Zawiesia, liny i haki stosowane w HDS-ach

Każdy kurs HDS obejmuje informacje na temat stosowanych w HDS-ach zawiesi, lin oraz haków. To niezbędna wiedza do opanowania, ponieważ pytają o nią instruktorzy UTD podczas egzaminu na uprawnienia HDS. Zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia HDS zapraszamy do skorzystania z usług naszego Ośrodka!W urządzeniach HDS w celu manipulacji ładunkami wykorzystuje się różnego rodzaju zawiesia, liny i haki. To na nich odpowiednio mocuje się ładunki, które następnie mogą być umieszczone za pomocą żurawia w innym miejscu. Przy wykorzystywaniu zawiesi, lin i haków w żurawiach HDS trzeba pamiętać o tym, aby były one sprawne, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą być przyczyną wypadku.

Liny

HDS-y mogą być wyposażone we wciągarki i do mocowania ładunków wykorzystuje się w ich przypadku liny i zawiesia. Liny wykorzystywane w HDS-ach muszą spełniać określone wymogi – należy stosować tylko liny atestowane, które są dopuszczone do użytkowania przez producenta. Lina po rozwinięciu powinna być prosta, nie falista i bez zauważalnych uszkodzeń. Użytkowanie lin, które są nieatestowane czy też uszkodzone jest zabronione.

Zawiesia

Na ogół nie ma technicznej możliwości zamocowania ładunku bezpośrednio na haku żurawia. Dlatego stosuje się osprzęt pomocniczy – głównym elementem stosowanym do mocowania ładunku są zawiesia. Kurs HDS także zawiera zagadnienia takie jak dobór odpowiednich zawiesi. Zawiesia mają postać lin stalowych, włókiennych, łańcuchów lub taśm. Wyróżnia się zawiesia jednocięgnowe, dwucięgnowe, trzycięgnowe, czterocięgnowe lub o obwodzie zamkniętym. Sposób zamocowania ładunku na zawiesiach jest zależny od masy ładunku, położenia jego środka ciężkości, a także wymiarów, kształtu i jego położenia. Operator musi dbać o dobry stan zawiesi.

Haki

Haki to elementy robocze wchodzące w skład budowy żurawia przeładunkowego, które są przeznaczone do bezpośredniego zawieszania na nich ładunków lub też do pośredniego mocowania ładunków z użyciem zawiesi. Haki przed użyciem muszą być sprawdzone przez operatora.

Zobacz także: