Szkolenie okresowe dla służby BHP

Dlaczego szkolenie BHP jest tak ważne?

Szkolenie bhp jest obowiązkowym szkoleniem, w każdym zawodzie. Jest ono tak ważne, ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom i każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić je swoim pracownikom. 

Szkolenie w sali

Co to jest BHP? 

BHP – pełna nazwa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Służba BHP stanowi wyodrębnioną i wyspecjalizowaną komórkę w miejscu pracy, której celem jest nadzorowanie wykonywanych zadań i doradzanie pracodawcy w kwestiach BHP. Innym zadaniem jest organizowanie odpowiednich działań profilaktycznych, mających zapobiec zagrożeniom zawodowym oraz poprawić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obowiązek obecności służby BHP 

Ilość osób pracujących w zakładzie pracy wpływa na potrzebę funkcjonowania służby BHP. Zgodnie z artykułem 23711 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), gdy pracowników jest powyżej 100, powołanie służby BHP jest obowiązkowe. Jeśli jest poniżej 100, wtedy jest to dobrowolne, jednak przy specyficznej pracy, z która wiążą się zagrożenia zdrowia lub życia, warto się na nie zdecydować. 

Samodzielność pracodawcy w służbie BHP 

9 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która przyczyniła się do tego, że obecnie pracodawca nie przekraczający liczby 50 zatrudnionych ludzi ma możliwość pełnienia samodzielnie zadania służby BHP, pod warunkiem, że należy do grupy działalności, dla której została ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka. Jeżeli natomiast jest wyższa niż trzecia, pełnienie służby BHP jest dozwolone w przypadku zatrudniania do dziesięciu osób. Osoby decydujące się na taką samodzielność powinny podjąć się specjalnego szkolenia przygotowanego z myślą o pracownikach. 

Kto powinien przejść szkolenie w służbie BHP? 

Okresowe szkolenie BHP powinien odbyć każdy pracownik, również członek służby BHP. Takie zajęcia mają zaktualizować wcześniej  nabytą wiedzę oraz dostarczyć  informację, które z jakiegoś powodu mogły do kursanta nie dotrzeć. Dla służby BHP częstotliwość odbycia szkolenia nie powinna być niższa, niż pięć lat. Natomiast nowi pracownicy zobowiązani są uczestniczyć w kolejnych nie później, niż po dwunastu miesiącach. 

Jakie powinno być dobre szkolenie okresowe dla służby BHP? 

Człowiek w kasku

Szkolenie powinno być przeprowadzone w możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób – w końcu chodzi tu o bardzo istotną kwestię jak bezpieczeństwo i higiena pracy. Aby więc przebiegło w sposób możliwie najlepszy, warto skorzystać z placówki prowadzącej usługi szkoleniowe, opierając się na opiniach o instruktorach i jakości nauczania. 

Program szkolenia powinien być skupiony na konkretnych aspektach wykonywanych obowiązków i dostosowany do służby BHP. Biorąc pod uwagę, że jej członkowie posiadają już z racji zawodu wcześniejsze zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, więc wymagają innego nauczania, niż nowi pracownicy w zakładzie pracy, których zawodowa profesja wiąże się z główną działalnością firmy.  

Wśród niektórych poruszanych zagadnień istotnymi mogą być następujące: 

  • prawna ochrona pracy, 
  • najnowsze akty prawne, posiadające wpływ na realizację zadań służby, 
  • najnowsze rozwiązania techniczno-organizacyjne, które wpływają na bezpieczeństwo i higienę pracy, 
  • choroby zawodowe, 
  • praca na stanowiskach niebezpiecznych i sposoby ograniczania zagrożeń, 
  • wypadki zawodowe i ich analiza, 
  • problemy ochrony przeciwpożarowej.