Wszystko, co musisz wiedzieć o suwnicach

Suwnica bramowa pomostowa na tle dachu magazynu

Czym są suwnice? 

Suwnice nie są tak dobrze znane jak chociażby podobne im dźwigi, nie oznacza to jednak, że są mniej użyteczne. Poniżej opisujemy ich funkcjonowanie.   

Suwnice zbliżone są do dźwigów, to znaczy służą głownie podnoszeniu i przenoszeniu rzeczy. Najczęściej składają się z tak zwanego pomostu poruszającego się po specjalnych torach oraz wciągnika, który z kolei przemieszcza się wzdłuż podpory. Spełnia on najważniejszą funkcję, gdyż to do niego przymocowuje się transportowane materiały. Suwnice używane są głównie w przemyśle produkcyjnym, transportowym jak również przy przeładunkach i montażu. 

Rodzaje suwnic 

Istnieje wiele rodzajów suwnic w zależności od tego, jakiej kategorii użyjemy. Skupmy się jednak na tych różniących się ze względu na ich typ konstrukcji.

Suwnica na hali produkcyjnej

Wyróżniamy: 

  • suwnice pomostowe (natorowe i podwieszane), 
  • suwnice wspornikowe, 
  • suwnice bramowe, 
  • suwnice półbramowe, 
  • suwnice kolumnowe. 

Opis suwnic

Suwnica pomostowa została już pokrótce opisana powyżej. Jest to suwnica posiadająca pomost, po którym przesuwa się wciągnik. Sprawdza się najlepiej m.in. w magazynach. Suwnica wspornikowa jest bardzo podobna, różni się tylko kształtem. Suwnica bramowa posiada specjalne podpory, podtrzymujące tor, po którym się porusza, zaś półbramowa ma zarówno jeden tor, jak i estakadę. Suwnice bramowe mogą posiadać także kabinę operatora. Suwnice kolumnowe z kolei podtrzymuje zazwyczaj pojedyncza, pionowa kolumna.  

Obsługa suwnic

Suwnice a dźwigi 

Zarówno suwnice jak i dźwigi służą zasadniczo do tego samego – przenoszenia ciężkich materiałów z jednego miejsca na drugie. Z tego też powodu posiadają podobieństwa konstrukcyjne jak choćby wciągniki. Suwnice jednak są ograniczone ze względu na chociażby długość toru jazdy czy pomostu. Z tego samego powodu sprawdzają się tam, gdzie trudno byłoby korzystać z dźwigów, czyli na małych przestrzeniach takich jak hale produkcyjne.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czym są suwnice?

Suwnice są urządzeniami dźwigowymi, poruszającymi się po specjalnych torach. Wykorzystywane są głównie do przeładowywania materiałów w magazynach i halach produkcyjnych.  

2. Jakie są rodzaje suwnic?

Suwnice rozróżniane są w zależności od wielu różnych czynników. Te wydzielone ze względu na konstrukcje to suwnice pomostowe, bramowe, półbramowe, wspornikowe i kolumnowe. Różnią się przed wszystkim sposobem poruszania oraz operowania.  

3. Jakie są różnice między suwnicami a dźwigami?

Suwnice najlepiej sprawdzają się w miejscach w których ciężko byłoby poruszać się zwykłym dźwigiem. Ich zakres jest jednak ograniczony ze względu na konstrukcję.