Po zakończeniu pracy z suwnicą

Przetransportowanie ostatniego ładunku na miejsce nie kończy pracy operatora suwnicy. Każda osoba, która odbyła kurs na suwnice w naszym Ośrodku, zaznajamiana jest z zasadami postepowania po zakończonej pracy. Dzięki nim można dodatkowo zabezpieczyć urządzenie oraz miejsce pracy, zapobiegając wypadkom. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych czynności przed opuszczeniem stanowiska pracy przez operatora suwnicy:

 • należy upewnić się, czy ładunek został odłożony na swoje miejsce
 • urządzenie ładunkowe należy umieścić na wysokości nie przeszkadzające innym osobom oraz pojazdom w zakładzie pacy
 • urządzenie musi być umieszczone w punkcie postojowym
 • po umieszczeniu urządzenia w odpowiednim punkcie operator musi je zablokować, wciskając odpowiedni przycisk
 • należy zablokować układy sterowania i wyłączyć zasilanie urządzenia
 • gdy sprzęt ma hamulce przeciwwiatrowe, trzeba je zabezpieczyć
 • operator powinien wykonać wzrokową inspekcję urządzenia
 • urządzenie musi być chronione przed użyciem przez osoby niepowołane
 • w przypadku zauważenia usterek lub innych problemów z działaniem sprzętu należy poinformować osoby odpowiedzialne
 • należy dokonać wpisu w książce eksploatacji, zdając urządzenie
 • można opuścić stanowisko pracy tylko przy zmianie na innego suwnicowego lub też w sytuacji, gdy uzyskało się na to zgodę przełożonego

Przestrzeganie tych zasad powoduje, że eksploatacja urządzeń jest jeszcze łatwiejsza, dlatego w zakładach pracy dba się o jakość tego rodzaju czynności. Tak przygotowane stanowisko pracy jest bezpieczne dla nowego pracownika, który może rozpocząć swoją zmianę. To ważne, ponieważ przeoczenie jakiegoś z punktów może mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla operatora, ale również dla współpracowników.

Zależy nam na bezpiecznej pracy uczestników naszych zajęć, dlatego tematyce BHP i prawidłowej obsługi urządzeń poświęcamy zawsze dużo czasu, a także w tym zakresie prowadzimy ćwiczenia praktyczne.

Wszystkie osoby, które chcą zdobyć uprawnienia na suwnice, zapraszamy do skorzystania z usług!

Zobacz także: