Przed rozpoczęciem pracy z suwnicą

Właściwe przygotowanie stanowiska pracy jest w stanie zmniejszyć znacznie ryzyko zagrożeń i wypadków. W pracy operatora suwnicy ważna jest znajomość zasad BHP i ich przestrzeganie. Wybierając nasz kurs na suwnice, możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy bezpiecznej zarówno przed jej rozpoczęciem, podczas, jak i po zakończeniu obsługi urządzenia. W tym artykule zawarliśmy wszystkie kluczowe pojęcia dotyczące zasad BHP przed rozpoczęcie pracy operatora.Najważniejsze są w tym przypadku kontrole – to one pozwalają na określenie stanu urządzenia, a także na ich podstawie można wykonać naprawy i prace konserwacyjne, gdy będą one potrzebne. Prawidłowo przygotowane stanowisko pracy jest ważne nie tylko dla samego operatora, ale również dla jego współpracowników.

Zanim rozpoczniesz pracę:

 • sprawdź, czy ma ono ważną decyzję UDT – urządzenia bez ważnych decyzji wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego mogą być uszkodzone i zwiększać niebezpieczeństwo użytkowania
 • pamiętaj o przestrzeganiu zasad BHP na swoim stanowisku pracy, przede wszystkim na podstawie instrukcji stanowiskowej
 • zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, które masz obsługiwać po raz pierwszy
 • obsługuj urządzenie tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienia na suwnice
 • jeżeli zauważysz usterki, wycieki lub inne alarmujące objawy, unieruchom urządzenie i zgłoś je osobom odpowiedzialnym
 • przeczytaj najnowsze wpisy w książce obsługi, eksploatacji czy też książce zdawczo-odbiorczej dla urządzenia
 • sprawdź otoczenie urządzenia, w szczególności zwróć uwagę na przeszkody, które znajdują się na torze jazdy, usuń je lub zgłoś ich obecność osobom odpowiedzialnym, gdy nie możesz samodzielnie ich usunąć
 • poinformuj osoby pracujące w pobliżu urządzenia o rozpoczęciu pracy
 • uzgodnij znaki komunikacyjne z operatorem zawiesia
 • sprawdź masy ładunków i zobacz, czy odpowiadają one udźwigowi urządzenia
 • przygotuj miejsce do składowania ładunków
 • wykonaj przegląd urządzenia – sprawdź wzrokowo jego sprawność oraz obecny stan pracy, sprawdź działanie elementów bezpieczeństwa i mechanizmów napędowych podczas jazdy próbnej
 • dokonaj wpisu w książce eksploatacji lub innym dokumencie

Zobacz także: