Bezpieczna eksploatacja – konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. W trosce o bezpieczeństwo osób w każdym budynku, w jakim znajduje się urządzenie przeciwpożarowe i gaśnica, należy pamiętać o przeglądach tych urządzeń. Wszystkie informacje dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji zostały określone w Polskich Normach dot. urządzeń przeciwpożarowych. Należy zawsze pamiętać o dokonywaniu prac konserwacyjnych i dbać o terminy, w których te czynności powinny zostać wykonane, a zwykle jest to co najmniej raz na rok.

sylwetka konserwatora gaśnicy

Czym jest konserwacja?

 • Konserwacja polega na wymianie proszku i uszczelek, a kończy się próbą ciśnieniową. Od przeglądu różni się tym, że w trakcie przeglądu gaśnica nie jest otwierana.

Co to próba ciśnieniowa zbiornika?

 • Wykonywana jest przez UDT, stosowana tylko do gaśnic o masie 6kg

Czym jest serwis gaśnic?

 • Polega na wykonaniu wszelkich działań, które mają na celu prawidłowe funkcjonowanie gaśnicy

Data ważności gaśnicy:

Przy takim temacie należy wiedzieć, że każda gaśnica ma termin przydatności. Jest to 5 lat, po upływie 5 lat gaśnica jest całkowicie konserwowana. W zakres konserwacji wchodzą takie czynności jak:

 • Wymiana proszku
 • Rewizja wewnętrzną gaśnicy,
 • Czasami dozór zbiornika przez UDT

Co zostaje sprawdzane podczas przeglądów w ramach ochrony ppoż?

Nie tylko same gaśnice zostają wtedy sprawdzane, konserwatorzy kontrolują także:

 • Rozlokowanie gaśnic
 • Środki gaśnicze
 • Zmiany jakie zachodzą w procesach technologicznych
 • Kuchnie, jeśli takowe są
 • Często też grzejniki

Takie miejsca czy elementy są sprawdzane ze względu na bezpieczeństwo. Specjalista dokonuje oceny w zakresie, jaki jest stan ryzyka pożarowego. Konserwatorzy są wyszkoleni w sprawdzaniu takich miejsc, są przygotowani na wiele różnych sytuacji, potrafią ocenić stopień ryzyka i zagrożenia.

Informacje i wymogi o środkach gaśniczych koniecznych do zainstalowania w danym miejscu:

Według przepisów jedna jednostka środka gaśniczego przypada na:

 • 100m kwadratowych powierzchni strefy pożarowej w miejscach, które nie są wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze, są to miejsca publiczne, np. hotele, restauracje, domy kultury, urzędy
 • 300 m kwadratowych powierzchni strefy pożarowej

zdjęcie gaśnicy

Jakie są masy gaśnic?

 • 2 kg
 • 4 kg
 • 6 kg
 • 9 kg
 • 12 kg

Legalizacja gaśnic:

Kupując gaśnice, zawsze sprawdzaj etykietę. To na etykiecie znajdują się najważniejsze informacje, do których należy data produkcji.  Przegląd nowej gaśnicy nie powinien być wykonany później niż rok od daty na etykiecie.

Jak wygląda przegląd i konserwacja?

Opiszemy w prostych podpunktach:

 • Oględziny zewnętrzne w poszukiwaniu uszkodzeń mechanicznych i śladów korozji
 • Sprawdzanie stanu plomby i zawleczki
 • Sprawdzanie stanu zużycia uszczelek, prądownicy i węża
 • Sprawdzanie ważności legalizacji
 • Sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym
 • Kontrola stanu czynnika napędowego
 • Sprawdzenie, jaki jest termin ważności proszku gaśniczego
 • Umieszczenie naklejki z datą następnego badania

Proszek gaśniczy:

Gaśnica nie działa poprawnie bez proszku gaśniczego. A ten oczywiście ma datę przydatności, której należy pilnować. Po upływie terminu ważności proszek nie spełni swojej funkcji, więc oznacza to zagrożenie bezpieczeństwa. Proszek gaśniczy należy wymieniać co 5 lat.

Pamiętaj!

Jeżeli twoja gaśnica przechodzi przegląd czy konserwację, musi być to prowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami! Dodatkowo konieczny jest protokół podpisany przez konserwatora po zakończeniu działań. Gaśnica musi zostać opatrzona naklejką kontrolną z informacjami o tym: kto wykonywał np. przegląd, wraz z podpisem i datami wykonania oraz przydatności.