Żurawie HDS – budowa i zastosowanie żurawi

Żuraw HDS to dźwignica zamontowana na naczepie lub na samochodzie o podwoziu ciężarowym, mająca zastosowanie w operowaniu i manipulowaniu ładunkiem o dużej masie. Ze względu na specyfikę omawianego przez nas żurawia HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) nazywamy je także dźwigniami przenośny lub przeładunkowymi. Charakteryzują się one wysoką mobilnością – posiadają napęd mechaniczny – oraz dużym udźwigiem, stanowią idealny sprzęt do prac budowlanych, usługowych i montażowych. Żuraw zbudowany jest z kolumny, która obraca się na podstawie, oraz z układu wysięgnikowego osadzonego na jej szczycie. Ich głównym przeznaczeniem są pracy załadunkowe, przeładunkowe oraz montaż, dlatego znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych. Bezpieczne i sprawne użycie żurawia samochodowego zależy od jego montażu, stąd do operowania dźwignicą wymagane są specjalne uprawnienia (HDS).

Żuraw przeładunkowy jest najczęściej montowany między kabina kierowcy a skrzynią lub w tylnej części skrzyni. Wszystkie dźwigi HDS, za wyjątkiem żurawi przenośnych unoszących do 250 kg, podlegają przepisom Urzędu Dozoru Technicznemu. W związku z tym podczas intensywnej pracy żurawia należy pamiętać o przeprowadzaniu badań, które rozróżniamy na: okresowe, doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe i poawaryjne.

Konstrukcja żurawia przenośnego różni się pod względem zastosowanych elementów, ich jakości oraz trwałości, w zależności od marki danego produktu.

Jak wygląda znormalizowany układ konstrukcyjny i jakie jego elementy stanowią podstawę sprawnej pracy żurawia HDS?  

  • Komplet podpór – jest on odpowiedzialny za stabilizację urządzenie podczas jego pracy, znajdujący się u podstawy żurawia,
  • Komplet podstawy, a także osadzony na niej pionowy komplet kolumny,
  • Dochodzi do tego element regulowany, zaczepiający ładunek – komplet wysięgnika.

Ze względu na konstrukcję żurawia przeładunkowego HDS możemy ustalić jego rodzaj. Na przykład, żurawie do załadunku drewna wyróżniają się tym, że posługują się specjalnymi chwytakami zamiast hakami, ułatwia im to prace z drewnem. Natomiast żurawie ogólnego przeznaczenia charakteryzują się sztywno zamontowaną konstrukcją na podwoziu pojazdu, ich wysięgnik operuje w dwóch płaszczyznach – poziomej, obracając się i zmieniając wysięg, a także pionowej, podnosząc i opuszczając ładunki.

Podczas pracy, manipulacji ładunkiem, należy nie zapominać o własnym bezpieczeństwie oraz naszych kolegów z pracy. Żurawie HDS mogą okazać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia, jeśli za jego panelem sterującym zasiądzie osoba niewykwalifikowana do roli operatora. Aby zapobiec wypadkom i eskalacji zagrożenia każdy operator powinien znać przepisy BHP, uczące nas prawidłowego postępowania zarówno podczas unoszenia ładunku, jak i przed rozpoczęciem operacji. Do podstawowych zasad należą: zakaz podnoszenia ładunków, których parametrów nie znamy i nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, w tym podnoszenie ładunków bez znajomości ich masy oraz ładunków, których masa przekracza dopuszczalny udźwig naszego sprzętu, którym wykonujemy operacje danym ładunkiem. Należy uważać, aby nie podnosić ładunków związanych trwale z podłożem lub też przymarzniętych do niego. Kolejnym błędem jest prowadzenie prac ładunkowych bez rozstawionych podpór żurawia przeładunkowego, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli operator ma jakiekolwiek zastrzeżenie co do stanu technicznego żurawia HDS, nie powinien nim pracować. Także sprzęt nasz powinien być poddawany cyklicznym badaniom, abyśmy nie używali niesprawnego osprzętu, czyli lin, zawiesi i haków. Każdy żuraw przeładunkowy, którym wykonujemy manewry i przeprowadzamy operacje ładunkowe powinien posiadać ważną decyzję UDT dopuszczającą go do eksploatacji, a także powinien mieć aktualny wpis w dzienniku konserwacji. Odnośnie samej manipulacji ładunkiem i czynnościami, które wykonuje operator już podczas właściwej pracy, nie powinien nigdy przenosić ładunków bezpośrednio nad stanowiskami roboczymi, także i nad ludźmi. Należy pamiętać także i o własnym bezpieczeństwie, czyli o nieprzenoszeniu ładunków nad kabiną operatora. Przed rozpoczęciem pracy należy obadać teren, na którym znajduje się dźwig HDS, w wyniku operacji wznoszenia żuraw mógłby zatracić równowagą na zbyt pochyłym gruncie, bądź zapaść się na podłożu o niskiej nośności. Wystrzegać trzeba się i pracy w pobliżu nieodłączonych i nieuziemionych linii energetycznych, a także i innych czynności powodujących niebezpieczeństwo wypadku, które jest w stanie przewidzieć sam operator.

Skoro wspomnieliśmy o zastrzeżeniach podczas i po pracy operatora żurawia przeładunkowego HDS, należałoby wymienić także i jego obowiązki sprzed rozpoczęcia pracy. Uprawniony operator powinien pamiętać o wszystkich jego obowiązkach, czyli o co ma zadbać przed wykonaniem manewrów dźwigiem HDS. Przed rozpoczęciem pracy powinien zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową żurawia i instrukcją obsługi, a także, tak jak wspominaliśmy w poprzednim akapicie, powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia żurawia do eksploatacji oraz książką konserwacji. Aby rozpocząć pracy wymagane są wszystkie wyżej przedstawione i aktualne dokumenty. Powinien także przeprowadzać codzienną obsługę sprzętu zgodnie z instrukcją producenta – dokonać oględzin sprzętu i sprawdzić szczelność elementów, działanie zamków hydraulicznych, wysuwanie podpór, sprawdzić zabezpieczenia i blokady. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości podczas oględzin należy natychmiast zgłosić przełożonemu, aby zapobiec wszelkim wypadkom.

Aby zostać operatorem żurawia przeładunkowego wymagane jest posiadanie uprawnień na HDS, za które przyznawanie odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego – przeprowadza on egzaminy sprawdzające umiejętności oraz wiedzę kandydata. Odpowiednią formą przygotowania do egzaminu UDT byłoby wzięcie udziału w kursie na HDS, który poprowadziłby uczestnika poprzez zagadnienia techniczne, nomenklaturę, udzielił potrzebnych wskazówek, skorygował popełniane błędy oraz udzielił ćwiczeń praktycznych.

Nasza firma, Ośrodek Szkolenia Operatorów (OSO) posiada w swojej ofercie kursy na HDS – są to kompleksowe szkolenia z wysoko wykwalifikowaną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe, na dodatek oferujemy konkurencyjne ceny w stosunku do innych ośrodków szkoleniowych. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski, z oddziałem głównym w Warszawie, możemy także przyjechać i przeprowadzić ćwiczenia na terenie placówki klienta. Od naszych uczestników wymagamy jedynie ukończonego osiemnastego roku życia, wykształcenia co najmniej podstawowego oraz braku przeciwwskazań lekarskich do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Egzamin UDT sprawdza wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby uzyskać uprawnienia należy zaliczyć oba z testów, w OSO gwarantujemy profesjonalizm i rzetelną pracę oraz zrozumienie potrzeb klienta. Po każdym wykładzie, który odbywa się teraz w formie webinarów, możemy przesłać dodatkowe materiały dla chętnych osób, chcących utrwalać swoją wiedzę i ją przeegzaminować. Serdecznie zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową szkolenia-udt.pl, gdzie będą mogli zapoznać się państwo z całą naszą ofertą.