Serwis żurawi w Ośrodku Szkolenia Operatorów 

Firma OSO stawia na jakość wykonywanych usług. Konserwację dzielimy na awaryjną (w odpowiedzi na usterkę) i planowaną. 

Czym wyróżniają się prace konserwacyjne planowane? 

Niezależnie od podjętych działań serwisowych, każdy z elementów ma określoną długość eksploatacji oraz jest zależny od wielu czynników. Dlatego też, wszystkim żurawiom określa się czas naturalnego zużycia poszczególnych części. W wielu umowach sprzedaży nowych sprzętów dodaje się załączniki wskazujące te elementy i instrukcje poprawnej obsługi oraz wymiany. Oprócz tego, zadaniem serwisanta jest sprawdzanie stanu podzespołów na bieżąco, określenie stopnia zużycia po danym czasie używania. Dobry konserwator zawczasu będzie informował o potrzebie naprawy lub wymiany jak i dawał sugestie, aby niebawem przygotować się na to. 

Profesjonalne naprawy z dojazdem do klienta

Niektóre prace serwisu planuje się z powodu: 

 • zmiany w przepisach nakładających nowe obowiązki na użytkowników; 
 • rozwoju przedsiębiorstw; 
 • możliwości poprawienia ergonomii pracy żurawiem; 
 • modyfikacji profilu produkcji. 

W starszych żurawiach problemem może być zmniejszona ilość dostępnych elementów zamiennych lub brak zgodności z nowymi technologiami, nie wspominając o bezpieczeństwie robót. Nasi specjaliści wykonają renowację urządzeń np. wymiana zasilania, montaż sterowań radiowych i inne. Cechą charakterystyczną naszych działań są przemyślane i starannie planowane prace. Należą do nich przegląd wstępny i specjalny, ekspertyzy oraz ocena stanu technicznego. Wszystko wykonywane przez zespół naszych ekspertów! 

Właściwa reakcja na awarie 

dźwig na budowie

Dążymy do tego, żeby konserwacja starszych urządzeń dźwignicowych (takich jak żurawie) zmniejszała ilość usterek i awarii. Nowy sprzęt należy utrzymać jak najdłużej w ruchu, przedłużać żywotność elementów oraz poprawnie skonfigurować. Nie można zapomnieć o tym, że na potencjalne awarie mają wpływ inne czynniki nie związane ściśle ze stanem technicznym, a są to wiek urządzenia i podzespołów, trudne warunki pracy oraz jakość obsługi operatora. Firma OSO szybko reaguje na zgłoszenia awarii zawierając umowy stałe lub indywidualne według uzgodnień. 

Jak to wygląda w praktyce? 

 • Z klientami indywidualnymi uzgadniane są warunki handlowe, potwierdzane e-mailem przez naszego handlowca oraz przedstawiany jest cennik usług. 
 • Pracownik serwisu kontaktuje się z kontrahentem w wyznaczonym czasie wedle umowy. Aby uzupełnić informacje dotyczące zapotrzebowania na części zamienne lub konkretne prace serwisowe oraz ocenić sytuację. 
 • Należy mieć na uwadze pytania związane z dostępem do urządzenia i warunków pracy serwisu. 
 • Uzgadniamy termin przyjazdu naszej ekipy serwisowej. Dla umów regulowanych zapisami – jest to bardzo szybko. 
 • Na koniec prac serwisowych przedstawiamy protokół serwisu żurawia, który zawiera głównie: stwierdzone usterki, czas pracy, zakres wykonanych prac, ilość obsługujących serwisantów i dalsze zalecenia. 
 • Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie awarii w trakcie pierwszej wizyty serwisowej ustalimy dalszy ciąg zdarzeń. 

Wiemy jak ważna jest komunikacja z klientem, który chce jak najszybciej dowiedzieć się o losach urządzenia i móc kontynuować dalszą produkcję. Dlatego kładziemy nacisk, aby nasi pracownicy mogli udzielić konkretnych informacji. Chętnie doradzimy, pomożemy i odpowiemy na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Przepisy, a serwis żurawi 

konserwacja żurawia wieżowego

Nasz działania podejmujemy w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Szczegółowe wytyczne związane z konserwacją żurawia i podzespołów lub wyznaczenie terminów tych czynności zazwyczaj są zapisane w instrukcji, która ma pierwszeństwo stosowania. Prosimy o podanie tych informacji i podjęcie ustaleń. 

Co obejmuje konserwacja żurawi? 

Sprawdzenie Oględziny stanu Naprawa 
stanu mechanizmów napędowych, układu hamulcowego, cięgien nośnych zamocowań;  konstrukcji nośnej – ze szczególnym uwzględnieniem połączeń rozłącznych i spawanych, toru jezdnego wciągnika;  regulacja hamulców, uzupełnienie i dokręcanie śrub, smarowanie itp.; 
urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych, elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, prawidłowości obsługi; podzespołów mocujących żurawia w miejscu zainstalowania, instalacji ochrony przeciwporażeniowej;  usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzenia. 

Prowadzimy dokumentację konserwacji i przeglądów 

serwis, naprawa, konserwacja żurawi

Każda wykonywana usługa lub naprawa jest odnotowywana w dzienniku, który powinien być prowadzony przez użytkownika. Jednak wychodzimy naprzeciw naszym klientom i możemy założyć taki dziennik na życzenie, do każdego posiadanego urządzenia. Oprócz tego w protokole przeglądu będą odnotowane takie oto kwestie: 

 • Liczba pracowników wykonujących przegląd; 
 • Czas trwania konserwacji żurawia; 
 • Wyniki przeglądu i prac konserwacyjnych; 
 • Uwagi dotyczące stanu urządzenia; 
 • Zalecenia przeprowadzenia prac dodatkowych i wymiany eksploatacyjne części; 
 • Propozycje przygotowania elementów zamiennych jako stanu magazynowego na wypadek awarii. 

Na podstawie protokołu wystawiamy faktury. Natychmiast powiadamiamy użytkownika o występujących problemach, które spowodowały zatrzymanie eksploatacji urządzenia i wpisujemy to do dziennika. 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów naszych usług z zakresu serwisu, napraw i konserwacji maszyn, w tym żurawi czy dźwigów budowlanych. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Oferujemy także dojazd do klienta!

Zobacz także: