 • koleje linowe. 

Specjaliści z ośrodka OSO

ładowarka teleskopowa na budowie

Ośrodek Szkolenia Operatorów dysponuje grupą wykwalifikowanych i uprawnionych instruktorów, prowadzących taki kurs. Posiadamy niezbędne certyfikaty i współpracę z UDT, dzięki czemu zajęcia są pod nadzorem urzędowym. 

Szkolenia odbywają się z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną. Kończą się egzaminem, ustnym i pisemnym, który nadzoruje komisja Urzędu Dozoru Technicznego.